Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 42, br. 2, str. 75-79
Epidemija infekcije u hirurškoj jedinici intenzivne nege izazvane bakterijom Proteus mirabilis koja stvara metalo-beta-laktamazu
aKlinički centar Srbije, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
cVojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija

e-adresave.mir@sbb.rs
Sažetak
Uvod. U radu je opisana epidemija infekcije u hirurškoj jedinici intenzivne nege (JIN) izazvane izolatima P. mirabilis koji stvaraju metalo-beta-laktamaze (MBL). Metode. Ovo je opservaciona retrospektivna studija. Podaci o bolesnicima, od kojih su poticali izolati P. mirabilis koji stvaraju MBL, prikupljeni su i analizirani retrospektivno. Svi izolati enterobakterija u posmatranom periodu su ispitani na stvaranje MBL. Izolati iz kliničkih uzoraka koji stvaraju MBL (samo jedan izolat od jednog bolesnika) ispitani su primenom multiplex lančane reakcije polimeraze kojom su detektovane i diferencirane familije gena za stvaranje MBL: IPM, VIM, SPM, GIM i SIM. Jula i novembra 2008. godine u ovoj jedinici intenzivne nege, uzeti su brisevi rektuma od svih bolesnika i ispitani na prisustvo izolata P. mirabilis koji stvaraju MBL. Rezultati. U periodu juni - novembar 2008. godine, ukupno devet pacijenata je bilo inficirano sa P. mirabilis koji stvara MBL. Epidemijski izolati prvi put su otkriveni u junu te godine i brzo su se proširili na odeljenju pa je sledećeg meseca, u studiji preseka, kod 10 od ukupno 12 pacijenata (83,3%) nađena kolonizacija rektuma sa P. mirabilis koji stvara MBL. Sa druge strane, posle primene epidemioloških mera kontrole i nadzora, novembra 2008. godine, u posmatranoj jedinici intenzivne nege nije bilo bolesnika s kolonizacijom rektuma ili infekcijom bakterijama P. mirabilis koje stvaraju MBL. Utvrđeno je sedam slučajeva bakterijemije uključujući tri slučaja povezana sa primenom intravenskog katetera, jedna infekcija rane hirurškog mesta i jedna infekcija urinarnog trakta. Šest od devet MBL pozitivnih izolata P. mirabilis pripadalo je IPM familiji, dok su ostala tri pripadala VIM familiji. Stopa smrtnosti inficiranih pacijenata iznosila je 56%, ali se nije mogla utvrditi smrtnost koja bi se mogla pripisati samoj infekciji. Zaključak. Pojava P. mirabilis koji stvara MBL u našoj bolnici predstavlja važan izazov za kliničke lekare, mikrobiologe i bolničke epidemiologe jer uz postojeću visoku učestalost rezistencije ograničava se mogućnost efikasne antibiotske terapije. Epidemiološke mere kontrole i nadzora nad ovom epidemijom bile su uspešne.
Reference
Daikos, G.L., Petrikkos, P., Psichogiou, M., Kosmidis, C., Vryonis, E., Skoutelis, A., Georgousi, K., Tzouvelekis, L.S., Tassios, P.T., Bamia, C., Petrikkos, G. (2009) Prospective observational study of the impact of VIM-1 metallo-β-lactamase on the outcome of patients with Klebsiella pneumoniae bloodstream infections. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53(5): 1868-1873
Drieux, L., Brossier, F., Sougakoff, W., Jarlier, V. (2008) Phenotypic detection of extended-spectrum β-lactamase production in Enterobacteriaceae: Review and bench guide. Clinical Microbiology and Infection, 14 suppl. 1: 90-103
Ellington, M.J., Kistler, J., Livermore, D.M., Woodford, N. (2007) Multiplex PCR for rapid detection of genes encoding acquired metallo-β-lactamases. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 59(2): 321-322
Giakkoupi, P., Tzouvelekis, L.S., Daikos, G.L., Miriagou, V., Petrikkos, G., Legakis, N.J., Vatopoulos, A.C. (2005) Discrepancies and interpretation problems in susceptibility testing of VIM-1-producing klebsiella pneumoniae isolates. Journal of Clinical Microbiology, 43(1): 494-496
Jones, R.N., Biedenbach, D.J., Sader, H.S., Fritsche, T.R., Toleman, M.A., Walsh, T.R. (2005) Emerging epidemic of metallo-β-lactamase-mediated resistances. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 51(2): 77-84
Miriagou, V., Papagiannitsis, C.C., Tzelepi, E., Casals, J.B., Legakis, N.J., Tzouvelekis, L.S. (2010) Detecting VIM-1 production in Proteus mirabilis by an imipenem-dipicolinic acid double disk synergy test. Journal of Clinical Microbiology, 48(2): 667-668
Paterson, D.L., Bonomo, R.A. (2005) Extended-spectrum β-lactamases: A clinical update. Clinical Microbiology Reviews, 18(4): 657-686
Queenan, A.M., Bush, K. (2007) Carbapenemases: The versatile β-lactamases. Clinical Microbiology Reviews, 20(3): 440-458, table of contents
Souli, M., Kontopidou, F.V., Papadomichelakis, E., Galani, I., Armaganidis, A., Giamarellou, H. (2008) Clinical experience of serious infections caused by Enterobacteriaceae producing VIM-1 metallo-β-lactamase in a Greek university hospital. Clinical Infectious Diseases, 46(6): 847-854
Struelens, M.J., Monnet, D.L., Magiorakos, A.P., o'Connor Santos, F., Giesecke, J., Štefkoviková, M., The, E.N.S.P. (2010) New Delhi metallo-beta-lactamase 1-producing Enterobacteriaceae: Emergence and response in Europe. Eurosurveillance, 15(46), http://www.eu-rosurveillance.org/ViewArticle.aspx?Articleld=19716, accessed August 19, 2011
Tsakris, A., Ikonomidis, A.A., Poulou, A., Spanakis, N., Pournaras, S., Markou, F. (2007) Transmission in the community of clonal Proteus mirabilis carrying VIM-1 metallo-β-lactamase. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 60(1): 136-139
Walsh, T.R., Toleman, M.A., Poirel, L., Nordmann, P. (2005) Metallo-β-lactamases: The quiet before the storm?. Clinical Microbiology Reviews, 18(2): 306-325
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ScriMed1102075M
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka