Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 2, str. 215-223
120 godina vojnog simfonizma u Srbiji - od osnivanja "Beogradskog vojnog orkestra" do savremenog umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički"
aUniverzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti
bReprezentativni orkestar Garde Vojske Srbije
cMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Umetnički ansambl 'Stanislav Binički' + Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije - FMK, Beograd
Ključne reči: Binički; Beogradski vojni orkestar; UA MO "Stanislav Binički"; vojno-muzički kadar; muzička služba MO VS
Sažetak
Ciljevi rada su: da se predstavi uloga i značaj kompozitora, dirigenta i pedagoga Stanislava Biničkog u afirmaciji umetničke muzike u prvoj polovini 20. veka; da se podvuče njegova uloga u nastanku prvog simfonijskog "Beogradskog vojnog orkestra" kao preteče UA MO "Stanislav Binički"; da se sagleda razvojni put tog orkestra u 20. i 21. veku, njegov rad, organizacija i umetnička delatnost; da se istakne inicijativa Biničkog da se stvore uslovi za stabilno i kontinuirano školovanje vojno-muzičkih kadrova; da se ukaže na uslove rada UA MO "Stanislav Binički", kao i na probleme u radu i organizaciji ovog ansambla kao delu muzičke službe MO i Vojske Srbije. Metod se odnosi na sagledavanje uslova funkcionisanja i problema u radu i organizaciji UA MO "Stanislav Binički", kao i davanje određenih predloga za unapređenje njegovog rada.
Reference
Dujović, M. (2017) Stanislav Binički i njegovo doba. Beograd: Clio
Đurić, K.S. (1952) Deset godina od smrti Stanislava Biničkog. Književne novine, 16, 2
Karakaš, B. (1987) Muzička aktivnost u JNA. Beograd: Vojno-izdavački i novinski centar
Krajačić, G. (2003) Vojna muzika i muzičari 1831-1945. Beograd: NIC Vojska
Milanović, B. (2016) Evropske muzičke prakse i oblikovanje nacije kroz kreiranje nacionalne umetničke muzike u Srbiji u prvim decenijama 20. veka. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, file:///C:/Users/HP/Downloads/Milanovic_Biljana.pdf, Doktorska disertacija
Milojević, M. (1912) Umetnički pregled - iz koncertne sale. Srpski književni glasnik, XXVIII/5, 389-390
Nušić, B. (1924) O životu i radu Stanislava Biničkog. Comoedia, 5
Pejović, R. (1991) Stanislav Binički kao dirigent i organizator muzičkog života u Beogradu. u: Peričić Vlastimir [ur.] Stanislav Binički, zbornik radova, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 5-54
Peričić, V. (1969) Muzički stvaraoci u Srbiji. Beograd: Prosveta
Petrović, V. (1973) Binički. Beograd: MPUS
Radišić, Đ. (1967) Umetnički ansambl Doma Jugoslovenske narodne armije - Beograd. Beograd: Dom JNA
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1902215P
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.