Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 1, br. 1, str. 5-8
Program praćenja pojave srčanog zastoja EURECA ONE Srbija 2014
aResuscitacioni savet Srbije, Novi Sad
bZavod za hitnu medicinsku pomoć, Kragujevac
cDom zdravlja, Bačka Palanka
dDom zdravlja, Subotica

e-adresaoffice@resuscitatio.org.rs
Sažetak
Uvod: EURECA program je internacionalni program. Resuscitacioni savet Srbije programu EURECA pristupio je 2013 godine. Sprovođenje Prospektivnog opservacionog kliničkog trijala EURECA ONE 2014 - Clinical Trials ID: NCT02236819 organizova je 2014. godine. Cilj: EURECA programa u Srbiji ima za cilj usvajanje metodologiju prikupljanja podataka prema Utstajn protokolu. Cilj je prikupljanje kvalitetnih epidemiološki podaci o iznenadnom srčanom zastoju, metodologijom koja se primenjuje u drugim Evropskim zemljama. Stvaranjem Nacionalnog registra srčanog zastoja u Srbiji treba da omogući razmenu informacija sa EURECA registrima drugih Evropskih zemalja. METODA: Prospektivna studija prikupljanja podataka putem upitnika koji posmatraju van bolnički srčani zastoj (OHCA) tokom oktobra 2014. uz praćenje preživljavanja u jednomesečnom peri- odu. Studija uključuje sve pacijente koji su zatečeni mrtvi od strane hitne medicinske pomoći (EMS). REZULTATI: Prikupljeni su podaci o 516 OHCA na području koje obuhvata 11462/77.474km2 ili 14.74 % ukupne površine Srbije na kojem živi 2648687 / 7186862 ili 36.85% svih stanovnika Srbije. U našem uzorku 83.71% stanovnika živi u Gradu i samo 16.29%. Gustina naseljenosti područja obuhvaćenog uzorkom je 225 stanovnika po km2 a gustina stanovanja u Srbiji prosečno iznosi 93 stanovnika po km2. Zaključak: Program Eureka One Srbija 2014. snažno će doprineti usvajanju metodologije prikupljanja podataka po međunarodno prihvaćenim standardima. Program omogućuje razmenu prikupljenih podataka sa drugim nacionalnim Registrima. Karakteristike uzorka ukazuju da se podaci prikupljaju u gradskim sredinama dok pojava OHCA na selu i njegovo zbrinjavanje nije dovoljno osvetljeno. Navedeno ograničava pouzdanost podataka koji su prikupljeni u okviru Clinical Trials ID: NCT02236819 - Eureca ONE 2014.
Reference
Fišer, Z., Jakšić-Horvat, K., Vlajović, S., Milić, S., Lazić, A., Raffay, V. (2015) EuReCa One 2014. Serbia. Medicina danas, vol. 14, br. 7-9, str. 95-102
Gräsner, J.T., Herlitz, J., Koster, R.W., Rosell-Ortiz, F., Stamatakis, L., Bossaert, L. (2011) Quality management in resuscitation - Towards a European Cardiac Arrest Registry (EuReCa). Resuscitation, 82(8): 989-994
Gräsner, J., Frey, N. (2014) The best things to do - MTH and PCI after cardiac arrest?. Resuscitation, 85(5): 581-582
Nichol, G., Thomas, E., Callaway, C.W., Hedges, J., Powell, J.L., Aufderheide, T.P., Rea, T., Lowe, R., Brown, T., Dreyer, J., Davis, D., Idris, A., Stiell, I. (2008) Regional variation in out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcome. JAMA, 300(12): 1423-31
Nishiyama, C., Brown, S.P., May, S., Iwami, T., Koster, R.W., Beesems, S.G., Kuisma, M., Salo, A., Jacobs, I., Finn, J., Sterz, F., Nürnberger, A., Smith, K., Morrison, L., Olasveengen, T.M. (2014) Apples to apples or apples to oranges? International variation in reporting of process and outcome of care for out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation, 85(11): 1599-1609
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/JRB1501005F
objavljen u SCIndeksu: 25.08.2017.

Povezani članci

J Resuscitatio Balcan (2015)
EURECA Srbija ONE 2014 - vanbolnički srčani zastoj - mesto događaja
Fišer Zlatko, i dr.

NČ urgent medic Halo 94 (2010)
Nove preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju iz 2010. godine
Anđelić Slađana, i dr.

Srps arh celokup lekarstvo (2015)
Pravilno popunjavanje lekarskog izveštaja prilikom konstatacije smrti
Savić Slobodan, i dr.

prikaži sve [16]