Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 39, br. 3, str. 73-80
Životna dob i motivacija marketing menadžera
Visoka poslovna škola, Zagreb, Hrvatska

e-adresadragutingutic1@net.hr, vbarbir@promet-makarska.hr
Ključne reči: motivi; motivacija; marketing menadžeri; motivacijski profili; motivacijsko polje; životna dob
Sažetak
Skoro da i ne postoji udžbenik menadžmenta koji ne obrađuje motive i motivaciju. Donnely, Gibson i Ivancevich (Texas, 1987.), motivaciji pridaju značajno mesto i ulogu, bez kojeg poznavanja nije moguće zamisliti uspešno vođenje ljudstva u organizaciji.1 Brekić (Zagreb, 1994.) motivaciju menadžera smatra kao osnovu njihove uspešnosti i inovativnosti.2.
Reference
Adižes, I. (2004) Stilovi dobrog i lošeg upravljanja. Novi Sad: Adižes
Bahtijarević-Šiber, F. (1999) Management ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing
Brekić, J. (1995) Inovativni management. Zagreb: Alinea
Buble, M. (2000) Management. Split: Ekonomski fakultet
Casio, W., Thacker, J. (1994) Managing human resources. Toronto: McGraw-Hill Ryerson, First Canadian Edition
Denny, E. (2002) Motivirani za uspjeh. Zagreb: MEP Consult
Donnelly, J.H.Jr., Gibson, J.L., Ivancevich, J.M. (1995) Fundamentals of management. Homewood, IL: Irwin
Maslow, A.H. (1954) Motivation and personality. New York, itd: Harper and Row
Milisavljević, M.D. (1999) Liderstvo u preduzećima. Beograd: Čigoja štampa
Petković, M.M., Jovanović-Božinov, M. (1996) Organizaciono ponašanje. Beograd: Megatrend - Univerzitet primenjenih nauka
Price, A. (1997) Human Resource Management. London: Thomson Business Press
Pržulj, Ž. (2002) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Institut za razvoj malih i srednjih preduzeća
Rot, N. (1972) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stefanović, V. (2005) Menadžment ljudskih resursa. Zaječar: Fakultet za menadžment
Torington, D., Hall, I. (1991) Personnel management. London
Weihrich, H., Koontz, H. (1998) Menadžment. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka