Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 18, br. 3, str. 1-4
Karakterizacija nekih bezolovnih lemnih legura na bazi kalaja i indijuma
aInstitut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Srbija
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka, Srbija
dUniverzitet u Beogradu, Srbija + Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM, Srbija
Sažetak
Veliku primenu u industriji, a posebno elektronici imaju lemne legure na bazi kalaja i olova. Bez obzira na postojeće zakonske regulative koje ograničavaju sadržaj olova u elektronskim komponentama, ove legure se zbog svojih osobina i dalje koriste u praksi. Iz tih razloga istraživanje bezolovnih lemnih legura aktuelno je i dalje. U ovom radu prikazani su rezultati ispitivanja bezolovnih lemnih legura na bazi kalaja i indijuma sa dodatkom srebra i bakra. Karakterizacija legura obuhvata rezultate diferencijalne skenirajuće kalorimetrije sa EDX, optičke mikroskopije, skening elektronske mikroskopije te merenja elektroprovodljivosti i mikrotvrdoće. Prikazani rezultati doprinose boljem poznavanju strukturnih osobina navedenih višekomponentnih bezolovnih lemnih legura na bazi kalaja i indijuma.
Reference
Dinsdale, A.T., Watson, A., Kroupa, A., Vrestal, J., Zemanova, A., Vizdal, J. (2008) Cost action 531: Atlas of phase diagrams for lead-free soldering
Liu, X.J., Inohana, Y., Takaku, Y., Ohnuma, I., Kainuma, R., Ishida, K., Moser, Z., Gasior, W., Pstrus, J. (2002) Experimental determination and thermodynamic calculation of the phase equilibria and surface tension in the Sn-Ag-In system. Journal of Electronic Materials, 31, 1139
Luef, C., Flandorfer, H., Ipser, H. (2005) Metallurgical and Materials Transactions, 36A, 1273
Milosavljević, A.R., Živković, D.T., Manasijević, D., Talijan, N., Grujić, A., Ćosović, V. (2008) Ispitivanje fazne ravnoteže i karakterizacija legura u sistemu Sn-In-Ag. Hemijska industrija, vol. 62, br. 3, str. 148-152
Milosavljević, A.R., Živković, D., Manasijević, D., Talijan, N., Ćosović, V., Grujić, A., Todorović, R. (2008) u: 39IOCMM, Proceedings, str. 457
Milosavljević, A.R. (2006) Ispitivanje termodinamičkih i strukturnih karakteristika legura u ternarnom Ag-In-Sn sistemu. Bor, Magistarski rad
Ohnuma, I., Cui, Y., Liu, X.J., i dr. (2000) Phase equilibria of Sn-In based micro-soldering alloys. Journal of Electronic Materials, 29(10): 1113
Sharif, A., Chan, Y.C. (2006) Thin Solid Films, 504, 431
Vassilev, G.P., Dobrev, E.S., Tedenac, J. (2005) Experimental study of the Ag-Sn-In phase diagram. Journal of Alloys and Compounds, 399(1-2), 118-125
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.08.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka