Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 72, br. 7-8, str. 251-256
Razvoj Gradske bolnice u Novom Sadu - drugi deo
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Klinički centar Vojvodine, Centar za patologiju i histologiju, Novi Sad
cUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Klinički centar Vojvodine, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, Novi Sad
dUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
eUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za farmaciju

e-adresadusanka.dobanovacki@mf.uns.ac.rs
Ključne reči: istorija medicine; istorija, 20 vek; bolnice; centri tercijarne nege; Jugoslavija
Sažetak
Posle završetka Drugog svetskog rata bolnica je imala ista odeljenja, broj postelja i opremu kao i pre rata. U novoosnovanoj državi Jugoslaviji, uprkos značajnim finansijskim teškoćama, u bolnici je započeo intenzivan razvoj i modernizacija. Bolnica je postala Glavna pokrajinska bolnica, osnivala su se nova odeljenja i servisi. Uglavnom tokom šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog veka, deset novih hirurških odeljenja je osnovano koja su kasnije postala samostalne klinike. Hirurško odeljenje je zauzelo prostor u paviljonima 1, 2, 3 i 4. Izvode se kompleksne i savremene abdominalne i grudne operacije. Odeljenje za unutrašnje bolesti postaje Klinika za interne bolesti i 1964. godine preseljava se u novu opremljenu četvorospratnu zgradu. Klinika za ginekologiju i akušerstvo je osnovana i preseljava se u moderan, namenski građen objekat sa kapacitetom 230 postelja za odrasle i 105 za novorođenčad. Brz napredak uticao je i na razvoj Klinike za infektivne bolesti, Klinike za oftalmologiju, Klinike za bolesti uva, grla i nosa, Klinike za neurologiju i psihijatriju, Klinike za dermatovenorologiju, Klinike za medicinsku rehabilitaciju - sve praćeno modernom laboratorijskom i rendgenološkom službom, transfuzionim i polikliničkim servisima. Posle osnivanja Medicinskog fakulteta i Kliničkog centra Vojvodine, ova velika tercijerna medicinska institucija je ponos Novog Sada. Podignuta pre 110 godina bolnica je i dalje posvećena poboljšanju zdravlja obolelih.
Reference
*** (1997) Zavod za transfuziju. u: Popov D. [ur.] Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad: Novosadski klub, (8 edi-zur):213-6
*** (2004) Sanatorijumi. u: Popov D. [ur.] Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad: Novosadski klub, (24 rod-ser):205-7
*** (1996) Dermatovenerologija. u: Popov D. [ur.] Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad: Novosadski klub, (6 gag-deč):323
*** (1937/1938) Kontrolnik osoblja Državne bolnice. 1937/38 str. 111; godine 1938/39 str 11; godine 1938/39 str. 13, located at: Centralna arhiva Kliničkog centra, Novi Sad
Berić, B. (1995) Bolnica. u: Popov D. [ur.] Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad: Novosadski klub, (4 bob-var):72-5
Berić, B., Miškov, D. (1981) Pregled istorije Bolnice u Novom Sadu - 1730-1980. Med Pregled, 34(5-6):259-65
Brdar, V. (2013) O zgradama Gradske bolnice u Novom Sadu - 1909-1912. Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodina, (26):19-28
Breberina, M. (2009) Istorija hirurgije na teritoriji današnje Vojvodine. u: Pajić V.D. [ur.] Hirurgija - odabrana poglavlja, Novi Sad: Simbol, p. 9-49
Cvejić, S. (1961) Glavna Pokrajinska bolnica Vojvodine u Novom Sadu. Med Pregl, 14(8):429-32
Čanak, G. (1997) Infektologija. u: Popov D. [ur.] Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad: Novosadski klub, (9 ibr-ješ):149-51
Čanak, G.J., Vukadinov, J., Brkić, S.V., Švarc, D., Ružić, M., Kovačević, N., Fabri, M., Jovanović, J.R., Klašnja, B., Cvjetković, D., Doder, R., Sević, S., Turkulov, V., Stefan-Mikić, S. (2007) Razvoj infektološke službe u Novom Sadu. Medicinski pregled, vol. 60, br. 11-12, str. 625-628
