Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 15, br. 4, str. 197-203
Koncentracija proteina i lipida kod pacijenata sa diferentovanim karcinomom štitaste zlezde koji su lečeni radioaktivnim jodom-131
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka
bKlinički centar Kragujevac
cUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka + Klinički centar Kragujevac

e-adresavrndic07@yahoo.com
Projekat:
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (MPNTR - 41010)
Molekulske determinante urođene imunosti u autoimunskim bolestima i kancerogenezi (MPNTR - 175069)

Sažetak
Prolazna, manifestna hipotireoza koja se javlja kod pacijenata sa diferentovanim karcinomom štitaste žlezde (DTC) pre terapije radioaktivnim jodom (131-I) može biti udružena sa brojnim metaboličkim promenama, uključujući i promene u metabolizmu proteina i lipida. Koncentracija proteina i njihov odnos sa lipidima u serumu pacijenata sa DTC nakon terapije 131-I nedovoljno su ispitani. Cilj našeg istraživanja bio je da se ispita serumska koncentracija proteina i lipida kod pacijenata sa DTC pre, kao i tri i sedam dana posle terapije 131-I. Studijom je obuhvaćeno 24 DTC pacijenata i 20 zdravih ispitanika. Pokazano je značajno, progresivno smanjenje koncentracijeproteina (78.71±6.71 g/L vs. 87.16±6.04 g/L; p=0.003) i holesterola (8.12±2.13 mmol/L vs. 8.84±2.09 mmol/L;p=0.001) tri dana nakon terapije 131-I, uz statistički značajno povećanje koncentracije triglicerida tri dana nakon terapije (2.44±1.07 mmol/L vs. 2.26±1.08 mmol/L; p=0.041) i povratkom na preterapijske vrednosti 7 dana posle terapije. Pri tom, indirektna korelacija između koncentracije proteina i triglicerida tri dana posle 131-I pokazana je u grupi pacijenata starijih od 50godina (Spearman r=- 0.583, p=0.048), što nije bio slučaj sa ispitanicima mlađim od 50 godina (Pearson r=- 0.277, p=0.384). U zaključku, terapija radioaktivnim jodom prouzrokuje smanjenje koncentracije serumskih proteina i holesterola, koje je udruženo sa povećanjem koncentracije triglicerida i posebno je izraženo kod starijih pacijenata sa metastazama.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2478/SJECR-2014-0025
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka