Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 69, br. 1, str. 21-35
Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
dUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak

e-adresabonna@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja (MPNTR - 43009)

Ključne reči: Fluvisol; gustina zemljišta; vodni kapaciteti; poroznost; filtracija
Sažetak
Fizička svojstva igraju važnu ulogu u određivanju pogodnosti zemljišta za poljoprivredne, melioracione, ekološke i tehničke namene. Od njih zavisi kretanje, zadržavanje i dostupnost vode i hranljivih materija biljkama, lakoća prodiranja korena biljaka, te kretanje toplote i vazduha. Takođe, ona utiču na hemijska i biološka svojstva zemljišta. Iako su fluvisoli (aluvijalno-livadska zemljišta) jedno od najrasprostranjenijih zemljišta u Srbiji, oni su još uvek nedovoljno istraženi. Stoga je cilj ovog istraživanja bio proceniti glavna fizička svojstva stolećima navodnjavanih fluvisola formiranih na karbonatnom nanosu reke Beli Drim na Kosovu i Metohiji (Srbija). Proučavano je osam profila, tj. 23 uzorka zemljišta u poremećenom stanju i 69 uzoraka u neporemećenom stanju. Dubina gornjeg dela zemljišnog profila, koji leži iznad sloja peska, kamenja i šljunka, u kom se razvija koren biljaka, je veoma neujednačena idući od profila do profila, odnosno varira od male (oko 30 cm) pa do veoma velike (>200 cm). Istraženi fluvisoli pripadaju teškim glinušama (>50% frakcije gline). Rezultati ukazuju na visoku varijabilnost fizičkih svojstava u površinskom sloju zemljišta. Većina istraženih fizičkih svojstva osam otvorenih profila fluvisolova, i pored prilično teškog mehaničkog sastava, dosta su povoljne i uz to prilično ujednačene u orničnom horizontu, dok su znatno manje povoljne, mada ne izrazito nepovoljne, u podorničnom horizontu dubljih profila.
Reference
Antić, M., Jović, N., Avdalović, V. (1980) Pedologija. Beograd: Naučna knjiga
Astapov, S.V. (1958) Meliorativnoe počvovedenie. Moskva, Praktikum
Baver, D.L. (1959) Soil physics. New York
Bošnjak, Đ., ur. (1997) Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta - Komisija za fiziku zemljišta
Bouwer, H. (1986) Intake rate: Cylinder infiltrometer. u: Klute A. [ur.] SSSA Book Series: Methods of soil analysis, Madison, WI: Soil Science Society of America (SSSA), pp. 825-844
FAO (1963) High dam soil survey project: Aswan-Deb B C. Rome
Gajić, B. (2005) Fizika zemljišta. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Praktikum, 185 str
Gajić, B. (1996) Uporedna istraživanja fizičkih osobina u raznim varijetetima livadskih crnica doline Kolubare. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija, 179 str
Gajić, B., Đurović, N., Dugalić, G. (2010) Composition and stability of soil aggregates in Fluvisols under forest, meadows, and 100 years of conventional tillage. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, vol. 173, br. 4, str. 502-509
IUSS Working Group WRB (2015) World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015: International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. u: World Soil Resources Reports, Rome: FAO, No. 106
Kačinskij, N.A. (1958) Mehaničeskij i mikroagregatnij sostav počvi, metodi Ego izučenija. Moskva: Izdateljstvo Akademi nauk SSSR
Kercheva, M., Sokołowska, Z., Hajnos, M., Skic, K., Shishkov, T. (2017) Physical parameters of Fluvisols on flooded and non-flooded terraces. International Agrophysics, 31(1): 73-82
Kohl, F., ed. (1971) Anleitung und Richtlinien zur Herstellung der Bodenkarte 1:25000. u: Kartieranleitung, Hannover, 169 p
Nejgebauer, V. (1948) Zemljišta južne Bačke sa gledišta navodnjavanja. Arhiv za poljoprivredne nauke i tehniku, Beograd, 5
Pavićević, N., Ćorović, R. (1968) Neke fizičke osobine crveno-rudog zemljišta Metohije. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 471: 1-15
Pejković, M. (1965) Uticaj duboke obrade na promene nekih fizičkih osobina zemljišta. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija, 149 str
Pekeč, S., Katanić, M. (2019) Osobine zemljišta tipa Fluvisol na području srednjeg toka Dunava. Zemljište i biljka, vol. 68, br. 2, str. 24-32
Pelišek, J. (1964) Lesnické púdoznalství. Praha: SZN
Rode, A.A. (1963) Vodnij režim počv i Ego regulirovanie. Moskva: Izdateljstvo Akademii nauk SSSR
Stojičević, D. (1960) Važnije vodne osobine glavnih tipova zemljišta u Srbiji. Novi Sad: Savez vodnih zajednica NRS
Stojićević, D. (1956) Važnije vodne osobine glavnih tipova zemljišta Srbije. Beograd: Savez vodnih zajednica NRS
Vučić, N. (1964) Vodne osobine černozema i livadske crnice i njihov značaj za navodnjavanje na irigacionom području Bačke. Savremena poljoprivreda - posebna izdanja, Novi Sad, br. 1, 95 str
Zaidelman, F.R., Belichenko, M.V., Bibin, A.S. (2013) Degradation and restoration of soils in the Moscow River floodplain for the last fifty years. Eurasian Soil Science, 46(11): 1097-1106
Živković, M. (1972) Uporedna ispitivanja raznih metoda pripreme karbonatnih zemljišta za mehaničku analizu. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, 542:1-22
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj2001021G
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2020.
Creative Commons License 4.0