Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 9 od 52  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 4, str. 183-196
Suzbijanje krivičnih dela falsifikovanja isprave u Republici Srbiji
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: pravni saobraćaj; isprave; falsifikovanje; krivično delo; zakon; odgovornost; kazna
Sažetak
U posebnom delu krivičnog prava Republike Srbije shodno rešenjima iz Krivičnog zakonika donetog 2005. godine sa nizom izmena i dopuna, posebno mesto, ulogu i značaj zauzimaju krivična dela falsifikovanja (krivotvorenja) isprava. Ona su po prvi put sistematizovana u posebnoj grupi pod nazivom: "Krivična dela protiv pravnog saobraćaja" shodno objektu njihove krivičnopravne zaštite. Zavisno od vrste isprava: privatna, javna ili službena, razlikuju se pojedini oblici i vidovi ispoljavanja ovih krivičnih dela koja često predstavljaju sredstvo ili način za izvršenje drugih, u prvom redu, privrednih ili službenih (korupcijskih) krivičnih dela ili za njihovo prikrivanje i otežano dokazivanje. U ovom radu se sa aspekta zakonodavstva, pravne teorije i sudske prakse analiziraju pojam, elementi, karakteristike i oblici ispoljavanja pojedinih krivičnih dela protiv pravnog saobraćaja u Republici Srbiji.
Reference
*** (2005-2016) Službeni glasnik Republike Srbije, broj: 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
*** (2011-2015) Zakon o javnom beležništvu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015
*** (1997-2010) Službeni list SRJ + Službeni glasnik Republike Srbije, broj 33/97 i 31/2001, broj 30/2010
*** (2011-2014) Službeni glasnik Republike Srbije, broj: 72/2011, 49/2013, 74/2013 i 55/2014
Atanacković, D. (1985) Krivično pravo - posebni deo. Beograd
Jovašević, D. (2003) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije sa sudskom praksom. Beograd
Jovašević, D. (2011) Leksikon krivičnog prava. Beograd
Jovašević, D. (2017) Krivično pravo - posebni deo. Beograd
Jovašević, D., Mitrović, Lj., Ikanović, V. (2017) Krivično pravo Republike Srpske - posebni deo. Banja Luka
Jovašević, D., Ikanović, V. (2012) Krivično pravo Republike Srpske - posebni deo. Banja Luka
Klaić, B. (1979) Rječnik stranih riječi. Zagreb
Petrović, B., Jovašević, D. (2005) Krivično (kazneno) pravo - posebni dio. Sarajevo, 2
Petrović, B., Jovašević, D., Ferhatović, A. (2016) Krivično pravo. Sarajevo, 2
Radovanović, M., Đorđević, M. (1977) Krivično pravo - posebni deo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1904183J
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka