Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:32

Sadržaj

članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 1, str. 165-183
Organizacija marketing logistike u funkciji tržišne konkurentnosti
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bVisoka strukovna škola za informacione tehnologije (ITS), Beograd

e-adresadiona.djurdjevic@gmail.com, rabanyu@yahoo.com, milena.ilic@its.edu.rs
Ključne reči: marketing logistika; logistički menadžment; tržišna konkurentnost; servis potrošača; organizacija
Sažetak
Biti konkurentan na domaćem, regionalnom ili svetskom tržištu postavlja se kao težnja i cilj poslovanja. Kompanije moraju da budu orijentisane ka neprestanom podizanju nivoa zadovoljstva kupaca i potrošača, jer isključivo na taj način će podizati nivo svoje tržišne konkurentnosti. Potrošač zbog savremenih uslova rada i života, kao i prezasićenosti tržišta, zatim dostupnosti informacija putem interneta, nema mnogo vremena za kupovinu i odabir, a raspolaže mnoštvom informacija. Savremeni potrošač želi preciznost kada su u pitanju karakteristike proizvoda i tačnost po pitanju isporuka, kao i dostupnost informacija i osoblja nakon kupovine. Uspešno organizovane i koordinisane aktivnosti marketing logistike, te konkurentan nivo servisa potrošača su veoma značajni faktori za ispunjavanje zahteva kupaca i potrošača u savremenim uslovima poslovanja i postizanja tržišne konkurentnosti.
Reference
Bierfeldt, J. (2016) How can logistics businesses measure marketing effectiveness?. 30. aprila 2017, www.logisticsmarketing.com/can-logistics-businesses/, 8 July
Božić, V., Aćimović, S. (2012) Marketing logistika. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Buttle, F. (2011) Customer Relationship Management. Oxford, UK: Elsevier
Christopher, M. (1997) Marketing logistics. Oxford: Jordan hill
Copacino, W. Supply chain management
Coviello, N.E., Brodie, R.J., Danaher, P.J., Johnston, W.J. (2002) How Firms Relate to Their Markets: An Empirical Examination of Contemporary Marketing Practices. Journal of Marketing, 66(3): 33-46
Dehghan, A.N., Alizadeh, H., Mirzaei-Alamouti, S. (2015) Exploring the customer perceived values as antecedent of purchase behavior. Serbian Journal of Management, vol. 10, br. 2, str. 173-188
Grubor, A.B. (2011) Odnosi sa potrošačima u marketingu usluga. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 1, str. 319-334
Harrison, A., van Hoek, R. (2008) Logistics Management and Strategy: Competing through the supply chain. Prentice Hall
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. Beograd: Data Status
Kotler, P., Keler, K. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Kotler, P. (1997) Marketing management. Englewood: Prentice Hall
Lu, D. (2011) Fundamentals of supply chain management. Ventus Publishing ApS
Lučić, J.M., Radnović, B. (2015) Korporativni brend u funkciji tržišne konkurentnosti proizvoda i usluga. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 385-410
Maričić, B.R. (2011) Ponašanje potrošača. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta
Mašić, B.M., Simić, S.S., Nešić, S.B. (2014) Modern management tools usage: Empirical analysis in select companies in Bosnia and Herzegovina. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 137-156
Meler, M. (2003) Neprofitni marketing. Osjek: Ekonomski fakultet
Mihić, S., Andrejević, A., Mihajlović, M. (2012) Marketing odnosa - uloga i značaj u malim i srednjim preduzećima. Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 1, str. 91-103
Regodić, D. (2010) Logistika. Beograd: Univerzitet Singidunum
Rushton, A., Croucher, P., Baker, P. (2010) The Handbook of Logistics and Distribution Management. London, UK: The Chartered Institute of Logistics and Transport, KoganPage
Rust, R., Zeithaml, V., Lemon, K. (2000) Driving Customer Equity. New York: Free Press
Solomon, M. (2010) Seven keys to building customer loyalty and company profits. March 4, www.fastcompany.com/1570793/seven-keys-building-customer-loyalty-and-company-profits, 30. aprila 2017
Stock, J., Lambert, D. (2001) Strategic logistics management. New York: McGraw-Hill
Vassileva, B., Nikolov, M. (2016) Market entry strategies to emerging markets: A conceptual model of turnkey project development. Serbian Journal of Management, vol. 11, br. 2, str. 291-310
Veljković, S. (2010) Brend menadžment u savremenim tržišnim uslovima. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Vreden, N. (2009) ProfitBrend: kako povećati profitabilnost, pouzdanost i održivost brendova. Novi Sad: Asee
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko11-14475
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.