Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 41, br. 3, str. 151-162
Istraživanje stavova potrošača - neke teškoće, problemi i dileme
aVisoka škola tržišnih komunikacija 'Agora', Zagreb, Hrvatska
bAntunović, Brčko, BiH

e-adresadrago5@net.hr, antun@teol.net
Ključne reči: Stavovi potrošača; skale merenja; istraživanje stavova; semantički diferencijal
Sažetak
Postoje područja u marketingu o kojima se pisalo, piše se i pisat će se, ali izgleda da nikada neće biti potpuno ni razjašnjena, ni poznata. O stavovima potrošača piše se već više od pola veka. Nastale su brojne teorije, radovi, istraživanja… Ta svojevrsna 'kula Vavilonska' još je i dandanas vidljiva i aktuelna. Zvuči neverovatno, ali još uvek izgleda da ni po temeljnim pitanjima stavova potrošača ne postoje usklađena stanovišta brojnih teoretičara, praktičara i istraživača u oblasti marketinga. Ovaj rad je tek samo jedan mali, simboličan osvrt i pokušaj da rasvetli brojne dileme i razmimoilaženja kako u shvatanju, tako i u istraživanjima stavova potrošača.
Reference
Allport, G. (1972) Introduction to Social Psychology. Psychological Bulletin, New York
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: Mate
Bujas, Z. (1974) Uvod u metode eksperimentalne psihologije - psihologijski praktikum. Zagreb: Školska knjiga
Dibb, S., Simian, L., Pride, W.M., Ferrell, O.C. (1995) Marketing. Zagreb: MATE
Fishbein, M. (1980) Attitude and the prediction of behaviour. Journal of Marketing, Oct., str. 38-52
Grbac, B., Meler, M. (2010) Metrika marketinga. Rijeka: Ekonomski fakultet
Green, P., Tull, G., Albaum, R.D. (1990) Research for marketing decisions. Englewood Clifs, New Yersey: Prentice-Hall, International
Grupa autora (2007) Tourism and hospitality management. Istraživački projekt u organizaciji Fakulteta za turizam i hotelijerski menadžment, Opatija, Opatija, Wien, Thessaloniki, vol. 13, Number 1, str. 1-435
Hanić, H. (2005) Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem. Beograd: Ekonomski fakultet
Hanić, H. (2008) Proces istraživanja tržišta. Beograd: Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje
Hewstone, M., Stroebe, W. (2002) Uvod u socijalnu psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap
Kesić, T. (1999) Ponašanje potrošača. Zagreb: ADECO
Kotler, F. (1989) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Kotler, P., Lane, K.K. (2008) Upravljanje marketingom. Zagreb: Mate
Kovačić, D., Markovina, J., Prebježić, S. (2007) Ponašanje i stavovi potrošača na zagrebačkom tržištu slavonskog kulena. Agronomski glasnik, Zagreb, br. 1, str. 122-145
Loga, S., i dr. (1999) Klinička psihijatrija. Sarajevo - Tuzla: Medicinski fakultet
Marušić, M., Vranešević, T. (2001) Istraživanje tržišta. Zagreb: Adeco
Meler, M. (2005) Istraživanje tržišta. Osijek: Ekonomski fakultet
Milisavljević, M.D. (1995) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Mindoljević-Drakulić, A. (2007) Mali rječnik psihodrame. Zagreb: Hrvatsko psihodramsko društvo
Roko, F. (1988) Istraživanje tržišta marketinški pristup. Samobor: TRO 'Zagreb'
Rot, N. (1975) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Salai, S., Božidarević, D. (2009) Marketing istraživanje. Subotica: Ekonomski fakultet
Senečić, J. (1997) Istraživanje turističkog tržišta. Zagreb: Ekonomski fakultet
Tihi, B. (2003) Istraživanje marketinga. Zenica: Dom štampe
Turudin-Šimunec, J. (1990) Klinička neuropsihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap
Vranešević, T., Vignali, C., Vrontis, D. (2004) Upravljanje strateškim marketingom. Zagreb: Accent
Zvonarević, M. (1989) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka