Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, br. 169, str. 221-233
Mediji i kultura - dijalektika vrednovanja
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Ključne reči: kultura; mediji; tehnologija; vrednost
Sažetak
Naporedo sa izučavanjem sveta kulture, Milena Dragićević Šešić bavila se promišljanjima u oblasti medija. Aktivnosti u naznačenim oblastima, po našem uverenju, predstavljaju jednu jedinstvenu paradigmu, unutar koje se uzajamno susreću, konfliktualno posreduju i bore za dominaciju dva različita vrednosna sistema, egzistirajuća u današnjem vremenu. Načelno na strani kulture i njenih interesa i mogućnosti, M. Dragićević Šešić ne upada u zamku tehnofobije, ali, takođe, ne fetišizira postojeću medijsku realnost. Nepristrasno analizujući aktuelnu medijsku scenu, autorka diskretno podržava kulturu u njenoj borbi za ravopravniji status u odnosu na medijski diktum, u eri vladavine savremenih komunikacionih tehnologija. Ne osporavajući ideju i praksu ubrzanog tehničko-tehnološkog napretka, M. Dragićević Šešić kritički valorizuje svet medija, zalažući se za kulturalnu vrednosnu paradigmu, delujuću kako unutar medijske prakse, tako i u okvirima njenih spoljašnjih dometa, odnosno, u prostoru celokupne društveno-ekonomske zajednice.
Reference
*** Novinari su prokonzuli u republici reči. http://www.mc.rs/novinari-su-prokonzuli-u-republici-reci.6.html?eventId=13020
Dragićević-Šešić, M. (2011) Controversies and chaIlenges of media policy within cultural policy: Conflicts of private interest and public responsibilities. u: Vukanović Z, Faustino P. [ur.] Managing media economy, media content and technology in the age of digital convergence, Lisabon: Media XXI
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (1996) Kultura - menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Dragićević-Šešić, M. (1995) Autoritarni sistem, autonomija medija i civilno društvo. u: Pavlović V. [ur.] Potisnuto civilno društvo, Beograd: Eko centar
Dragićević-Šešić, M. (1997) Dokumentarizam i etika. u: Knežević M, Zečević B. [ur.] Film & video - studije, polemike, ogledi i razgovori, Beograd: Festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma
Dragićević-Šešić, M. (1994) Media war and hatred: The role of media in preparation of conflicts. Kultura, br. 93/94
Dragićević-Šešić, M. (2008) Politika programiranja - kulturni diverzitet i zabava na RT Vojvodina. Kultura, (120): 217-244
Dragićević-Šešić, M. (2012) Ethical dilemmas in cultural policies: Conceptualising new managerial practices in new democracies. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 21, str. 69-94, Beograd: Fakutet dramskih umetnosti
Dragićević-Šešić, M. (1994) Neofolk kultura - publika i njene zvezde. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Hebdidž, D. (1980) Potkultura - značenje stila. Beograd: Kultura
Kellner, D. (2004) Medijska kultura - studije kulture, identitet i politika između modernizma i postmodernizma. Beograd: Clio
Manovič, L. (2001) Metamediji - izbor tekstova. Beograd: Centar za savremenu umetnost, prir. D. Sretenović
Matarasso, F., Landry, C. (1999) Balancing act: Twenty-one strategic dilemmas in cultural policy. Strasbourg: Council of Europe Publishing, Cultural Policy Research and Development Unit, Policy Note No. 4, April, https://books.google.rs/books?id=mufg31vHyfoC&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Nikolić, M., Dragićević-Šešić, M. (2018) Populizam kao kultumi i medijski fenomen. u: Mediji, kultura i umetnost u dobu populizma, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu - Institut za pozorište, film, radio i televiziju
redakcija Kulturnog dodatka (2011) Život u Makluanovom selu. Politika, Beograd, 17.06, http://www.politika.co.rs/sr/clanak/181199/Zivot-u-Makluanovom-selu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2069221V
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2021.

Povezani članci

Kultura (2012)
Medijska kultura Đurčana
Vučković Borislava

Kultura (2012)
Vizuelna kultura u eri medija
Vuksanović Divna

Kultura (2012)
Nova hipertekstualnost u književnosti - čitanje, vrednovanje, obrazovanje
Gordić-Petković Vladislava

prikaži sve [20]