Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:45
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 62, br. 3, str. 22-42
Komparativna analiza strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd, Srbija
bKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija
Sažetak
Narodna skupština je krajem 2019. godine usvojila Strategiju nacionalne bezbednosti Republike Srbije. U pitanju je drugi dokument ove vrste od kada je Srbija ponovo postala samostalna i nezavisna država, jer je prvi dokument usvojen 2009. godine. Ovaj rad je pokušaj komparativne analize pomenutih dokumenata koji su od kapitalnog značaja u oblasti nacionalne bezbednosti. U tom smislu, u radu je najpre izvršena analiza pojmova i strukture dokumenata, zatim osnovnih stavova i opredeljenja i, što je najvažnije, analiza sadržaja izuzetno značajnog nacionalnog dokumenta. Zaključak autora je da je nova Strategija nacionalne bezbednosti iz 2019. godine kvalitativno različita u odnosu na prethodni dokument, kao i da je utvrdila neka značajna pitanja koja zahtevaju širu i dublju teorijsku razradu.
Reference
*** (2019) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 94
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (1997) Concise Oxford Dictionary. Oxford
*** (2012) Doktrina operaiija Vojske Srbije. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
*** (2009) Strategija odbrane Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
*** (2019) Strategija odbrane Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 94
*** (1987) Strategija opštenarodne odbrane i društvene samozaštite. Beograd: Centar Oružanih snaga za strategijska istraživanja i studije 'Maršal Tito'
*** (2017) Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_07_73_1772.html (22. 2. 2020)
*** (2017) National Security Strategy of the USA. https: //www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (9. 1. 2020)
*** (2020) Narodne novine, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_07_73_1772.html (22. 2. 2020)
*** (2008) National Defense Strategy of the USA. https://archive.defense.gov/pubs/2008NationalDefenseStrategy.pdf (10. 1. 2020)
*** (2018) Strategija nacionalne bezbjednosti Crne Gore. Podgorica: Ministarstvo odbrane
*** (2007/2015) Zakon o odbrani. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
Bajagić, M. (2012) Međunarodna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Buzan, B. (1983) People, states and fear: The national security problem in international relations. London-Birghton: Wheatsheaf Books Ltd
Đorđević, D.R., Katančević, V. (2016) Komparativna analiza strategijsko-doktrinarnih dokumenata u sferi bezbednosti i odbrane. Vojno delo, vol. 68, br. 3, str. 122-140
Forca, B. (2019) Sistemi bezbednosti. Beograd: Univerzitet 'Union - Nikola Tesla'-Fakultet za poslovne studije i pravo, elektronski udžbenik
Forca, B. (2018) Prikaz najnovije strategije nacionalne bezbednosti SAD. Odbrana i bezbednost, ttps://magazin.istrazivackicentarob.com/2017/12/25/prikaz-najnovijestrategije-nacionalne-bezbednosti-sjedin%D1%98enih-americkihdrzavaprof-dr-bozidar-forca
Forca, B. (2018) Prikaz nove strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. Odbrana i bezbednost, Beograd, https://magazin.istrazivackicentarob.com/2018/01/12/prikaz-novestrategije-nacionalne-bezbednosti-republike-hrvatske
Forca, B., Sekulović, D. (2017) Identifikacija problema savremenih strategija bezbednosti - studija slučaja - Republika Srbija. u: Zbornik radova sa nacionalnog naučnog skupa 'Savremeni problemi strategije i strategijskog menadžmenta', Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd
Forca, B. (2020) Stanje - redovno - strategija nacionalne bezbednosti Crne Gore. Odbrana i bezbednost, https://odbranaibezbednost.rs/2020/03/11/stanje-redovno-strategijanacionalne-bezbjednosti-crne-gode
Forca, B. (2019) Teorijsko određenje funkcija sistema nacionalne bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 61, br. 1, str. 40-69
Katančević, V.T. (2017) Komparativna analiza sadržaja savremenih strategija bezbednosti. Vojno delo, vol. 69, br. 5, str. 76-97
Kovač, M. (2003) Strategijska i doktrinarna dokumenta nacionalne bezbednosti - teorijske osnove. Beograd: Svet knjige
Krga, B. (2017) Strategija nacionalne bezbednosti u teoriji i praksi. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
Mijalković, S. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Nikač, Ž., Leštanin, B. (2019) Krivično-pravni i kriminalistički aspekti borbe protiv krijumčarenja u Srbiji. Pravna riječ, Banja Luka, br. 60
Simić, D.R. (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, broj 88
Stolberg, A. (2012) How nations-states craft national security strategy documents. US War Army Colege-Strategic Studies Institute
Trump, D. (2020) https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (9. 2. 2020)
Vitas, M. (2019) Komparativna analiza strategija nacionalne bezbednosti. Beograd: Univerzitet 'Union - Nikola Tesla'-Fakultet za poslovne studije i pravo, diplomski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2003022F
primljen: 11.06.2020.
revidiran: 31.10.2020.
prihvaćen: 23.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka