Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 55, br. 2, str. 123-129
Mikrobiološki ekosistem malih proizvodnih jedinica tokom proizvodnog ciklusa petrovačke kobasice
aInstitut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija
cInstitut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija

e-adresavessna@inmesbgd.com
Projekat:
Razvoj tradicionalnih tehnologija proizvodnje fermentisanih suvih kobasica sa oznakom geografskog porekla u cilju dobijanja bezbednih proizvoda standardnog kvaliteta (MPNTR - 31032)

Sažetak
Proizvodnja tradicionalnih suvih-fermentisanih kobasica je u direktnoj vezi sa mikrobiološkim ekosistemom radne sredine (house flora), čije definisanje ima značajnu ulogu u mikrobiološkoj stabilnosti i bezbednosti gotovog proizvoda. U okviru rada, prezentovani su rezultati koji daju uvid u diverzitet microbiota u malim proizvodnim jedinicama, tokom proizvodnog ciklusa petrovačke kobasice. Test uzorci su sakupljeni u dva seoska domaćinstva u Bačkom Petrovcu, gde je izvršena priprema petrovačke kobasice na tradicionalan način. Ispitivanjem su obuhvaćena ukupno 43 uzorka. Generalno, Listeria monocytogenes i Staphylococcus aureus su detektovani u 6,97 i 9,30%, respektivno, dok je Escherichia coli detektovana u 18,60% uzoraka. Uzorci kobasica su na kraju perioda skladištenja (270. dan) bili bezbedni uz prisustvo sledećih grupa bakterija: aerobne bakterije, Micrococcaceae, bakterije mlečne kiseline i Enterococcus spp.
Reference
Ikonić, P., Petrović, Lj., Tasić, T., Jokanović, M., Savatić, S., Džinić, N., Ikonić, B. (2010) Drying kinetics of Petrovská klobása ripened in traditional and industrial conditions. u: 2nd Workshop Feed-to-Food - XII International meat technology symposium NODA 2010: Meat technology, quality and safety, Novi Sad, Proc., 107-116
Janković, V., Petrović, Lj., Lakićević, B., Sverak-Matekalo, V., Lilić, S., Mitrović, R. (2013) Determination of typical house fl ora during production process of the Petrovská klobása. African Journal of Microbiology Research, 7, 32, 4130-4137
Lakićević, B., Velebit, B., Janković, V., Spirić, D., Baltić, T., Mitrović, R., Babić, J. (2014) Taq Man Real Time PCR detection of Listeria monocytogenes: A study of enrichment incubation time affecting sensitivity in experimental dry fermented sausages. Tehnologija mesa, vol. 55, br. 1, str. 60-65
Lebert, I., Leroy, S., Giammarinaro, P., Lebert, A., Chacornac, J.P., Bover-Cid, S., Vidal-Carou, M.C., Talon, R. (2007) Diversity of microorganisms in the environment and dry fermented sausages of small traditional French processing units. Meat science, 76(1): 112-22
Leroy, S., Giammarinaro, P., Chacornac, J., Lebert, I., Talon, R. (2010) Biodiversity of indigenous staphylococci of naturally fermented dry sausages and manufacturing environments of small-scale processing units. Food Microbiology, 27(2): 294-301
Šojić, B., Petrović, Lj., Tomović, V., Džinić, N., Mandić, A., Škaljac, S., Jokanović, R., Ikonić, P., Tasić, T., Sedej, I. (2014) Effect of ripening conditions and storage time on oxidative and sensory stability of Petrovská Klobása. International Journal of biological, veterinary, agricultural and food engineering, 8, 5
Talon, R., Lebert, I., Lebert, A., Leroy, S., Garriga, M., Aymerich, T., Drosinos, E.H., Zanardi, E., Ianieri, A., Fraqueza, M.J., Patarata, L., Lauková, A. (2007) Traditional dry fermented sausages produced in small-scale processing units in Mediterranean countries and Slovakia. 1: Microbial ecosystems of processing environments. Meat Science, 77(4): 570-579
Tasić, T. (2012) Producing of Biogenic amines in traditional dry fermented sausage Petrovská klobása, during safety and quality standardization process. Serbia: Faculty of Technology, University of Novi Sad, PhD thesis
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehmesa1402123J
objavljen u SCIndeksu: 09.01.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka