Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 21  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 146, br. 9-10, str. 512-515
Sindrom nemirnih nogu kod obolelih od distalne dijabetične polineuropatije
Kliničko-bolnički centar Zvezdara, Beograd, Srbija

e-adresattanjasmiljkovic@yahoo.co.uk
Sažetak
Uvod/Cilj Povezanost sindroma nemirnih nogu (SNN) sa neuropatijama različite etiologije jasno je utvrđena. Međutim, rezultati itraživanja o učestalosti SNN kod dijabetične polineuropatije (DPN) su kontroverzni. Cilj našeg rada je bio da se utvrdi učestalost SNN kod bolesnika sa distalnom dijabetičnom polineuropatijom, kao i da se ustanove mogući faktori rizika za njegovu pojavu u ovoj grupi obolelih. Metod Ispitivanje je obuhvatilo 101 konsekutivnog obolelog s distalnom DPN. Dijagnoza SNN je postavljena na osnovu kriterijuma Internacionalne grupe za ispitivanje sindroma nemirnih nogu. Svakom bolesniku urađeno je elektromioneurografsko ispitivanje kojim je potvrđena dijagnoza distalne DPN. Rezultati SNN je bio prisutan kod 27 (26,73%) bolesnika u odnosu na celu grupu. Poređenje obolelih sa SNN+ i bez SNN- pokazalo je da je u grupi SNN+ bilo nešto više žena nego muškaraca (14,85/9,90% tj. 35,64/37,62%), oboleli su bili značajno mlađi (60,58 ± 10,54 tj. 65,57 ± 0,94 godina; r ≤ 0,05); značajno češća je bila senzitivna polineuropatija (17/27 tj. 34/74, r ≤ 0,05) i imali su viši nivo Ca u krvi u odnosu na obolele bez SNN- (2,43 ± 0,26 prema 2,28 ± 0,39; r ≤ 0,05). Međutim, multivarijantna regresiona analiza nije pokazala da je ijedan od njih značajan faktor rizika za pojavu SNN kod distalne DPN. Zaključak SNN je čest kod DPN i javlja se kod više od četvrtine obolelih. Iako su senzorna forma i povišen nivo ukupnog Ca u serumu bili udruženi sa SNN, nijedan od njih se nije izdvojio kao značajan pojedinačni faktor rizika za nastanak SNN kod distalne DPN.
Reference
Allen, R.P., Picchietti, D., Hening, W.A., Trenkwalder, C., Walters, A.S., Montplaisi, J. (2003) Restless legs syndrome: diagnostic criteria, special considerations, and epidemiology. Sleep Medicine, 4(2): 101-119
Allen, R.P., Picchietti, D.L., Garcia-Borreguero, D., Ondo, W.G., Walters, A.S., Winkelman, J.W., Zucconi, M., Ferri, R., Trenkwalder, C., Lee, H.B. (2014) Restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease diagnostic criteria: updated International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) consensus criteria - history, rationale, description, and significance. Sleep Medicine, 15(8): 860-873
Bastia, J.K., Bhoi, S.K., Kalita, J., Misra, U.K. (2015) Neuropathy in a cohort of restless leg syndrome patients. Journal of Clinical Neuroscience, 22(8): 1314-1318
Bonati, M.T., Ferini‐Strambi, L., Aridon, P., Oldani, A., Zucconi, M., Casari, G. (2003) Autosomal dominant restless legs syndrome maps on chromosome 14q. Brain, 126(6): 1485-1492
Cho, Y.W., Na, G.Y., Lim, J.G., Kim, S., Kim, H.S., Earley, C.J., Allen, R.P. (2013) Prevalence and clinical characteristics of restless legs syndrome in diabetic peripheral neuropathy: comparison with chronic osteoarthritis. Sleep Medicine, 14(12): 1387-1392
Cvijanović, M., Ilin, M., Slankamenac, P., Banić-Horvat, S., Jovin, Z. (2011) Senzitivnost elektromioneurografije u ranoj dijagnostici dijabetesne polineuropatije. Medicinski pregled, vol. 64, br. 1-2, str. 11-14
Gemignani, F., Brindani, F., Negrotti, A., Vitetta, F., Alfieri, S., Marbini, A. (2006) Restless legs syndrome and polyneuropathy. Movement Disorders, 21(8): 1254-1257
Gemignani, F., Brindani, F., Vitetta, F., Marbini, A., Calzetti, S. (2007) Restless legs syndrome in diabetic neuropathy: a frequent manifestation of small fiber neuropathy. Journal of the Peripheral Nervous System, 12(1): 50-53
Gemignani, F., Vitetta, F., Brindani, F., Contini, M., Negrotti, A. (2013) Painful polyneuropathy associated with restless legs syndrome. Clinical features and sensory profile. Sleep Medicine, 14(1): 79-84
Gigli, G. (2004) Restless legs syndrome in end-stage renal disease. Sleep Medicine, 5(3): 309-315
Högl, B., Kiechl, S., Willeit, J., Saletu, M., Frauscher, B., Seppi, K., Müller, J., Rungger, G., Gasperi, A., Wenning, G., Poewe, W. (2005) Restless legs syndrome: A community-based study of prevalence, severity, and risk factors. Neurology, 64(11): 1920-4
Kawauchi, A., Inoue, Y., Hashimoto, T., Tachibana, N., Shirakawa, S., Mizutani, Y., Ono, T., Miki, T. (2006) Restless legs syndrome in hemodialysis patients: health-related quality of life and laboratory data analysis. Clinical Nephrology, 66(12): 440-446
Lopes, L. A., Lins, C. d. M.M., Adeodato, V. G., Quental, D. P., de Bruin, P. F.C., Montenegro, R. M., de Bruin, V. M.S. (2005) Restless Legs Syndrome and Quality of Sleep in Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 28(11): 2633-2636
Luigetti, M., del Grande, A., Testani, E., Bisogni, G., Losurdo, A., Giannantoni, N.M., Mazza, S., Sabatelli, M., Della, M.G. (2013) Restless Leg Syndrome in Different Types of Demyelinating Neuropathies: A Single-Center Pilot Study. Journal of Clinical Sleep Medicine, 9(9):945-9
Merlino, G., Fratticci, L., Valente, M., Giudice, A.D., Noacco, C., Dolso, P., Cancelli, I., Scalise, A., Gigli, G.L. (2007) Association of Restless Legs Syndrome in Type 2 Diabetes: A Case-Control Study. Sleep, 30(7): 866-871
Nineb, A., Rosso, C., Dumurgier, J., Nordine, T., Lefaucheur, J.-P., Créange, A. (2007) Restless legs syndrome is frequently overlooked in patients being evaluated for polyneuropathies. European Journal of Neurology, 14(7): 788-792
Rutkove, S.B., Matheson, J.K., Logigian, E.L. (1996) Restless legs syndrome in patients with polyneuropathy. Muscle Nerve, 19(5): 670-2
Scomro, R.P., Ludwig, S., Salamon, E., Kryger, M.H. (2001) Complaints and restless legs syndrome in adult type 2 diabetics. Sleep Med., 2(5); 417-22
Srivanitchapoom, P., Pandey, S., Hallett, M. (2014) Restless legs syndrome and pregnancy: A review. Parkinsonism & Related Disorders, 20(7): 716-722
Trenkwalder, C., Paulus, W., Walters, A.S. (2005) The restless legs syndrome. Lancet Neurology, 4(8): 465-475
Wolfe, G.I., Baker, N.S., Amato, A.A., Jackson, C.E., Nations, S.P., Saperstein, D.S., Cha, C.H., Katz, J.S., Bryan, W.W., Barohn, R.J. (1999) Chronic Cryptogenic Sensory Polyneuropathy. Archives of Neurology, 56(5): 540
Zucconi, M. (2004) Epidemiology and clinical findings of restless legs syndrome. Sleep Medicine, 5(3): 293-299
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SARH171002201S
objavljen u SCIndeksu: 03.01.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka