Akcije

Vojnotehnički glasnik
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
1994, vol. 42, br. 1, str. 65-73
Prilog analizi sistema snabdevanja rezervnim delovima
nema
Sažetak
U radu su date osnovne teorijske postavke sistema snabdevanja rezervnim delovima, pregled parametara, ograničenja i kriterijuma za ocenjivanje ovakvih organizacijskih sistema. Kroz kratku analizu sistema, uz pregled postojećih i kratak prikaz jednog novog modela za proračun r/d, sistematizovani su osnovni nedostaci u postavci i funkcionisanju sadašnjeg sistema snabdevanja r/d.
Reference
*** (1977) Uputstvo za snabdevanje oružanih snaga rezervnim delovima, potrošnim i reprodukcionim materijalora iz nadležnosti Tehničke službe KoV OS. TU-V, 31
Barković, M. (1989) Prilog oplimizaciji višenivoskog sistema održavanja elektronskih sredstava. Zagreb: CVTŠ KoV JNA, doktorska disertacija
Brans, J.P., Vincke, P.H. (1985) A preference ranking organization method. Menagement Science, Vol. 31, № 6, June
Jerić, M. (1984) Logistika. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Korolija, D. (1988) Model snabdjevanja modularno građenih elektroničkih uređaja rezervnim dijelovima. Zagreb: Elektrotehnički fakultet, magistarski rad
Kuljbak, L.I. (1970) Osnovi rasčeta obespečenija elektronnoj aparaturi zapasnami elementami. Moskva: Sovetskoe radio
Stojiljković, M., Vukadinović, S.V. (1984) Operaciona istraživanja. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Tigerman, B. (1975) Elementary treatment of reliability and spare parts calculations. Stockholm