Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 46, br. 3, str. 14-35
Međuzavisnost tradicionalnog bankarstva i bankarstva u senci u Evropi
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresaceca@ekof.bg.ac.rs, irenaj@ekof.bg.ac.rs, velimir@ekof.bg.ac.rs
Sažetak
Finansijska kriza koja je izbila u SAD-u se brzo raširila na evropske zemlje, izazivajući snažnu bankarsku krizu i krizu javnog duga. Time je razotkriven značaj kratkoročnog finansiranja za tradicionalne banke, koje je uvećalo njihovu izloženost uslovima na međubankarskom tržištu. Finansijske inovacije, a posebno proces sekjuritizacije, vodile su rastućem značaju različitih institucija koje pripadaju bankarskom sistemu u senci - koje obavljaju kreditnu, likvidnosnu i ročnu transformaciju, bez pristupa likvidnosti centralne banke ili nekom drugom obliku garantovane likvidnosti. Evropske banke su preuzele aktivnu ulogu u američkom procesu sekjuritizacije, ali su takođe sekjuritizovale i proizvode sa evropskog tržišta. Autori su koristili raspoložive statističke podatke Evropske centralne banke o bankarstvu u senci, i prema užoj i prema široj definiciji, kako bi analizirali različite mere međuzavisnosti između bankarstva u senci i tradicionalnog bankarskog sistema. Analiza pokazuje da neregulisane finansijske institucije predstavljaju izvor ozbiljnih sistematskih rizika, ne samo zbog veličine, već i zbog jake mreže međuzavisnosti sa regulisanim bankarskim sektorom.
Reference
Adrian, T., Ascraft, A. (2012) Shadow banking regulation. New York: Federal Reserve Bank of New York, April, 14.2.2017 https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr559.pdf
Aregui, N., i dr. (2013) Addressing interconnectedness: Concept and prudential tools. IMF Working Paper, WP/12/199. Washington: International Monetary Fund
Bakk-Simon, K., i dr. (2012) Shadow banking in the Euro Area: An overview. Occasional Paper Series, No. 133, European Central Bank; Frankfurt am Main; April, 4.1.2017, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp133.pdf?4e7d9b9457759addc96d58dd6dcf1891
Deutshe Bundesbank (2014) Monthly Report, March, Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank
ECB, MFIs, SHS (2017) BSI statistics: Statistical data warehouse. 7.4.2017 http://sdw.ecb.europa.eu
ECB (1999) Possible effects of EMU on the EU banking systems in the medium to long term. Frankfurt am Main: European Central Bank, February
ECB (2002) Report on financial structures. Frankfurt am Main: European Central Bank
ECB (2013) Enhancing the monitoring of shadow banking. Monthly Bulletin, February, Frankurt am Main: European Central Bank
ECB (2007) Monetary financial institutions and markets statistics sector manual. Frankfurt am Main: European Central Bank
ECB (2015) Report on financial structures. Frankfurt am Main: European Central Bank, October
ECB (2016) Report on financial structures. Frankfurt am Main: European Central Bank, October
ESRB (2016) EU shadow banking monitor. Frankfurt am Main: European Systemic Risk Board, No. 1, July
European Commission (2013) Shadow banking - addressing new sources of risk in the financial sector: Communication from the Commission to the Council and the European parliament. COM, (4.9.2013a), 614 final, Brussels, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0614:FIN:EN:PDF, 26.1.2017
European Commission (2013) Money market funds: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the European Council. COM, (4. 9. 2013b), 615 final, 2013/0306 (COD), Brussels, 26.1.2017 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0615:FIN:EN:PDF
FSB (2011) Strengthening oversight and regulation of shadow banking: Recommendations of the Financial Stability Board. Basel: Financial Stability Board, 27.1.2017, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_111027a.pdf?page_moved=1
FSB (2011) Shadow banking: Scoping the issues: A background note of the Financial Stability Board. Basel: Financial Stability Board, 6.4.2017, http://www.fsb.org/2011/04/shadow-banking-scoping-the-issues/
FSB (2012) Global shadow banking monitoring report. Basel: Financial Stability Board, November, 6.4.2017, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_121118c.pdf
IMF (2014) Shadow banking around the globe: How large and how risky?. Washington: International Monetary Fund, October, 4.1.2017, http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2014/02/pdf/text.pdf
Jeffers, E., Plihon, D. (2013) Universal banking and shadow banking in Europe. 30.3.2017, http://gdre2013.conference.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/21/2014/05/Jeffers_Plihon.pdf
Kodres, L.E. (2013) What is shadow banking?. Finance & Development, Vol. 50, No. 2, 9.4. June; http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/pdf/basics.pdf
Noeth, J.B. (2012) Traditional versus shadow banking. Economics newsletter, February, St. Louis: Federal Reserve Bank of St. Louis, 9.4.2017, https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/pageone-economics/uploads/newsletter/2012/PageOne0212_Banking_Shadow_Banking.pdf
Popović, S. (2016) Banking union for decreasing systemic risk in EMU. Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Economics, pp. 213-231
Popović, S., Redžepagić, M., Janković, I. (2017) The potentials of banc assurance in Serbia. Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Economics Publishing Centre, 185-203
Popović, S., Janković, I. (2017) Can banking union help the viability of Eurozone banking sector? Some preliminary results. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, str. 001
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1703014P
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka