Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 54, br. 1, str. 8-12
Uticaj načina korišćenja na vodopropustljivost zemljišta Vojvodine
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresanesiclj@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Stanje, tendencije i mogućnosti povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini (MPNTR - 31072)

Ključne reči: koeficijent filtracije; korišćenje zemljišta; vodopropustljivost zemljišta
Sažetak
U cilju sagledavanja uticaja načina korišćenja zemljišta na vodno-fizička svojstva, izvršeno je istraživanje u odabranim reprezentativnim uzorcima zemljišta koji su uzeti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i koji obuhvataju 6 tipova zemljišta na ovom području. Za potrebe istraživanja uzorci su uzeti sa različitih lokaliteta (61 lokalitet) iz površinskog horizonta (0-30 cm) u nenarušenom stanju cilindrima po Kopeckom u 3 ponavljanja. Brzina proceđivanja vode kroz uzorak zemljišta određena je metodom stalnog pritiska vodenog stuba. Matematičkim putem dobijeni su podaci o brzini vodopropustljivosti ili koeficijentu filtracije (K-Darcy). Statističkom analizom ovih podataka utvrđena je pozitivna korelacija između načina korišćenja zemljišta i brzine vodopropustljivosti. Rezultati su pokazali da zemljišta koja se koriste za poljoprivrednu proizvodnju imaju manju vodopropustljivost u odnosu na zemljišta pod šumama, livadama i pašnjacima.
Reference
Belić, M., Nešić, Lj., Ćirić, V. (2014) Praktikum iz pedologije. Novi Sad: Faculty of Agriculture
Benka, P., Salvai, A. (2005) Digitalizacija pedološke karte Vojvodine za potrebe GIS-a, Melioracije u održivoj poljoprivredi. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Agriculture
Ćirić, V., Nešić, L., Belić, M., Savin, L., Simikić, M. (2012) Stanje sabijenosti černozema u proizvodnji kukuruza # State of chernozem compaction in maize production. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 1, str. 21-30
Dugalić, G., Gajić, B. (2012) Pedologija. Čačak: University of Kragujevac, Faculty of Agronomy
Gajić, B. (2006) Fizika zemljišta. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Agriculture
Hadžić, V.B., Marinković, B., Nešić, L.M., Belić, M. (1999) Problemi sabijanja zemljišta. u: Sabijanje zemljišta, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 1-18
Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta (1971) Priručnik za ispitivanje zemljišta. Beograd, knjiga V, Metode i straživanja fizičkih svojstava zemljišta
Ličina, V., Nešić, L., Belić, M., Hadžić, V., Sekulić, P., Vasin, J., Ninkov, J. (2011) The soils of Serbia and their degradation. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 2, str. 285-290
Miljković, N. (1996) Osnovi pedologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju
Nejgebauer, V., Živković, B., Tanasijević, Đ.M., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine R 1:50000. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Nešić, Lj., Belić, M., Ćirić, V. (2012) Održivo korišćenje i zaštita zemljišta Vojvodine. u: Zaštita životne sredine, 1. naučni skup, Sremska Kamenica, Zbornik radova, str. 36-42
Nešić, L., Vasin, J., Belić, M., Ćirić, V., Gligorijević, J., Milunović, K., Sekulić, P. (2015) Koloidna frakcija i kapacitet adsorpcije katjona u nekim zemljištima Vojvodine. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 52, br. 1, str. 18-23
Vuĉić, N. (1987) Vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov54-11310
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0