Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:60
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:56

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 2, str. 91-106
Savremeno poslovno komuniciranje sa stanovišta menadžmenta
aUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Srbija
bUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200131)

Ključne reči: oblici poslovne komunikacije; efekti komunikacije; upravljanje komunikacijama; profesionalne veštine; komunikativna kompetentnost
Sažetak
Odavno se zna da na komunikacija ispunjava najveći deo vremena rada menadđera tako da ona, saglasno tome, predstavlja neizbežan predmet proučavanja i u nedavno sprovedenim istraživanjima na polju menadžmenta. Postoji opšte očekivanje da jasna i efektivna komunikacija u organizaciji predstavlja ključni resurs za postizanje njenih ciljeva. Ovo je, međutim, lakše reći nego ostvariti u stvarnom organizacionom kontekstu. Glavni cilj ovog rada je da ukaže na značaj komunikacije u savremenom poslovanju. U najvećem delu rada se razmatra uloga menadžera u svetlu njihovih uloga na polju komuniciranja. U radu je pokazano da različite profesionalne veštine, uključujući i komunikativnu kompetentnost, manadžeri mogu da nauče i uvežbaju u nastojanju da efektivno učestvuju u bilo kojoj formi komunikacije unutar organizacije.
Reference
Bjekić, D. (2006) Komunikologija - osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja. Čačak: Tehnički fakultet, 2. izdanje
Borg, Dž. (2007) Ubeđivanje. IPS Media
Bovée, C., Till, J. (2018) Business communication today. Pearson Education Limited, 14th edition
Cvetanović, V. (1999) Kultura poslovnog komuniciranja. Obeležja
Čejko, M. (2019) Superpovezani - internet, digitalni mediji i tehno-društveni život. Beograd: Clio
Čokorilo, R. (2009) Psihologija sporta. Akademska knjiga
Denić, N. (2010) Poslovne komunikacije i posledice loših komunikacija i informisanja u poslovnim sistemima. BizInfo (Blace), 1(1), 209-215
Dobrijević, G. (2017) Poslovno komuniciranje i pregovaranje. Univerzitet Singidunum
Dobrijević, G. (2008) Rastući značaj interne komunikacije za poslovni uspeh kompanija. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 6, br. 19, str. 33-40
Dogandžić, S., Dogandžić, A. (2021) Analiza osnovnih problema u procesu upravljanja korporativnog menadžmenta. Bizinfo (Blace), vol. 12, br. 1, str. 53-63
Filipović, V., Kostić, M., Prohaska, S. (2003) Odnosi s javnošću. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Fink, I., Goltnik, U.A., Števančec, D. (2009) Poslovno komuniciranje. Ljubljana: Zavod IRC
Goleman, D. (2020) Emocionalna inteligencija. Geopolitika izdavaštvo
Hinner, M.B. (2002) Communication science: An integral part of business and business studies. Freiberg Working Papers, 13, 1-42
Jokić, D., Mikić, A. (2001) Marketing komunikacije. Užice: Naučno-istraživački centar (NIC)
Karnegi, D. (2018) Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude u digitalnoj eri. Vulkan izdavaštvo
Lamza-Maronić, M., Glavaš, J. (2008) Poslovno komuniciranje. Osijek: Ekonomski fakultet
Lehman, C.M., Dufrene, D.D. (2015) Poslovna komunikacija (BCOM). Data Status
Malešević, D. (2020) Profesionalne veštine. Beograd: Provens
Mihailović, D. (2010) Psihologija rada i organizacije. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Mihailović, D., Kovačević, I. (2008) Poslovna komunikacija i karakteristike zaposlenih menadžera. Psihologija, vol. 41, br. 2, str. 237-249
Mihajlov, S., Mihajlov, N. (2010) Inspirativna komunikacija lidera i njen uticaj na motivaciju zaposlenih. BizInfo (Blace), 1(2), 59-67
Možina, S., Tavčar, M., Kneževič, A. (1998) Poslovno komuniciranje. Maribor: Obzorja
Novaković, N., Teodosijević, B. (2017) Basics of public speaking. Bizinfo (Blace), vol. 8, br. 2, str. 33-46
Paunović, M., Radonjić, A. (2018) Značaj komunikacije u savremenom poslovanju. Megabiznis, 2/1, str. 73-87
Pavlović, N. (2016) Poslovna kultura i etika. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Petrović, D. (2019) Umešnost komuniciranja. Klio
Ranisavljev-Kocareva, M. (2009) Moda i komunikacija. Tekstilna industrija, vol. 57, br. 4-6, str. 27-29
Reardon, K.K. (1998) Interpersonalna komunikacija - gdje se misli susreću. Zagreb: Alinea
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Data Status
Rouse, J.M., Rouse, S. (2002) Business communication: A cultural and strategic approach. Thompson learning
Ruiz, D.M. (2020) Četiri sporazuma. Vulkan izdavaštvo
Sančanin, B. (2018) The impact of media convergence on the development of integrated corporate communication in tourism. Bizinfo (Blace), vol. 9, br. 2, str. 81-102
Simić, I. (2007) Menadžment. Niš: Ekonomski fakultet
Spitzberg, B., Cupach, W.R. (1989) Handbook of interpersonal competence research: Recent research in psychology. Springer-Verlag
Sretić, M., Mirčetić, V., Maksimović, M., Karabašević, D. (2019) Uticaj etičke interne komunikacije na mišljenje javnog mnjenja. Bizinfo (Blace), vol. 10, br. 1, str. 43-51
Urošević, S., Pejčić, B. (2014) Uticaj poslovnog ponašanja i odevanja na uspeh u poslu. Tekstilna industrija, vol. 62, br. 1, str. 39-46
Videnov, A., Knežević, R. (1992) Poslovne komunikacije. Poslovna škola
Vuković, A., Vuković, M., Urošević, S., Mladenović-Ranisavljević, I. (2021) Upravljanje komunikacijama u kriznim situacijama u preduzećima tekstilne i odevne industrije. Tekstilna industrija, vol. 69, br. 3, str. 10-17
Vuković, M., Vuković, A. (2009) Odnosi s javnošću. Bor: Tehnički fakultet
Vuković, M., Urošević, S., Vuković, A. (2011) Neverbalna komunikacija i stvaranje ličnog i profesionalnog identiteta preko odevanja. Tekstilna industrija, vol. 59, br. 2, str. 27-32
Vuković, M.V., Vuković, A.A., Mladenović-Ranisavljević, I.I., Urošević, S.M. (2021) Analiza odnosa između korporativnog identiteta, imidža i reputacije preduzeća. Tehnika, vol. 76, br. 4, str. 499-505
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo2102091V
primljen: 22.11.2021.
prihvaćen: 23.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka