Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:5
  • full-text downloads in 30 days:5

Contents

article: 5 from 9  
Back back to result list
2019, vol. 71, iss. 6, pp. 284-297
Monetarna analiza karakteristika Evropske centralne banke i Narodne banke Srbije
(The title is not available in English)
aUniversity of Business Academy in Novi Sad, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade
bUniversity 'Union - Nikola Tesla', Faculty of Management, Sremski Karlovci
cUniversity of Defence, Military Academy, Belgrade
Abstract
(not available in English)
Priključenje Evropskoj uniji, kao najvažnijoj evropskoj integraciji s jedinstvenim tržištem robe, kapitala, usluga i ljudi, predstavlja strateški prioritet Republike Srbije. Korak na tom putu predstavljalo je potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji se zaključuje između EU i potencijalnih kandidata čime počinje institucionalizacija odnosa sa EU, on treba da omogući sprovođenje reformi i usklađivanje sa svim standardima EU. Republika Srbija je 29. aprila 2008. potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i Prelazni trgovinski sporazum, kao njegov sastavni deo i na taj način je završila prvu etapu ovog procesa, čime se obavezala na postepeno ispunjenje svih obaveza iz Sporazuma u roku od šest godina od njegovog stupanja na snagu i dobila status "države pridružene Evropskoj uniji", sa jasnom perspektivom članstva u EU.
References
*** Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku - Republika Srbija - izveštaj za 2018. godinu
*** (2012) Odluka o utvrđivanju glavnih operacija na otvorenom tržištu. Službeni glasnik RS, br. 119
Barać, S., Stakić, B., Ivaniš, M. (2010) Javne finansije. Univerzitet Singidunum
Bejatović, M. (2008) Bankarsko pravo i hartije od vrednosti. Novi Sad: Privredna akademija
Budimir, B., Međak, V., Albahari, N. (2015) Vodič kroz pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Beograd: ISAC fond - Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, str. 41
European Central Bank (2004) ECB Monetary policy. str. 51
European Commission (2010) Reinforcing economic policy coordination. Brussels, 12. 5. COM (2010) 250 final
Jovanović, M. (2009) Finansije u teoriji i praksi. Niš: Ekonomski fakultet
Lučić, Lj. (2011) Evropska monetarna unija i Srbija. Novi Sad: Fakultet za evropske pravno-političke studije
Marjanović, N., Prelić, J., Belokapić-Čavkunović, J. (2017) Uloga Narodne banke Srbije u regulisanju monetarne politike. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 3, str. 73-88
Mihajlović, M., Imamović, N., Dragović, N. (2018) Revidirani rad - uloga i značaj antimonopolske politike u savremenim uslovima poslovanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 101-111
Milojević, I.M., Mihajlović, M.B., Vladisavljević, V.D. (2018) Methodological aspect of controlling corporate income tax. Vojno delo, vol. 70, br. 1, str. 103-111
Paskal, F. (2011) Evropa u 12 lekcija. Luksemburg: Kancelarija za službene publikacije evropskih zajednica
Peković, J. (2018) Višegodišnji finansijski okvir Evropske unije 2014-2020. godine. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 67-77
Sovtić, K., Ilić, B., Maksimović, M. (2012) Monetarna strategija i osnovni ciljevi monetarne politike Centralne banke Srbije. Ekonomika, vol. 58, br. 4, str. 129-137
Spiro, D. (2014) Resource prices and planning horizons. Journal of Economic Dynamics and Control, 48(11): 159-175
Vilaret, S., Pješčić, V., Đukić, M. (2009) Osnovne karakteristike i dosadašnje iskustvo Srbije u sprovođenju strategije ciljanja inflacije. Bankarstvo, vol. 38, br. 5-6, str. 52-71
Živković, A., Džaletović, M., Bojović, P. (2010) Monetarne finansije. Beograd
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1906284J
published in SCIndeks: 30/01/2020