Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 65, br. 1, str. 157-172
Neki izazovi menadžmenta u prehrambenim kompanijama u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini
aUniverzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Valjevo
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd
dIpsos Strategic Marketing, Belgrade
eUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresafdjokovic@singidunum.ac.rs, pejanovic@uns.ac.rs, jboljanovic@singidunum.ac.rs, gdobrijevic@singidunum.ac.rs, mojsilovic.milos@gmail.com, djurdjica.jojic@gmail.com
Sažetak
U najširem smislu, menadžment je poslovna filozofija. Međutim, u užem smislu, termin ima vrlo specifično značenje, što je predmet ovog istraživanja. Autori su odabrali aktuelno pitanje u kontroli, jednoj od pet funkcija upravljanja. Autonomija je na poslu, determinanta kontrole zaposlenih, koja je u velikoj meri istraživana u prehrambenim kompanijama u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Kontrola zaposlenih, njihov učinak i rezultati predstavljaju veliki izazov menadžmenta u procesu poboljšanja efikasnosti upravljanja ljudskim resursima kompanije, poslovnog učinka i konkurentnosti. Ključno pitanje je kako dizajnirati sistem kontrole u kompanijama koje su uključene u istraživanje, ali nije lako ni definisati odgovarajuću ulogu za posebnu vrstu kontrole - kontrolu zaposlenih, njihov učinak i rezultate - s obzirom na kulturu znanja, inovacije i kreativnost, koji su sve značajniji u poboljšanju ekonomske efikasnosti i konkurentnosti. Druga svrha istraživanja je i da otkriju razlike u autonomiji kao determinantu kontrole zaposlenih u ovim kompanijama ili, preciznije, da saznaju u kojoj meri autonomija među menadžerima može uticati na kreativnost, inovativnost i poslovne performanse.
Reference
Aubé, C., Rousseau, V., Morin, E.M. (2007) Perceived organizational support and organizational commitment. Journal of Managerial Psychology, 22(5): 479-495
Bešić, C., Bogetić, S., Ćoćkalo, D., Đorđević, D. (2015) The role of GLOBAL G.A.P.: In improving competitiveness of agro-food industry. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 3, str. 583-597
Bešić, C., Ćoćkalo, D., Đorđević, D., Bogetić, S. (2014) The analysis of aspects of food industry competitiveness in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 3, str. 647-659
Breaugh, J.A. (1999) Further investigation of the work autonomy scales: two studies. Journal of Business and Psychology, 13(3): 357-373
Breaugh, J.A. (1985) The Measurement of Work Autonomy. Human Relations, 38(6): 551-570
Chen, M., Chang, Y. (2013) The impacts of human capital in enhancing new venture's performance. Journal of Knowledge-based Innovation in China, 5(2): 146-168
Cooper, C.L., Locke, E.A. (2000) Industrial and organizational psychology. Blackwell Business
Denton, D., Kleiman, L. (2001) Job tenure as a moderator of the relationship between autonomy and job satisfaction. Applied H.R.M Research, Vol. 6, No. 2, pp. 105-114, http://www.laserfiche.com/ECMBlog/index.php/article/economist-intelligence-unit-disciplined-autonomy-resolving-the-tension-betweenflexibility-and-control
Drucker, P. (2005) Upravljanje u novom društvu. Novi Sad: Adižes
Đoković, F., Pejanović, R., Mojsilović, M., Đorđević-Boljanović, J., Plećić, K. (2017) Mogućnosti revitalizacije ruralnog turizma u funkcionisanju agrarnih zadruga. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 3, str. 1115-1132
Đuričin, D., Janošević, S., Kaličanin, Đ. (2016) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet
Fletcher, C., Williams, R. (1996) Performance Management, Job Satisfaction and Organizational Commitment1. British Journal of Management, 7(2): 169-179
Goris, J.R. (2007) Effects of satisfaction with communication on the relationship between individual‐job congruence and job performance/satisfaction. Journal of Management Development, 26(8): 737-752
Guinot, J., Chiva, R., Roca-Puig, V. (2014) Interpersonal trust, stress and satisfaction at work: an empirical study. Personnel Review, 43(1): 96-115
Herzberg, F. (1968) One more time: how do you motivate employees?. Harvard Business Review, Vol. 46, No. 1, pp. 53-62
Holt, H., Hvid, H. (2014) Management and Employee Control in Current Industrial Work. Nordic Journal of Working Life Studies, 4(3): 57
Jeremić, Z., Milojević, M., Terzić, I. (2016) Poslovne performanse 15 najvećih izvoznika iz prehrambeno-prerađivačke industrije u periodu 2008-2014. godina. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 943-957
Jovanović, P., Mišković, V., Šobajić, V., Rudić, T. (2011) Upravljanje znanjem i revolucija znanja. Industrija, vol. 39, br. 1, str. 217-226
Judge, T.A., Thoresen, C.J., Bono, J.E., Patton, G.K. (2001) The job satisfaction-job performance relationship: a qualitative and quantitative review. Psychol Bull, 127(3): 376-407
Krstić, B., Sekulić, V. (2013) Upravljanje performansama preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Krstić, B. (2012) Uloga strategijske kontrole u unapređenju poslovnih performansi. Niš: Ekonomski fakultet
Laserfricheand Economist Intelligence Unit (2014) Disciplined autonomy: Resolving the tension between flexibility and control: ECM Insightsand Best Practices from the Laserficheteam Tue. 16 Sep 2014
Maksimović, G., Pejanović, R., Njegovan, Z. (2013) Ekonomika poljoprivrede. Vrnjačka Banja: Novograf
Milisavljević, M. (2012) Strategijski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Njegovan, Z., Pejanović, R. (2015) Planiranje i upravljanje ruralnim razvojem u Podunavlju Srbije. Novi Sad: Feljton
Pejanović, R. (2011) Ekonomika, menadžment i organizacija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R., Njegovan, Z. (2013) Ekonomika poljoprivrede, agrarna politika i ruralni razvoj. Vrnjačka Banja: Novograf
Pejanović, R. (2012) Uvod u mikroekonomiju. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R. (2013) Ogledi iz agrarne i ruralne ekonomije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R. (2001) Značaj i uloga ljudskog kapitala u agrarnoj ekonomiji. Savremeni farmer, 2(7): 17-1823
Saragih, S. (2011) The Effects of Job Autonomy on Work Outcomes: Self Efficacy as an Intervening Variable. International Research Journal of Business Studies, 4(3): 203-215
Su, S., Baird, K., Schoch, H. (2015) Management control system effectiveness. Pacific Accounting Review, 27(1): 28-50
van Mierlo, H., Rutte, C.G., Vermunt, J.K., Kompier, M.A.J., Doorewaard, J.A.M.C. (2006) Individual autonomy in work teams: The role of team autonomy, self-efficacy, and social support. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(3): 281-299
Vanderfeesten, I. (2006) How to increase work autonomy in workflow management systems?. Management Research News, 29(10): 652-665
Wheatley, D. (2017) Autonomy in Paid Work and Employee Subjective Well-Being. Work and Occupations, 44(3): 296-328
Wrzesniewski, A., Dutton, J.E. (2001) Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their Work. Academy of Management Review, 26(2): 179-201
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1801157D
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0