Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 18, br. 2, str. 133-137
Nefritis u Henoh-Šenlajnovoj purpuri kod dece - iskustva u prognozi i terapiji
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za pedijatriju + Klinički centar Kragujevac, Klinika za pedijatriju
bKlinički centar Kragujevac, Klinika za pedijatriju

e-adresasvetajankovic.201128@yahoo.com
Ključne reči: nefritis; Henoh-Šenlajn purpura; deca
Sažetak
Henoh-Šenlajnova purpura je sistemski vaskulitis malih krvnih sudova. Dominantna manifestacija je kutana komponenta, bolest je najčešće samoograničavajuća, a ishod i prognoza najviše zavise od renalnih manifestacija. Bavili smo se povezanošću kliničkih i laboratorijskih pokazatelja u prognozi i ishodu Henoh-Šenlajnova purpure kod dece hospitalizovane na Klinici za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac, u periodu od januara 2011. do januara 2012. godine. Deca u grupi sa nefritisom su bila starije srednje životne dobi, sva su ispoljila artritis, abdominalne tegobe, mikrohematuriju, povišene vrednosti D-dimera u serumu, značajnu proteinuriju i mikroalbuminuriju (≥ 300 mg/L), a kod dvoje je utvrđeno ranije postojanje alergijskih stanja. Kod svo troje dece sa ponovljenim pozitivnim nalazom proteina u urinu nađena je značajna proteinurija (≥0,5 g/24 h) i mikroalbuminurija (≥ 300 mg/L). Ova deca su imala i više naleta ospe, izraženije i dugotrajnije abdominalne tegobe i artritis od dece sa urednim nalazom u urinu. Njima je ordinirana kortikosteroidna terapija uz inhibitor angiotenzin-konvertujućeg enzima. Jačina glomerularne filtracije merena klirensom kreatinina bila je uredna kod svih pacijenata. Kod svih je postavljena dijagnoza Henoh-Šenlajn purpura nefritis i njihovo stanje se redovno prati. U našoj grupi ispitanika se ispostavilo da je prosečna starost dece od 8 godina i postojanje abdominalnih tegoba, predznak nastanka nefritisa. Budući da su oba parametra lako uočljiva na samom početku bolesti, smatramo da je potrebno brižljivo praćenje toka bolesti kod ove dece.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.1515/SJECR-2016-0075
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka