Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 6, br. 2, str. 51-55
Azot i fosfor kao indikatori promena u ekosistemu Dunav u Srbiji
aUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Srbija

e-adresa282ivana@gmail.com
Projekat:
Biljni i sintetički bioaktivni proizvodi novije generacije (MPNTR - 34012)

Ključne reči: zagađenje vode; ukupni azot; ukupni fosfor; ekosistem Dunava
Sažetak
Procena zagađenja vode Dunava u ovoj studiji sprovedena je na osnovu sadržaja ukupnog azota (N) i ukupnog fosfora (P) u uzorcima prikupljenim sa tri merne stanice na Dunavu u Srbiji. Stanice su odabrane sa namerom da se prikažu tri tačke toka reke kroz Srbiju, odnosno ulazni, središnji i izlazni deo toka reke. Vrednosti indikatora nutrijenata posmatrane su kao prosečne godišnje vrednosti na svakoj stanici, u periodu od 2013. do 2015. godine i upoređene su sa graničnim vrednostima propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima zagađivača u površinskim i podzemnim vodama i sedimentima. Pored toga, u radu je prikazan i trogodišnji trend promena vrednosti posmatranih parametara kako bi se utvrdila izvesna zakonitost u promenama sadržaja azota i fosfora u vodi. Takođe, uzete su u obzir i fluktuacije vrednosti na mesečnom nivou i predstavljene su u ovom radu kako bi se uočila sva moguća odstupanja i trendovi promena u toku jedne godine. Rezultati dobijeni u radu pokazuju da su koncentracije nutrijenata premašile propisane granične vrednosti, što kvalitet vode reke Dunav svrstava u klasu III (prema važećim propisima u Srbiji) i ukazuje na zagađenje Dunava nutrijentima na posmatranim lokacijama. Trogodišnji trend promena ukazuje na tendenciju linearnog rasta sadržaja nutrijenata u vodi ekosistema Dunav, i, posledično, ugrožavanje kvaliteta vode, što je znak za uzbunu i poziv na urgentno implementiranje odgovarajućih zaštitnih mera.
Reference
*** (2012) Regulation on limit values of pollutants in surface and ground waters and sediments, with deadlines for their achievement. Official Gazette of the RS, No. 50
European Commission (2010) Action strategy plan of European Union for the Danube Region. Brisel, SEC 1489/3. Available at: http://www.dunavskastrategija.rs (Accessed 10 January 2015)
Jarić, I., Višnjić-Jeftić, Ž., Cvijanović, G., Gačić, Z., Jovanović, L., Skorić, S., Lenhardt, M. (2011) Determination of differential heavy metal and trace element accumulation in liver, gills, intestine and muscle of sterlet (Acipenser ruthenus) from the Danube River in Serbia by ICP-OES. Microchemical Journal, 98(1): 77-81
Ministry of Agriculture and Environmental Protection-Agency for Environmental Protection of the Republic of Serbia (2014) Annual report: The results of testing the quality of surface and groundwater in 2013. Belgrade
Mladenović-Ranisavljević, I., Takić, L., Vuković, M., Nikolić, Đ., Živković, N., Milosavljević, P. (2012) Multi-criteria ranking of the Danube water quality on its course through Serbia. Serbian Journal of Management, vol. 7, br. 2, str. 299-307
Mladenović-Ranisavljević, I.I., Takić, L.M., Nikolić, V.D., Nikolić, L.B., Stojiljković, D.T., Ranisavljević, P.D. (2013) Procena zagađenosti vode Dunava primenom višekriterijumske analize. Savremene tehnologije, vol. 2, br. 2, str. 59-63
Navodaru, I., Staras, M., Cernisencu, I. (2008) The challenge of sustainable use of the Danube Delta Fisheries, Romania. Fisheries Management and Ecology, 8(4-5): 323-332
Somlyódy, L., Brunnerand, P.H., Kroiss, H. (1999) Nutrient balances for Danube countries: A strategic analysis. Water Science and Technology, 40 (10): 9-16
Takić, L., Mladenović-Ranisavljević, I., Vuković, M., Mladenović, I. (2012) Evaluation of the Ecochemical Status of the Danube in Serbia in Terms of Water Quality Parameters. Scientific World Journal, 2012: 1-6
Veljković, N., Jovičić, M. (2012) Analiza trenda koncentracija nutrijenata u vodotocima Srbije. Collection of papers, Water, SDZV and Institute J. Černi, Divčibare, 2012, p. 69-74; in Serbian
Voza, D., Vukovic, M., Takic, L., Nikolic, D., Mladenovic-Ranisavljevic, I. (2015) Application of multivariate statistical techniques in the water quality assessment of Danube river, Serbia. Archives of Environmental Protection, 41(4):
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/savteh1702051M
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka