Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 73, br. 2, str. 144-156
Serološki skrining kod pacijenata sa kliničkom sumnjom na trihinelozu u Beogradu od 2009. do 2018. godine
aKlinički centar Srbije, Služba za mikrobilogiju, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
cKlinički centar Srbije, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Beograd

e-adresamilos.korac@med.bg.ac.rs
Ključne reči: seroprevalenca; IgG ELISA; trihineloza ljudi; ukrštena reakcija
Sažetak
Uvod. Trihineloza je jedna od najznačajnijih hranom prenosivih bolesti u Srbiji. Većina pacijenata iz Beograda sa sumnjom na trihinelozu se javlja u Klinički centar Srbije radi dijagnostike i lečenja, kao i nejasni i komplikovani slučajevi iz drugih krajeva Srbije. Materijal i metode. Retrospektivna serološka studija sprovedena je od 2009. do 2018. godine i u nju su uključeni svi ambulantno i hospitalno lečeni pacijenti sa Klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu koji su podvrgnuti serološkom testiranju na trihinelozu na Odseku za parazitologiju, Kliničkog centra Srbije (n=1.565). Trichinella-specifična IgG antitela su detektovana komercijalnim enzimskim imunoabsorbentnim testom. Analizirani su seroprevalenca, kinetika Trichinella-specifičnih IgG antitela i pojava ukrštenih reakcija sa drugim nematodama. Rezultati i zaključak. Broj zahteva za serološkim testiranjem varirao je po godinama i mesecima. Najviše zahteva evidentirano je tokom decembra i marta što koincidira i sa najvećim brojem slučajeva trihineloze. Od 1.565 pacijenata testiranih na Trihinella kod njih 17.4% dijagnostikovane su parazitske infekcije. Trihineloza je klinički potvrđena kod 223 (14.2%) pacijenta. Specifična anti-Trichinella IgG antitela detektovana su na prijemu kod 68.8% od 223 pacijenta sa trihinelozom, što se povećavalo nakon drugog (86.5%), trećeg (91.5%) i četvrtog testiranja (92.4%). Završnu dijagnozu toksokarijaze imalo je 2.4% pacijenata, strongiloidijaze i filarijaze po 0.3% i dirofilarijaze 0.1% pacijenata. Istovremena seropozitivnost na Trichinella i Toxocara nađena je kod 18.9% (7/37) pacijenata. Kod 3/5 pacijenata sa importovanom filarijazom nađena je unakrsna pozitivnost sa Trihinella. Verovatna ukrštena reaktivnost sa Toxocara canis, autohtonom nematodom zahteva uvođenje Western blota. Dijagnostiku trihineloze trebalo bi bazirati na kombinaciji kliničkih, laboratorijskih i epidemioloških kriterijuma.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/VETGL190311014D
objavljen u SCIndeksu: 14.12.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka