Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Promene mineralnih sastava mandibulnog tela u osteoporozi
aUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Klinika za stomatološku protetiku
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju + Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
dNacionalna Kraljevska bolnica-National University Hospital, Denmark, EU
eUniverzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet
Ključne reči: donja vilica; mineralni sastav; kostna gustina; gustina kosti; sken-elektronska mikroskopija
Sažetak
Osteoporoza jeste značajno i zastupljeno oboljenje kada dominiraju procesi razgrađivanja kostnih supstanci u humanim organizmima. Za razliku od činjenica da u literaturi postoje brojni prikazi – makroskopski patološki preparati, mikroskopski patološki preparati, šematizovane ilustracije itd. skoro da nema podataka ni o promenama fizičkih parametara, niti o uticajima kompleksnih hemijskih jedinjenja u kostnim supstancama izmenjenim usled osteoporoza na fizičko-hemijske osobenosti izmenjene kosti, tako da dosta toga još uvek nije ispitano u vezi karakteristika, izmena sastava i fizičko-hemijske osobenosti osteoporoznih kosti. (Kanis 1994; 1996, WHO 1994 Kršljak 1995, Novaković i Giordani 1996, Poštić, Marković, Veselinović Tijanić i Zec 2001). Svakako bi trebalo da bude interesantno i značajno proceniti šta je izmenjeno u makrostrukturama i šta je sve izmenjeno u mikrostrukturama kosti oštećenih usled osteoporoza. Čini se da je važno utvrditi kako bi trebalo delovati na nivou jedinjenja i potencijalno na nivou molekula. Stoga je potrebno ispitati kako bi, na osnovu izmena u mikrostrukturama kosti, trebalo inicirati pozitivno remodelovanje kostne supstance, da li su formirana jedinjenja kakva je potrebno razgraditi zato što su apsolutno nepovoljna ili je moguće delovati, bez obzira na formirana odnosno preformirana jedinjenja, apozicijama potrebnih i u smislu osteogenih potencijala kvalitetnih jedinjenja na nivoima mikrostruktura. Ispitivanjima fizičko-hemijskih promena mikrostruktura kosti trebalo bi da budu utvrđeni karakteristični podaci, tako da bi na osnovu karakterističnih podataka trebalo proceniti da li bi aplikovanjima posebno sintetisanih jedinjenja odnosno specifičnih supstanci i aplikovanjima posebno kombinovanih supstanci bilo moguće poboljšati strukture kosti, ojačati segmente kosti - poboljšati fizičko-hemijska svojstva i sprečiti frakture segmenata kosti.
Reference
Đordević, M., Jovanović, V. (1981) Histopatološki atlas. u: Medicinski svet, Beograd: Književne novine
Kanis, J.A. (1994) Osteoporosis. Oxford, UK, itd: Blackwell Science, Chapter 2, 32-33
Kanis, J.A. (1996) Osteoporosis. Oxford, UK, itd: Blackwell Science, Chapter 2, Chapter 3
Kršljak, E. (1995) Kristalohemijska analiza praha hidroksilapatita - BEOHAPA. u: Stomatološka nedelja Srbije,(XX), zbornik radova, Brezovica, 288-290
Marković, D., Krstić, M., Kovačević, M., Poštić, S. (2000) Uticaj pozicije glave u panoramskoj radiografiji na vertikalna merenja - in vitro studija. u: Kongres stomatologa Jugoslavije, (III), zbornik kratkih sadržaja
Novaković, R.M., Giordani, M. (1996) Biomaterials: The formation properties and use of hydroxylapatite ceramics. Belgrade: Center for Multidisciplinary Studies of Belgrade University, 6-34
Poštić, S.D., Marković, V., Veselinović, D., Mirjanić, M., Zec, S. (2002) Physical-chemic caracterisation of osteoporotic bone. Journal of Dental Research, vol. 81, str. B284-B284
Poštić, S.D. (2000) Osteopenične i osteoporotične promene u segmentima mandibula. Beograd: Zadužbina Andrejević
Poštić, S.D., Krstić, M.S., Rakočević, Z., Jevremović, M., Goldner, B., Pilipović, N., Nastić, M. (1998) Promene u donjoj vilici kod pacijentkinja sa osteoporozom, pristup i mogućnosti terapije. Acta Medica Semendrica, 6, 161-165
Rakočević, Z., Poštić, S.D. (1995) Procena vrednosti denzitometrijskih merenja u analizi gustine kosti. u: Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem (XXIV), zbornik rezimea, str. 14
World Health Organization (1994) Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Report of a WHO Study Group. World Health Organ Tech Rep Ser, 843: 1-129
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.