Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:42
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 23  
Back povratak na rezultate
2019, br. 164, str. 75-90
Ktitorska delatnost Stefana Nemanje i njen značaj u dobijanju srpske Autokefalije 1219. godine
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Ključne reči: Stefan Nemanja; ktitorska delatnost; zadužbine; srpska Crkva; autokefalija
Sažetak
U radu se analizom izvora i relevantne literature nastoji rekonstruisati obimna ktitorska delatnost velikog župana Stefana Nemanje, da bi se zatim dovela u vezu sa dobijanjem srpske Autokefalije od strane Svetoga Save. Pokazuje se da je Stefan Nemanja svojom obimnom zadužbinarskom delatnošću, ali i drugim aktivnostima u oblasti verske politike, pripre mio teren za formiranje srpske Autokefalne Crkve. Do sada u nauci nije dovoljno naglašena presudna važnost Nemanjine ktitorske delatnosti kao kamena temeljca srpske Crkve u srednjem veku.
Reference
Aleksić, V. (2009) Niška episkopija u državi Stefana Nemanje. u: Bojović D. [ur.] Pravoslavna teologija i kultura, Niš: Centar za Crkvene studije, 199-209
Aleksić, V. (2009) Početak vladavine Stefana Nemanje i njegovo ktitorstvo kao razlog sukoba sa braćom. Vesnik - organ vojnih muzeja, 36, Vojni muzej jugoslovenske narodne armije, str. 11-17
Blagojević, M., Medaković, D. (2000) Istorija srpske državnosti - od nastanka prvih država do početka srpske nacionalne revolucije. Novi Sad: SANU ogranak u Novom Sadu, knjiga I
Blagojević, M. (1998) Srbija Nemanjića i Hilandar. Novi Sad: Društvo istoričara južnobačkog i sremskog okruga
Blagojević, M. (1997) Srpske udeone kneževine. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 36, str. 45-62
Blagojević, M. (1996) Župa reke i 'Dendra' (δενδρα) Jovana Kinama. Zbornik radova Vizantološkog instituta (ZRVI), Beograd, br. 35, str. 197-212
Bogdanović, D. (2000) Preobražaj srpske crkve. u: Ćirković S. [ur.] Istorija srpskog naroda - od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371), Beograd: Srpska književna zadruga, prva knjiga, 315-328
Bogićević, A. (2002) Hilandarski monasi u upravi Srpske Crkve od 1200. do 1346. godine. Sveta Gora Atonska: Manastir Hilandar
Bojović, D. (2011) Rađanje srpske crkve u Toplici (hagiografska i himnografska svedočanstva). u: Bojović D. [ur.] Stefan Nemanja i Toplica, Niš: Centar za Crkvene studije
Cvetković, M. (2011) Stefan Nemanja i Dubočica. u: Bojović D. [ur.] Stefan Nemanja i Toplica (tematski zbornik), Niš: Centar za Crkvene studije
Đekić, Đ. (2018) Sveti Jovan Vladimir - istorija i kult. Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Janković, M. (1985) Episkopije i mitropolije Srpske crkve u srednjem veku. Beograd: Istorijski institut
Kalić, J. (1979) Crkvene prilike u srpskim zemljama do stvaranja arhiepiskopije 1219. godine. u: Sava Nemanjić - Sveti Sava - istorija i predanje, Beograd: SANU, 27-34
Kalić, J. (2000) Borbe i tekovine velikog župana Stefana Nemanje. u: Ćirković S. [ur.] Istorija srpskog naroda - od najstarijih vremena do Maričke bitke (1371), Beograd: Srpska književna zadruga, prva knjiga, str. 251-263
Kalić, J. (1994) Srbija u doba kneza Stracimira. u: Vulović M. [ur.] Bogorodica Gradačka u istoriji srpskog naroda, Čačak: Narodni muzej, 47-56
Korać, V. (2000) Sveti Pantelejmon u Nišu, zadužbina Stefana Nemanje. u: Kalić Jovanka [ur.] Stefan Nemanja - Sveti Simeon Mirotočivi - istorija i predanje (Naučni skupovi SANU), Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU)-Odeljenje istorijskih nauka, knj. XCIV, knj. 26, 163-169
Maksimović, L. (2000) Srbija i metodi upravljanja Carstvom u XII veku. u: Kalić Jovanka [ur.] Stefan Nemanja - Sveti Simeon Mirotočivi - istorija i predanje (Naučni skupovi SANU), Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU)-Odeljenje istorijskih nauka, str. 55-64
Marković, V. (2002) Pravoslavno monaštvo i manastiri u srednjevekovnoj Srbiji. Gornji Milanovac: Lio
Ostrogorski, G. (1970) Vizantija i Sloveni. Beograd: Prosveta
Petrović, M.M. (1986) Studenički tipik i samostalnost srpske crkve. Gornji Milanovac: Dečje novine
Slijepčević, Đ. (2002) Istorija Srpske Pravoslavne Crkve. Beograd: BIGZ, prva knjiga
Šuica, M. (1999) Ktitor. u: Leksikon srpskog srednjeg veka, Beograd: Knoweldge, str. 336-339
Šuput, M. (2000) Carigradski izvori arhitekture crkve Svetog Nikole u Kuršumiliji. u: Kalić Jovanka [ur.] Stefan Nemanja - Sveti Simeon Mirotočivi - istorija i predanje, Beograd: SANU-Odeljenje istorijskih nauka, str. 171-179
Tomović, G. (1997) Natpis na crkvi Svetog Luke u Kotoru iz 1195. godine. u: Crkva Svetog Luke kroz vjekove, Kotor: Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor
Troicki, S. (1935) Ktitorsko pravo u Vizantiji i nemanjićkoj Srbiji. Beograd: Glas SKA
Živojinović, M. (2000) Stefan Nemanja kao monah Simeon. u: Kalić Jovanka [ur.] Stefan Nemanja - Sveti Simeon Mirotočivi - istorija i predanje (Naučni skupovi SANU), Beograd: SANU, 111
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prilog
DOI: 10.5937/kultura1964075P
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.

Povezani članci

Baština (2011)
Beleške o Dabarskoj episkopiji
Janjić Dragana

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Kanonskopravni aspekt osnivanja Banjske episkopije
Janjić Dragana

Kultura (2019)
Eparhijalna organizacija autokefalne srpske crkve 1219. godine
Petrović Dalibor

prikaži sve [30]