Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 58, br. 1, str. 104-128
Kratak osvrt na novele u Zakonu o policiji
aKPA Beograd
bMUP Republike Srbije, PU, Kraljevo

e-adresazeljko.nikac@kpa.edu.rs
Ključne reči: Zakon o policiji; policija; policijske mere i radnje; policijska ovlašćenja; kontrola rada i radni odnosi
Sažetak
Novi Zakon o policiji iako nosi takav naziv i reguliše organizaciju Policije i komplementarna pitanja, ne odnosi se samo na policiju. Zakon je uredio bitne pojedinosti iz domena državne uprave u oblasti unutrašnjih poslova i organizaciju MUP-a u celini, njegove nadležnosti i prava i obaveze svih zaposlenih u Ministarstva. Zakon je takođe uveo neka nova policijska ovlašćenja, osavremenio već postojeća i uveo novine u oblasti upotrebe sredstava prinude. Radnopravne odredbe detaljno regulišu rad, radne odnose, organizaciju procesa rada i druga pitanja iz ove oblasti. Posebna pažnja u zakonu posvećena je jačanju morala, integriteta zaposlenih u Ministarstvu i borbi protiv korupcije. Novi Zakon o policiji je klasičan tip normativnopravnog akta o policiji ali uz značajno osavremenjena rešenja koja stavljaju akcenat na: poštovanje i zaštitu ljudskih - manjinskih prava i građanskih sloboda, nove elemente policijske etike, upravljanje ljudskim resursima, konkurse u radnim odnosima, mehanizme borbe protiv korupcije i jačanje integriteta i kontrolu rada svih zaposlenih u MUP-u. Svoju punu primenu, kao i svaki drugi sistemski propis, ovaj zakon doživeće donošenjem svih podzakonskih akata koji će bliže urediti pojedine oblasti.
Reference
*** (2015) Bezbednosne provere u Srbiji. Centar za evroatlanske studije i Misija OEBS-a u Srbiji
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 6
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/05
*** (2014-2015) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/15 - dr. zakon
*** (2005-2015) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/05, 63/09 - odluka US, 92/11 i 64/15
*** (1996-2012) Zakon o štrajku. Službeni list SRJ, br. 29/96, Službeni glasnik Republike Srbije br. 101/05 - dr. zakon, 103/12 - odluka US
*** (2006) Kodeks policijske etike. Službeni glasnik RS, br. 92
*** (1971) Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, br. 7/71
*** (2016) Predlog Zakona o policiji. http://www.parlament.gov.rs/akti/zakoni-u-proceduri/zakoni-uproceduri.1037.html, 03.01.2016
*** (2002) Zaključak Vlade Republike Srbije 05 br. 020-5906/02. 11.04.2002
Juras, D., Nikač, Ž. (2016) Disciplinary sanctions for police officers in Croatia and in Serbia. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 1, str. 187-202
Leštanin, B. (2013) Priručnik za primenu novog ZKP za policijske službenike i druga lica zadužena za primenu zakona. Beograd: Poslovni biro
Leštanin, B., Nikač, Ž. (2016) Komentar Zakona o policiji. Beograd: Poslovni biro
Mijalković, S. (2015) Bezbednosno proveravanje lica - tradicionalni modeli i primeri dobre prakse. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 196-209
Miletić, S. (2009) Komentar Zakona o policiji. Beograd: Službeni glasnik
Milovanović, D., Vukašinović-Radojičić, Z., Otašević, B., Marković, S.M. (2016) Zakon o policiji - predgovor i stvarni registar. Beograd: Službeni glasnik
Nikač, Ž. (2012) Koncept policije u zajednici i početna iskustva u Srbiji. Beograd: KPA
Nikač, Ž. (2015) Međunarodna policijska saradnja. Beograd: KPA
Nikač, Ž. (2013) Policija u zaštiti ljudskih prava i građanskih sloboda. Teme, vol. 37, br. 4, str. 1669-1688
Nikač, Ž. (2013) Izmene i dopune Zakona o policiji Republike Srbije - kritički osvrt na važnije novele. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 2, str. 180-195
Nikač, Ž. (2014) Policija u zajednici. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Nikač, Ž. (2005) Novi pravilnik MUP RS o uslovima i načinu upotrebe sredstava prinude. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 4, str. 587-615
Vojinović, M. (2004) Policija u zajednici. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 3, str. 431-452
Zekavica, R., Kesetovic, Z. (2015) Legitimitet policije u Srbiji. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 3, str. 19-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1601104N
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka