Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 2, str. 133-148
Globalizacija i deficiti i ograničenja globalnog upravljanja
aInstitut za strategijska istraživanja, Beograd
bDžon Nezbit Univerzitet, Beograd

e-adresastanislav.stojanovic@mod.gov.rs, ndanilovic@naisbitt.edu.rs
Ključne reči: globalizacija; svetsko društvo; ograničenja globalnog upravljanja svetom; svetsko društvo rizika; globalno upravljanje bezbednosti
Sažetak
Karakter i dinamika odnosa u međunarodnoj politici, u kojoj je sve snažniji povratak na realpolitičke sadržaje u spoljnopolitičkom delovanju velikih sila, nedvovosmisleno potvrđuju da globalizacija ne radi, da jenjava njena snaga i da je sve manje kredibilan koncept uređenja savremenog svetskog društva. Globalni finansijski kolaps koji je pogodio svet 2008. godine predstavlja uverljiv pokazatelj da je veći deo globalizacije diskreditovan, a vera u jedno čovečanstvo je sve manje poželjan koncept. Istovremeno, sa porastom pitanja koja zahtevaju globalno rešavanja sve su brojnije ljudske delatnosti koje podrazumevaju jedinstvenu ili međunarodnu regulaciju. Svet je sve više jedna homeostataska celina međuzavisnih delova gde su mnogi aspekti granica između država teško održivi ili čak nemogući. Otuda značaj globalnih faktora, od kojih će u punoj meri zavisiti artikulacija individualnog i zajedničkog života ljudi u budućnosti, apostrofiraju pitanja zajedničkog upravljanja koje treba da obezbedi globalni mir i bezbednost i pospeši blagostanje širom sveta na jedan univerzalno prihvatljiv i efikasna način Zbog toga, ispoljene suštinske manjkavosti globalnog upravljanja svetom, iako su obeshrabrile veru u jedno čovečanstvo, one nisu umanjile objektivnu potrebu globalnog pristupa mnogima sadržajima savremene egzistencije ljudi. Mnogi aspekti bezbednosti, počev od bezbednosti pojedinca pa do energetske i ekološke bezbednosti u savremenim uslovima nisu zamislivi bez internacionalnog pristupa. Međutim globalno upravljanje bezbednošću povezano je sa brojnim ograničenjima i izazovima.
Reference
Babić, J., Bojanić, P. (2012) u: Globalno upravljanje svetom, Zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Bžežinski, Z. (2013) Amerika - Kina i sudbina sveta. Beograd: Albatros Plus
Cirn, M. (2003) Upravljanje sa one strane nacionalne države. Beograd: Filip Višnjić
Danilović, N., Gordić, M., Blagojević, S. (2015) Savremeni sistemi bezbednosti. Beograd: Zavod za udžbenika
Deni, R. (2013) Paradoks globalizacije. Beograd: Službeni glasnik
Habermas, J. (2002) Postnacionalna konstelacija. Beograd: Otkrovenje
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Held, D. (1997) Demokratija i globalni poredak. Beograd: Filip Višnjić
Kejgan, R. (2009) Povratak istorije i kraj snova. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Michael, C. (2013) Globalization and global governance. u: W. Carlsnaes, T. Risse, B. A. Simmons [ur.] Handbook of International relations, London: Sage, 401-427
Minkler, H. (2009) Imperije - logika vladavine svetom. Beograd: Albatros plus
Sol, D.R. (2011) Propast globalizma i preoblikovanje sveta. Beograd: Arhipelag
Stiglic, D. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
Stiglic, D. (2013) Slobodan pad-Amerika, slobodna tržišta i slom svetske privrede. Novi Sad: Akademska knjiga
Stojanović, S. (2009) Globalizacija i bezbednosne perspektive sveta. Beograd: VIZ
Urlih, B. (2001) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Volc, K.N. (2008) Teorija međunarodne politike. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Wendt, A. (2003) Why a world state is inevitable. European Journal of International Relations, 9, str. 491-542
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1602133S
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (2016)
Globalizacija između kraja i povratka istorije
Stojanović Stanislav

Vojno delo (2016)
Globalni procesi i efekat na ekonomiju i bezbednost
Dulović Ljubomir

Sociologija (2012)
Antropocentrizam - egzistencija protiv esencije
Vukićević Slobodan

prikaži sve [52]