Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 17  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 63, br. 3, str. 77-86
Održivi razvoj lokalnih zajednica u Srbiji i strane direktne investicije
aDžon Nezbit Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar
bBelgrade Business School, Belgrade
Ključne reči: strane direktne investicije (SDI); održivi razvoji; lokalne zajednice; determinante SDI
Sažetak
Strane direktne investicije kao najzastupljeniji oblik međunarodnog kretanja kapitala predstavljaju značajan faktor razvoja svake ekonomije. Zbog svojih karakteristika u pogledu uticaja na dugoročni ekonomski razvoj, strane direktne investicije nude i mogućnost ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. S obzirom da se efekti stranog kapitala ne manifestuju na isti način na svim nivoima u zemlji domaćina, u radu se ukazuje na značaj stranih direktnih investicija za jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. U skladu sa tim, cilj rada je da kroz prikaz kretanja stranih direktnih investicija po opštinama i gradovima u Srbiji pruži korisne preporuke za poboljšanje poslovne klime u privlačenju stranih direktnih investicija u lokalnim zajednicama. Polazeći od činjenice da su potrebe lokalnih zajednica u Srbiji za privlačenje stranih direktnih investicija višestruke, na kraju rada ukazuje se na najznačajnije determinante zemlje domaćina koje strani investitori uzimaju u obzir prilikom donošenja investicionih odluka i izbora investicione lokacije.
Reference
Bojović, J. (2012) Local economic development. book for practice, available at: http://www.naledserbia.org/documents/LED-Guidebook2.pdf, accessed: 20.02.2017
Čajka, Z., Jovanović, L. (2015) Principi održivosti i održivi proizvodi. Ecologica, vol. 22, br. 77, str. 87-92
Ibreljić, I., Nuhanović, S. (2011) Strane direktne investicije u funkciji ekonomske transformacije ekonomske strukture zemalja jugoistočne Evrope. u: Zbornik radova sa druge međunarodne naučne konferencije Ekonomija integracija - Izazovi i perspektive integracija zemalja jugoistočne Evrope, Tuzla: Ekonomski fakultet
Jevtić, P., Mihajlović-Stošić, Lj., Skok-Merkac, M. (2011) Uticaj investicija na privredni razvoj. u: EDASOL - Economic development and Standard of living, Banja Luka, Zbornik radova
Knežević, D., Živković, N., Purić, A., Janićijević, I. (2009) Ciljevi održivog razvoja lokalne zajednice. u: Zbornik radova sa IV Festivala kvaliteta, Kragujevac
Kula, E. (1998) History of Environmental Economic Thought. London-New York: Routledge
Malović, M., Matić, M., Ilić, B. (2016) Prirodni resursi i društveno odgovorno poslovanje preduzeća sagledavanjem klimatskih promena. Ecologica, 23 (4)
Marjanović, D. (2011) Competitiveness of the economy in attracting foreign direct investment. u: I International Symposium Engineering Management And Competitiveness (EMC)
Mihailović, B., Simonović, Z. (2016) Strateško planiranje održivog razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Srbiji. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Mihajlović, D., Ilić, B., Simonović, Z. (2013) Razvoj održive ekonomije prirodnih resursa u skladu sa ekološkim zahtevima. Ekonomika, vol. 59, br. 4, str. 10-21
National Alliance for Local Economic Development (NALED), Republički zavod za statistiku Internet: http://www.naledserbia.org/investments/index/Baza+investicijaaccessed: 15.3.2017
Palloix, C. (1977) Svjetska kapitalistička privreda i multinacionalne kompanije. Zagreb: Stvarnost
Prokopović, T.B., Mladenović, M.Z., Mihajlović, M.R. (2016) Municipalne obveznice lokalne samouprave. Ekonomika, vol. 62, br. 4, str. 175-182
Radenković, I. (2016) Foreign Direct Investment in Serbia. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, Standard 2
Sinanagić, M., Čivić, B., Kamarić, A. (2013) Pokretački faktori i determinante stranog direktnog investiranja u Bosni i Hercegovini. Tranzicija, 15 (31)
Stankov, B., Markov, J., Milošević, I. (2015) FDI by economic activities and investment incentives in Bulgaria and Serbia. Management: Journal for Theory and Practice Management, vol. 20, br. 77, str. 61-69
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1703077S
objavljen u SCIndeksu: 20.10.2017.