Dobanovački, D., Breberina, M., Vujošević, B., Pećanac, M., Žakula, N., Trajković, V. (2013) Sanatoria in the first half of the XX century in the province of Vojvodina. Archive of Oncology, vol. 21, br. 1, str. 34-43
Dobanovački, D., Breberina, M., Vujošević, B., Pećanac, M., Žakula, N., Trajković, V. (2013) Sećanje na gradsko vanbolničko porodilište i Materinski dom u Novom Sadu. Medicinski pregled, vol. 66, br. 1-2, str. 93-97
Drača, P. (2008) Razvoj ginekolosko-akušerske službe u Novom Sadu. u: Drača P. [ur.] Razvoj ginekologije i akušerstva u Vojvodini do 2000. godine, Novi Sad: Medicinski fakultet, p. 111-50
Janča, K. (1977) 25 godina rada Urološkog odeljenja bolnice u Novom Sadu. Med Pregl, 30(11-12):615-7
Jovanović, D. (2007) Istorijat Klinike za dečju hirurgiju. u: Grebeldinger S; Jovanović D; Petrović S; Marinković S; Konstantinidis G; Peković-Zrnić V; i dr. [ur.] Dečja hirurgija, Novi Sad: Medicinski fakultet, p. 9-18
Latinović, S. (2001) Oftalmologija. u: Popov D. [ur.] Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad: Novosadski klub, (18 nom-pav):251-5
Letić, Đ. (2004) Rehabilitacija. u: Popov D. [ur.] Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad: Novosadski klub, (23 rad-rog):268-70
Maksimović, J. (2010) Pedeset godina Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. u: Grujić N; Mihalj M. [ur.] Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet - 1960-2010, Novi Sad: Medicinski fakultet, p. 8-35
Marušić, G., Vojinov, S. (2017) History of Clinic of Urology, Clinical Center of Vojvodina. Medicinski pregled, vol. 70, br. 11-12, str. 391-393
Medicinski fakultet (1970) Spomenica - Medicinski fakultet Novi Sad - 1960-1970. godina. Novi Sad
Medicinski fakultet, Institut za zdravstvenu zaštitu (2000) Godišnji izveštaj o kretanju zaraznih bolesti i nekih masovnih neinfektivnih bolesti u SAP Vojvodini. Novi Sad, 2006
Mikić, Ž. (2009) Hirurgija. u: Popov D. [ur.] Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad: Novosadski klub, (30 fog-šuš):163-4
Mikić, Ž. (1998) Razvoj ortopedije i osnivanje Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Novom Sadu. Med Pregl, 51(9-10):457-68
Milankov, M., Gojkovic, Z. (2016) Six decades of development. Med Pregl, 69(suppl. 1): 7-9
Mitrović, S. (2018) Conversation. Klinički centar Vojvodine, Klinika za uho-grlo-nos, Novi Sad, Srb, Dobanovački, Dušanka (Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet), dec
Poljački, M., Đuran, V., Jovanović, M., Stojanović, S. (2007) Prikaz Katedre za dermatovenerologiju i Klinike za kožno-venerične bolesti. Medicinski pregled, vol. 60, br. 11-12, str. 615-618
Popović, L. (2003) Radiologija. u: Popov D. [ur.] Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad: Novosadski klub, (22 pra-radno):277-80
Radičev, M., Raić, M. (1971) Organizacija i domet stručnog rada službe transfuzije SAP Vojvodine. Bilten za transfuziologiju, 28:85-91
Salatić, D.V. (2013) Novosadske kapele. Novi Sad: Prometej
Tasić, M., Malenković, M. (2003) Poliklinika. u: Popov D. [ur.] Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad: Novosadski klub, (21 pol-poš):20-2
Vučković, N. (2012) Od Prosekture do Instituta za patologiju - Novi Sad. u: Popović D.T; Ajduković N; Berber S; Budakov B; Vapa D; Veselinović I; et al. [ur.] Patološka anatomija i sudska medicina u Vojvodini, Novi Sad: Matica srpska, p. 49-52
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: istoriografski prilog
DOI: 10.2298/MPNS1908251D
objavljen u SCIndeksu: 04.06.2020.

Povezani članci

Medicinski pregled (2019)
Razvoj Gradske bolnice u Novom Sadu - prvi deo
Dobanovački Dušanka, i dr.

Medicinski pregled (2007)
Razvoj infektološke službe u Novom Sadu
Čanak Grozdana J., i dr.

Medicinski pregled (2010)
Kolera - nekada i sada
Antić Ana, i dr.

prikaži sve [4]