Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 64, br. 3, str. 1115-1132
Mogućnosti revitalizacije ruralnog turizma u funkcionisanju agrarnih zadruga
aUniverzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Valjevo
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cIpsos Strategic Marketing, Belgrade
dUniverzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd

e-adresafdjokovic@singidunum.ac.rs, pejanovic@uns.ac.rs, mojsilovic.milos@gmail.com, jboljanovic@singidunum.ac.rs, kplecic@singidunum.ac.rs
Ključne reči: agrarne zadruge; ruralni turizam; direktori zadruga; revitalizacija
Sažetak
Agrarne zadruge se nalaze još uvek u tranzicionom periodu. Dosadašnja praksa je pokazala da je potrebno preispitati delatnosti koje u njima funkcionišu. Prema Zakonu o zadrugama iz 2015. godine, ruralni turizam je prepoznat kao delatnost ali se u praksi to u većoj meri nije ispunilo. Kako bi se utvrdilo u kojoj meri postoje mogućnosti za revitalizaciju ruralnog turizma, sprovedeno je istraživanje među direktorima agrarnih zadruga. Analizirani su stavovi direktora u pogledu njihovog znanja o efektima ruralnog turizma na ruralna područja kroz delovanje zadruga i mogućnostima ljudskih resursa za sprovođenje organizacionih promena izazvanim revitalizacijom turizma. Takođe, analizirani su potencijali agrarnih zadruga u kontekstu eksternog okruženja. Rezultati istraživanja su pokazali da su direktori pozitivno ocenili revitalizaciju ruralnog turizma u poslovanju zadruga i da znaju za povoljne efekte turizma na ruralna područja, ali da je za realizaciju tih aktivnosti prepreka nekompetentnost zaposlenih u zadrugama.
Reference
*** (2015) Zakon o zadrugama. Official Gazette of the RS, no. 112
Cai, R., Ma, W., Su, Y. (2016) Effects of member size and selective incentives of agricultural cooperatives on product quality. British Food Journal, 118(4): 858-870
Đekić, S. (2005) Agrarni menadžment. Niš: Ekonomski fakulte
Đoković, F., Kulović, D. (2013) Strategijsko odlučivanje u hotelijerstvu. Socioeconomica, 2(4): 283-300
Harris, A., Fulton, M. (1999) Farm machinery cooperation in Saskatchewan and Quebec. Saskatoon: University of Saskatchewan - Centre for Cooperatives
Krstić, V. (2002) Neke prednosti zadružnog organizovanja u našim uslovima privređivanja. Ekonomika, vol. 48, br. 4-5, str. 106-110
Li, Z., Jacobs, K.L., Artz, G.M. (2015) The cooperative capital constraint revisited. Agricultural Finance Review, 75(2): 253-266
Maričić, B. (2006) Zadrugarstvo u vremenu tranzicije - neostvarene incijative - izbor tekstova. Beograd: Savez naučnih stvaralaca - SNS
Marković, Ž. (2013) Putevi i stranputice Srbije: samoupravljanje, tranzicija, zadrugarstvo. Beograd: Naučna KMD
Mataga, Ž., Papeš, D., Petak, A. (2009) Poljoprivredne zadruge u zemljama Europske Unije. Sociologija i prostor - časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvitka, Vol. 43, No. 1, pp. 215-277
Mihailović, L., Pejčić, H., Marković, K. (2005) Zemljoradničko zadrugarstvo između teorije i prakse. Niš: Sven
Mihajlović, L.B. (1998) Neki savremeni pogledi na zadrugarstvo i ruralni razvoj. Ekonomika poljoprivrede, vol. 45, br. 1-2, str. 23-34
Mwesiumo, D., Halpern, N. (2016) Interfirm conflicts in tourism value chains. Tourism Review, 71(4): 259-271
Njegovan, Z., Pejanović, R. (2009) Ruralna regionalizacija AP Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Njegovan, Z.M. (2011) Agrarno ili zadružno pitanje - prilog za razumevanje zadrugarstva u Republici Srbiji. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 5-6, str. 297-307
Paraušić, V., Cvijanović, D. (2014) Konkurentnost agroprivrede Srbije-klasteri u funkciji održive regionalne konkurentnosti. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Pejanović, R., Njegovan, Z. (2011) Ruralni razvoj i lokalno-ekonomski razvoj AP Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, pp 115-132
Pejanović, R. (2015) Predgovor za knjigu: Zadrugarstvo u Srbiji. Beograd: Hesperia, str. 9-12
Pejanović, R., Glavaš-Trbić, D., Tomaš-Simin, M. (2013) O uzrocima krize poljoprivrede Republike Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 2, str. 253-264
Pejanović, R.V. (2005) Agrarne zadruge kao preduzetničke organizacije. Ekonomski vidici, vol. 10, br. 1, str. 45-55
Pejčić, H. (2011) Ekonomika poljoprivrede. Niš: Sven, 4th ed
Pejnović, D., Radeljak, K.P., Lukić, A. (2017) Razvoj i suvremena obilježja poljoprivrednoga zadrugarstva na prostoru Hrvatske. Hrvatski geografski glasnik/Croatian Geographical Bulletin, 78(2): 5-48
Porter, M. (1998) On Competition. Harvard: Harvard Business School Press
Richards, T.J., Manfredo, M.R. (2003) Post‐merger performance of agricultural cooperatives. Agricultural Finance Review, 63(2): 175-192
Simonović, Z. (2014) Upravljanje agrarom Srbije u tranziciji. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Ševarlić, M.M., Nikolić, M.M. (2012) Stavovi direktora zadruga i zadrugara o zemljoradničkom zadrugarstvu u Srbiji - monografija. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Vučković, M. (1957) Zadrugarstvo. Zagreb: Zadružna štampa
Yılmaz, Y., Bititci, U.S. (2006) Performance measurement in tourism: a value chain model. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(4): 341-349
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1703115D
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0