Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 19, br. 3, str. 154-156
Uticaj folijarne primene molibdena na energiju klijanja i udeo tvrdih semena lucerke
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
cUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
dUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak

e-adresadragan.terzic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Sažetak
Molibden je veoma važan u simbiotskoj fiksaciji azota i lucerka spada u grupu biljaka koja je osetljiva na nedostatak molibdena. U trogodišnjem periodu obavljena su ispitivanja na oglednom polju Instituta za krmno bilje u Kruševcu. Cilj ovih istraživanja bio je ispitati uticaj folijarne primene molibdena na energiju klijanja semena lucerke i udeo trvdih semena. Folijarana prihrana molibdenom (0,1% amonijum molibdata (NH4)6 Mo7O4 x 4H2O je obavljena preko dve aplikacije (prva aplikacija je obavljena u fazi intezivnog porasta, a druga aplikacija u fazi butonizacije i početka cvetanja useva) sa količinom vode 1000 l ha-1. Energija klijanja je bila pod uticajem klimatskih uslova u toku razvoja useva i kretala se od 68,5% do 84,1%. Najmanja energija klijanja je ostvarena u godini sa najviše padavina u periodu formiranja semena. Energija klijanja se razlikuje po godinama ali je prosečna energija klijanja na kontrolni i varijatni tretiranoj molibdenom ujedančena. Udeo tvrdih semena se kretao od 5,1% do 6,7%. Najmanji udeo tvrdih semena je ostvaren u godini sa najviše padavina u letnjem peridu a najveći u godini sa manje padavina u periodu formiranja semena. Prosečni udeo tvrdih semena na kontrolnoj i tretiranoj varijanti nije ostvario značajne razlike. Tretmani sa molibdenom u našim istraživanjima nisu ostvarili razliku u energiji klijanja i udelu tvrdih semena koja je i statistički opravdana ni u jednoj godini ispitivanja.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka