Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 68, br. 5, str. 575-583
Bioluženje polimetaličnog sulfidnog koncentrata termofilnim bakterijama
aUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Srbija
bInstitut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS, Beograd, Srbija
cInstitut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija

e-adresamvukovic@tf.bor.ac.rs
Projekat:
Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija (MPNTR - 34023)

Ključne reči: bioluženje; Bakterije; Halkopirit; Svalerit; Galenit; Termofili
Sažetak
Biotehnologija kao noviji pristup za ekstrakciju metala nudi mogućnosti za smanjenje zagađenja životne sredine. U ovom radu se od četiri biotehnološka postupka - bioremedijacija, biosorpcija, bioakumulacija i bioluženje - sagledavaju različiti aspekti (uključujući i ekološke) bioluženja polimetaličnih sulfidnih koncentrata koji potiču iz borske rudarske oblasti. Ispitana je mogućnost povećanja brzine oksidacije sulfida bakra u laboratorijskim uslovima u prisustvu termofilnih bakterija. Ekstremno termofilna i oksidaciona bakterijska kultura, razvijena u prisustvu sumpora i gvožđa, izolovana je i adaptirana na visoku koncentraciju jona metala i čestica materijala u rastvoru na temperaturi od 70 °C. Nakon izolacije i adaptacije mikroorganizama, kultura je korišćena u staklenom reaktoru zapremine pet litara za bioluženje (potpomognuto magnetnom agitacijom i aeracijom) polimetaličnog sulfidnog koncentrata koji je od metala sadržavao bakar, cink i olovo. Eksperimenti sprovedeni u ovoj specifičnoj bakteriološkoj sredini pokazali su da je moguće, posle postizanja ravnotežnih uslova, postići visoke stepene ekstrakcije bakra i cinka (do 97%) u dužim vremenskim intervalima - do 80 dana. Olovo-sulfid je tokom ovog procesa oksidacijom prešao u olovo-sulfat, te ostao u biolužnom ostatku zbog neznatne rastvorljivosti u sulfatnom rastvoru. U ovom radu je bioluženje bioostatka sprovedeno po PLINT tehnologiji koja omogućava rastvaranje jedinjenja olova u prisustvu natrijum-hlorida. Rezultati ovih eksperimenata su potvrdili rezultate sličnih istraživanja po kojima je moguće dobiti visoke stepene ekstrakcije olova iz biolužnog ostatka polimetaličnih koncentrata - i do 95%.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/HEMIND130905087V
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka