Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 1, str. 1-16
Uticaj i značaj delatnosti preduzeća na ostvarivanje povoljnije tržišne pozicije MSP upravljanjem intelektualnim kapitalom
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Srbija

e-adresajelena.jeka.jovkic@gmaiil.com, surosevic@tf.bor.ac.rs, mvukovic@tfbor.bg.ac.rs
Sažetak
Sektor malih i srednjih preduzeća je prepoznat kao jedan od osnovnih stubova ekonomske stabilnosti i ekonomskog razvoja. Mala i srednja preduzeća predstavljaju značajan doprinos za kreiranje novih poslova i širenje nove poslovne prakse, ona daju značajan doprinos društvenom bruto prihodu, a posebno je važna njihova uloga u zemljama koje su u tranziciji. Znanje je oduvek predstavljalo najvažniji resurs preduzeća, što je posebno naglašeno u savremenim uslovima poslovanja. Izrazito jaka konkurencija koja egzistira na svim tržištima i u svim poslovnim delatnostima, kao i visok stepen razvoja tehnologije, koja je zbog lako dostupnih informacija na dohvat ruke svim zainteresovanim kompanijama, u velikoj meri otežavaju zauzimanje dobre tržišne pozicije. Nosilac svih neopipljivih komponenti poslovanja je znanje menadžera i zaposlenih, koje integrisano u adekvatnu organizacionu strukturu, sa akcentom na zadovoljenju potreba potrošača, čini jezgro kompetentnosti organizacije i osnov za stvaranje konkurentne prednosti. Cilj ovog rada je da opiše i objasni komponente intelektualnog kapitala, kao i njihov značaj i ulogu u malim i srednjim preduzećima u Republici Srbiji u uslovima savremenog poslovanja. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 120 anketiranih ispitanika, zaposlenih u MSP u Republici Srbiji, koji su na funkcijama menadžera, top menadžera odnosno vlasnika organizacija i radnih izvršilaca. Sprovedeno istraživanje doprinosi potvrdi teoretskih pretpostavki o značaju upravljanja ljudskim resursima u malim i srednjim preduzećima, što može imati praktične implikacije za pronalaženje boljih profesionalnih rešenja u okviru specifičnih karakteristika malih i srednjih preduzeća.
Reference
Beraha, I. (2011) Mala i srednja preduzeća kao faktor ekonomskog razvoja i smanjenja nezaposlenosti u Srbiji. Strani pravni život, br. 1, str. 314-332
Birovljev, J., Davidović, M., Petrović, R. (2011) Credit support to small and medium enterprises in Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 5-6, str. 288-296
Branković-Merdžo, Š., Đogić, R., Brdarević, S. (2015) Upravljanje intelektualnim kapitalom u funkciji povećanja performansi. u: 9. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ’QYAMHTY 2015’, Neum, B&H, str. 359-364
Brunsko, Z., Sundać, D. (2002) Intelektualni kapital u funkciji razvoja suvremenog gospodarstva. u: Znanje - temeljni ekonomski resurs, Rijeka: Sveučilište u Rijeci-Ekonomski fakultet Rijeka
Hall, R. (1992) The strategic analysis of intangible resources. Strategic Management Journal, 13(2): 135-144
Hunt, I., o’Brien E. (2006) SME growth through people: The role of higher education. Ireland: University of Limerick-Programme for University Industry Interface Enterprise Research Centre
Itami, H. (1991) Mobilizing Invisible Assets. Cambridge: Harvard University Press
Jevtić, P., Stošić-Mihajlović, Lj., Kramar-Zupan, M. (2016) Human capital in function of the competitiveness of importance company. u: XII International Conference on Strategic Management - IMKSM2016, Bor: Tehnički fakultet, str. 49-59. May
Kamukama, N., Ahiauzu, A., Ntayi, J.M. (2011) Competitive advantage: mediator of intellectual capital and performance. Journal of Intellectual Capital, 12(1): 152-164
Malhatra, Y. (2000) Knowledge management for e-business performance: Advancing information strategy to interne time. Executive Journal, vol. 16(4), str. 5-16
Moustaghfir, K., Schiuma, G. (2013) Knowledge, learning, and innovation: research and perspectives. Journal of Knowledge Management, 17(4): 495-510
Orčić, D., Urošević, S. (2016) Significance of the structural capital identification for the small and medium companies in textile industry. u: XII International Conference on Strategic Management - IMKSM 2016, Bor: Tehnički fakultet, str. 413-427. May
Pravdić, P., Kučinar, R. (2015) Značaj upravljanja intelektualnim kapitalom. Trendovi u poslovanju, vol. 3, br. 1, str. 11-18
Sajfert, Z., Đorđević, D., Bešić, C. (2006) Menadžment trendovi. Zrenjanin: TF Mihajlo Pupin, str. 268
Stewart, T.A. (1991) Brainpower: How Intellectual Capital is Becoming America's Most Valuable Asset. Fortune, pp. 44-60
Stewart, T.A. (1998) Intelektual capital: The new wealth of organizations. London: Nicolas Brealey Publishing
Zrnić, D., Anđelić, G.B., Đaković, V. (2010) Kritični faktori unapređenja međunarodne konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 23, str. 221-231
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo1701001J
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka