Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 62, br. 3, str. 869-879
Specifičnosti korporativnog upravljanja u agrobiznisu u tranzicionalnim uslovima
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd
cBeogradska poslovna škola, Beograd

e-adresamidass@orion.rs, prejov@yahoo.com, stefan.kocic@gmail.com
Sažetak
Korporativno upravljanje u agrobiznisu opisuje agencijski problem koji nastaje odvajanjem vlasništva od kontrole u modernoj korporaciji i predstavlja veliki trošak za akcionare. Agencijski problem se reguliše pravnom zaštitom malih akcionara, uspostavljanjem funkcije odbora direktora kao nadzornog organa koji kontroliše menadžere i aktivnim poljoprivrednim tržištem za korporativnu kontrolu (neprijateljsko preuzimanje). Ove mehanizme reguliše regulativa hartija od vrednosti (na saveznom nivou), korporativni zakoni (na državnom nivou), i korporativni statuti, ugovorne odredbe i druga pravila (na nivou firmi). Ove regulative, zakoni i odredbe zapravo definišu raspodelu moći između akcionara i menadžera. Ovakve tehnike odbrane od preuzimanja mogu biti od koristi za akcionare, ukoliko ih menadžeri koriste da bi ojačali pregovaračku moć i povećali prodajnu cenu agrobiznisa. Međutim, ukoliko ih menadžeri koriste radi očuvanja sopstvenih pozicija i ostvarenje ličnih interesa, odredbe ne doprinose ostvarenju interesa akcionara.
Reference
Berglof, E., Claessens, S. (2004) Corporate governance and enforcement. World Bank Policy Research Working Paper, 3409, September
Bubić, J., Hajnrih, J. (2012) The analyses business performances of agricultural enterprises in Vojvodina during the current crisis. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 2, str. 183-194
Chauffour, J.P., Maur, J.C. (2011) Preferential trade agreement policies for development: A handbook. Washington: International Bank for Reconstruction and Development, ISBN: 978-0-8213-8643-9
Gompers, P.A., Ishii, J.L., Metrick, A. (2001) Corporate Governance and equity prices. National Bureau of Economic Research Working Paper, 8449, Cambridge
Hunya, G. (2000) International competitiveness impacts of FDI in CEECs. Vienna: Institute for International Economic Studies, Research Reports, No. 268
Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A. (2004) Farm management. McGraw-Hill
Kroupova, Z., Cervena, G., Antouskova, M. (2009) Tools for Agriculture and Rural Development Policy Evaluation. Cambridge: The Business Review
la Porta, R.F., de Salines, L.F., Shleirer, A. (2001) Investor protection and corporate gavernance. Harvard University, Working paper
la Porta, R., de Silanes, L.R., Shleifer, F., Vishny, R. (2000) Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58 (1-2), pp. 3-27
Megginson, L., William, M., Netter, S., Chahyadi, S. (2006) Size and Impact of Privatisation - A Survey of Empirical Studies. Journal for Institutional Comparisons, Vol. 3, No. 1, pp. 48-62
Mihajlović, M. (2014) Menadžment znanja kao factor povećanja efikasnosti organizacije. Oditor, Beograd, Srbija, no. 9, pp. 33-38, CEFIS
Pistor, K., Martin, R., Gelfer, S. (2004) Law and finance in transition economies. European Bank for Reconstruction and Development, Working paper No. 49, pp. 171-213
Porter, B., Hatherley, D., Simon, J. (2002) Principles of external auditing. Granfield School of Management
Sheshinski, E., Calva, L.F. (1999) Privatization and its benefits: Theory and evidence. Harvard Institute for International Development Paper, No. 698, pp. 54-71
Shleifer, A., Vishny, R.W. (1997) A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, 52(2): 737-783
Shleifer, A., Johnson, S. (2001) Privatization and corporate governance. MIT and Harvard University, Sep., str. 5
Volk, T. (2010) Agriculture in the Western Balkan countries. IAMO Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, Vol. 57
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1503869V
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2015.