Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 70, br. 5-6, str. 173-175
Rabdomioliza i influenza a (H3N2) infekcija - prikaz slučaja
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Klinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti, Novi Sad
Sažetak
Uvod. Ekstrapulmonalne komplikacije influenca virusne infekcije su često neprepoznate. Cilj ovog rada je da se ukaže na rabdomiolizu kao potencijalnu vitalno ugrožavajuću komplikaciju gripa. Prikaz slučaja. Mesec dana nakon početka gripa komlikovane bronhopneumonijom, kod devetnaestogodišnje devojke došlo je do pogoršanja opšteg stanja razvojem progresivne mišićne slabosti, uz pojavu tamne prebojenosti urina. Na sprovedenu intenzivnu rehidrataciju i antibiotsku terapiju, opšte stanje se i dalje pogoršava, a u laboratorijskim nalazima se zapaža pancitopenija, hipoalbuminemija i oko 1 000 puta povišena aktivnost kreatin fosfokinaze. Analizom polimerazne lančane reakcije uzorka brisa grla dokazana je Influenza A H3N2. Elektromioneurografijom se verifikuje akutna teška polineuropatija muskulature koju inerviše n. peroneus i znaci polimiozitisa, a patohistološki pregled bioptata levog m. gastrocnemius potvrđuje myositis chronica cum atrophia neurogenes cum necrosis. Kako i pored obilne hidratacije nije došlo do očekivanog poboljašnja stanja bolesnice, ordiniran je metilprednizolon. Nakon šest nedelja lečenja, pacijentkinja je otpuštena dobrog opšteg stanja, urednih laboratorijskih nalaza, sa slabosću dorzifleksora stopala i naginjanjem karlice na levu stranu tokom vertikalizacije. Zaključak. Rabdomioliza uzrokovani influencom-A se sve češće beleži u praksi, a s obzirom na stepen morbiditeta i mortaliteta iziskuje pažljiv pristup proceni stanja pacijenta.
Reference
*** (2016) Zarazne bolesti u AP Vojvodini 2015. godina / Communicable diseases in Vojvodina, 2015. Novi Sad: Institut za javno zdravlje Vojvodine, Serbian
Antoon, J.W., Chakraborti, C. (2011) Corticosteroids in the Treatment of Alcohol-Induced Rhabdomyolysis. Mayo Clinic Proceedings, 86(10): 1005-1007
Bosch, X., Poch, E., Grau, J.M. (2009) Rhabdomyolysis and acute kidney injury. New England journal of medicine, 361(1): 62-72
Chatzizisis, Y.S., Misirli, G., Hatzitolios, A.I., Giannoglou, G.D. (2008) The syndrome of rhabdomyolysis: Complications and treatment. European journal of internal medicine, 19(8): 568-74
Fadila, M.F., Wool, K.J. (2015) Rhabdomyolysis secondary to influenza a infection: a case report and review of the literature. North American journal of medical sciences, 7(3): 122-4
Heyman, S.N., Greenbaum, R., Shina, A., Rosen, S., Brezis, M. (1997) Myoglobinuric acute renal failure in the rat: A role for acidosis?. Exp Nephrol, 5(3): 210-6
Hodel, C. (2002) Myopathy and rhabdomyolysis with lipid-lowering drugs. Toxicology Letters, 128(1-3): 159-168
Huerta-Alardín, A.L., Varon, J., Marik, P.E. (2005) Bench-to-bedside review: Rhabdomyolysis -- an overview for clinicians. Critical care (London, England), 9(2): 158-69
Khan, F.Y. (2009) Rhabdomyolysis: A review of the literature. Neth J Med, 67(9): 272-83
Lane, R. (2003) Rhabdomyolysis. BMJ, 327(7407): 115-116
Malik, G.H. (1998) Rhabdomyolysis and myoglobin-induced acute renal failure. Saudi J Kidney Dis Transpl, 9(3): 273-84
Pesik, N.T., Otten, E.J. (1996) Severe rhabdomyolysis following a viral illness: A case report and review of the literature. Journal of Emergency Medicine, 14(4): 425-428
Ružič, M., Fabri, M., Pobor, M., Jovelić, A., Lukač, D. (2009) Exercise induced rhabdomyolysis. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 9, str. 754-757
World Health Organization (2014) Influenza. March [cited 2015 Jul 12]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS1706173S
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2017.

Povezani članci

Medicinski pregled (2014)
Teška hiperkalijemija izazvana propranololom
Mandić Danijela, i dr.

Vojnosanitetski pregled (2012)
Heroinski zavisnik sa gangrenom ekstremiteta, rabdomiolizom i teškom hiperkalemijom
Radovanović Milan R., i dr.

Vojnosanitetski pregled (2013)
Uzročnici rabdomiolize u akutnim trovanjima
Janković Snežana R., i dr.

prikaži sve [4]