Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 7, br. 2, str. 7-15
Mogućnost primene Bulove algebre u kreiranju računovodstvenog informacionog sistema
aMB Univerzitet Beograd, Beograd
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
cUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci

e-adresadlojanicic@yahoo.com, slavisa.trajkovic@pr.ac.rs, cecatasic1@gmail.com
Ključne reči: računovodstveni informacioni sistem; Bulova algebra; računovodstvene funkcije; finansije
Sažetak
Kreiranje računovodstvenog informacionog sistema predstavlja višedimenzionalni problem sa kojim se suočavaju savremene poslovne organizacije. Prisustvo matematike u rešavanju ovakvih problema često je nužnost, zbog čega, u ovom slučaju matematičke relacije primenom Bulove algebre predstavljaju osnov za razrešenje problema u vezi izrade i funkcionisanja adekvatnog računovovodstvenog informacionog sistema.
Reference
Asatiani, A., Apte, U., Penttinen, E., Rönkkö, M., Saarinen, T. (2019) Impact of accounting process characteristics on accounting outsourcing: Comparison of users and non-users of cloud-based accounting information systems. International Journal of Accounting Information Systems, 34: 100419
Đorđević, J., Radivojević, Z., Drašković, D., Stanisavljević, Ž., Punt, M., Milenković, K. (2017) Beograd: Elektrotehnički faklutet
Gilezan, K., Latinović, B. (1977) Bulova algebra i primena. Beograd: Matematički institut
Hadid, W., Al-Sayed, M. (2021) Management accountants and strategic management accounting: The role of organizational culture and information systems. Management Accounting Research, 50: 100725
Ilić, B., Tasić, S. (2021) Kvantitativna analiza uloge proizvodnje u stvaranju vrednosti. Održivi razvoj, vol. 3, br. 1, str. 17-33
Kocsis, D. (2019) A conceptual foundation of design and implementation research in accounting information systems. International Journal of Accounting Information Systems, 34: 100420
Kumar, S., Marrone, M., Liu, Q., Pandey, N. (2020) Twenty years of the International Journal of Accounting Information Systems: A bibliometric analysis. International Journal of Accounting Information Systems, 39: 100488
Maksimović, S., Lunjić, A., Parojčić, D. (2020) Finansijsko upravljanje i kontrola - novi koncept upravljanja u kontekstu javnog sektora Srbije. Megatrend revija, vol. 17, br. 3, str. 47-64
Mamić, Saćer I., Žager, K. (2008) Računovodstveni informacijski sustavi. Zagreb: Ekonomski fakultet
Mendelson, E. (1970) Schaum's outline series theory and problems of Boolean Algebra and Switching Circuits, Schaum's outline series. New York: McGraw-Hill Book Company, 213 pp
Mihajlović, M., Vidić, B. (2019) Knjigovodstvo kao uslov održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 2, str. 27-36
Mihajlović, M.B., Milenković, N.P., Andžić, S.V. (2021) Uloga menadžmenta preduzeća u izboru organizacione strukture. Tehnika, vol. 76, br. 1, str. 97-102
Mihajlović, M.B., Tadin, D.B., Gordić, B.M. (2020) The role of financial management in the company. Tehnika, vol. 75, br. 4, str. 498-503
Mijajlović, Z. (2012) Bulove algebre. Beograd: Matematički fakultet
Milojević, I., Mihajlović, M., Savić, B. (2019) Računovodstveni koncept sistema za podršku odlučivanju kod nabavki za potrebe zaštite životne sredine. Ecologica, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, 26(94): 299-303
Milojević, I., Mihajlović, M. (2020) Računovodstveni tretman državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći. Kultura polisa, 17(42): 619-630
Milojević, I., Vukoje, A., Mihajlović, M. (2013) Accounting consolidation of the balance by the acquisition method. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 2, str. 237-252
Parnicki, P.P., Marić, D. (2020) Forenzička revizija - instrument konsolidacije poslovnog galimatijasa u funkciji zaštite interesa kupaca. Kultura polisa, 17(41): 591-608
Stević, Ž. (2018) Uloga i značaj dobavljača u upravljanju lancem snabdevanja. Megatrend revija, vol. 15, br. 1, str. 159-176
Stojanović, C., Stanojević, P. (2017) Ciljevi organizacionog sistema i IMS-a. Akcionarstvo, 23(1): 5-18
Tingey-Holyoak, J., Pisaniello, J., Buss, P., Mayer, W. (2021) The importance of accounting-integrated information systems for realising productivity and sustainability in the agricultural sector. International Journal of Accounting Information Systems, 41: 100512
Trigo, A., Belfo, F., Estébanez, R.P. (2016) Accounting information systems: Evolving towards a business process oriented accounting. Procedia Computer Science, 100: 987-994
Vukša, S. (2017) Revizija ugovora u javnom sektoru. Akcionarstvo, 23(1): 31-46
Weber, R. (2020) Taking the ontological and materialist turns: Agential realism, representation theory, and accounting information systems. International Journal of Accounting Information Systems, 39: 100485
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Oditor2102007L
primljen: 07.03.2021.
prihvaćen: 18.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci