Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 67, br. 3, str. 324-342
Zašto rat, a ne međunarodni kongres 1914. godine? - neuspeh diplomatije i uloga Srbije u događajima koji su prethodili velikom ratu
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Institut za strategijska istraživanja

e-adresastanislav.stojanovic@mod.gov.rs
Sažetak
U tekstu se razmatraju ključne pojave i procesi koji su prethodili Prvom svetskom ratu i odgovara na pitanje zbog čega se tadašnje političke elite nisu opredelile za održavanje međunarodne konferencije na kojoj bi se kompromisno usaglasili interesi velikih sila po diplomatskom modelu Svete alijanse. Analiza uzroka neuspeha diplomatije da spreči izbijanje Velikog rata temelji se na razmatranju karakteristike diplomatske prakse takozvanog Evropskog koncerta, uticaja germanskog faktora na antagonizaciju odnosa između evropskih sila, procesa emancipacije Srbije i njene diplomatije, kao i dominacije militarističke percepcije tokom leta 1914. godine.
Reference
Art, R.J., Jervis, R. (2011) International politics, enduring concepts and contemporary issues. Boston: Longman, Tenth Edition
Avramov, S. (2011) Međunarodno javno pravo. Beograd: Akademija za diplomatiju i bezbednost
Bjelajac, M. (2014) 1914-2014 zašto revizija - stare i nove kontroverze o uzrocima Prvog svetskog rata. Odbrana
Black, J. (2010) A history of diplomacy. London: Reaktion Books Ltd, p. 85
Dašić, D. (2013) Diplomatija - savremena i ekonomska. Beograd: Akademija za diplomatiju i bezbednost
Dedijer, V. (1947) Pariska konferencija. Beograd: Kultura
Denda, D. (2010) Vojna obaveštajna služba u Kraljevini SHS/Jugoslaviji 1918-1941. Vojno-istorijski glasnik, br. 2, str. 20-39
Dimitrijević, V., Stojanović, R. (1996) Međunarodni odnosi. Službeni list SR Jugoslavije, Beograd
Fridrih, J.K. (2005) Konstitucionalna demokratija-teorija i praksa u Evropi i Americi. Podgorica: CID
Fry, M.G., Goldstein, E., Langhorne, R., ur. (2002) Guide to international relations and diplomacy. London - New York: Continuum
Geršić, G. (1995) Diplomatsko i konzularno pravo. Beograd: Službeni list SRJ
Green, P. (1996) The Greco-Persian Wars. Los Angeles-London: Universitu of California Press
Janković, B. (1970) Međunarodno javno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Jovanović, S. (1908) Političke i pravne rasprave. Beograd: Geca Kon
Kegli, Č.V.Jr., Vitkof, J.R. (2004) Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: Centar za studije JI Evrope, FPN
Kersten, K. (1991) Bizmark i njegovo doba. Beograd: Nolit
Kisindžer, H. (1999) Diplomatija. Beograd: Verzalpres
Kisovec, M. (1939) Diplomatski predstavnici. Beograd
Krivokapić, B. (2006) Međunarodno pravo, koreni, razvoj, perspektive. Beograd: Megatrend univerzitet
Krivokapić, B. (2012) Običajna pravna pravila u međunarodnom pravu. Megatrend revija, vol. 9, br. 3, str. 35-81
Lopičić, Đ. (2007) Konzularni odnosi Srbije 1804-1918. godine. Beograd: Zavod za udžbenike
Miršajmer, D. (2009) Tragedija politike velikih sila. Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji
Mitrović, A. (1981) Prodor na Balkan, Srbija u planovima Austo-Ugarske i Nemačke 1908-1918. Beograd: Nolit
Naj, D.S. (2006) Kako razumevati međunarodne sukobe. Beograd: Stubovi kulture
Nickles, D.P. (2003) Under the Wire - How Thelegraph Changed Diplomacy. Harvard University Press
Popov, Č. (2010) Građanska Evropa (1770-1914). u: Društvena i politička istorija Evrope (1871-1914), Beograd: Zavod za udžbenike
Popov, Č., Živojinović, D., Marković, S. (2013) Dva veka moderne srpske diplomatije. Beograd: Institut za evropske studije
Potemkin, V.P. (1949) Istorija diplomatije - knjiga druga. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd
Raspopović, R. (1996) Diplomatija Crne Gore 1711-1918. Podgorica: Istorijski institut Crne Gore
Simić, D.R. (1999) Poredak sveta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stanković, Đ.Đ. (1984) Nikola Pašić, saveznici i stvaranje Jugoslavije. Beograd: Nolit
Stanojević, S.D. (2013) Uticaj Italijansko-turskog rata na prilike u Srbiji u izveštajima ruskog poslanika u Beogradu N. G. Hartviga. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43-2, str. 183-193
Steinmeier, F. (2014) 1914. - o neuspehu i koristi diplomatije. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.01.2014
Stevenson, D. (1997) Militarization and Diplomacy in Europe before 1914. International Security, 22(1): 125
Stojančević, V., Milićević, J., Popov, Č., Jovanović, R., Ekmečić, M. (1994) Istorija srpskog naroda od Prvog ustanka do Berlinskog kongresa. Beograd: Srpska književna zadruga
Stojković, M. (1983) Istorija diplomatije - izbor tekstova. Beograd: Centar za međunarodne studije, FPN
Šulcinger, R.D. (2011) Američka diplomatija od 1900. godine. Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji
Tomac, P. (1973) Prvi svetski rat 1914-1918. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Torsten, L. (2014) Nemačka, evropske velike sile i Balkanska konferencija 1878. godine. Vojno-istorijski glasnik, 1
Watson, A. (2005) Diplomacy - The Dialogue between States. Taylor & Francis
Zečević, M. (1990) Vojna diplomatija. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar Vojska
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1503324b
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2016.

Povezani članci