Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 16, br. 2, str. 147-160
Uticaj specifičnosti okruženja na standarde i praksu finansijskog izveštavanja
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd
bPrivredna komora Srbije

e-adresaandjelkovic.dj@gmail.com
Sažetak
U ovom radu se ukazuje da se primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja može posmatrati sa više pristupa. Jedan pristup polazi do toga da proces smanjivanja razlika u praksama finansijskog izveštavanja različitih zemalja treba da rezultira u primeni jedinstvenog seta Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za sva preduzeća. Na toj osnovi Međunarodni računovodstveni standardi/Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), mogu biti prihvaćeni u nekoj zemlji kao jedini okvir finansijskog izveštavanja. Ne vodeći računa o specifičnostima međunarodnih razlik u finansijskom izveštavanju, naša zemlja prihvatila je MRS/MSFI, kao jedini okvir finansijskog izveštavanja svih preduzeća, izuzev mikro i drugih preduzetnika. Drugi pristup, koji se zastupa u ovom radu, polazi od toga da postoje granice međunarodnih razlika koje opredeljuju ograničenu i selektivnu primenu MRS/MSFI, i ukazuju na potrebu uvažavanja i druge važeće profesionalne regulative, računovodstvene prakse naše zemlje, i dobre prakse evropskih zemalja. Navedena ograničenja u primeni MRS/MSFI, predstavljaju predmet izlganja u drugom delu rada.
Reference
*** (2008) Praktična primena IFRS u Republici Srbiji. Beograd: Računovodstvo d.o.o
Alexander, D., Nobes, C. (2004) Financial Accounting: An International Introduction. England: Pearson Education Limited, Second Edition
Barth, E.M., Landsman, R.W., Lang, M., Williams, C. (2012) Are IFRS and US GAPP-based accounting amounts comparable?. Journal of Accounting and Economics, Volume 54, 68-93
Christensen, H.B., Hail, L., Leuz, C. (2013) Mandatory IFRS reporting and changes in enforcement. Journal of Accounting and Economics, 56(2-3): 147-177
Dmitrović-Šaponja, Lj., Gravorac, S., Milutinović, S. (2013) Svetskata ekonomsko-finansijska kriza i smetkovodstveno-informacioniot sistem. u: Simpozium na smetkovoditelite na Republika Makedonija (XV), Struga, 10-12 oktomvri
Dmitrović-Šaponja, Lj., Milutinović, S. (2010) Mogućnosti unapređenja kvaliteta finansijskog izveštavanja u Srbiji. u: 41 simpozijum: Mogućnosti i ograničenja razvoja računovodstvne profesije u Srbiji, Zlatibor, 27-29. maj
Haskins,, Ferris, E.M., Selling, R.K., Th, I. (2000) International Financial Reporting and Analysis: A Contextual Emphasis. McGraw-Hill, International Editions, Second Edition
Klikovac, A. (2008) Financijsko izvještavanje u Europskoj Uniji. Zagreb: Mate
Saudagaran,, Sh, M. (2004) International Accounting: A User Perspektive. Thomson, Second Edition
Stefanović, R., Bogićević, J. (2006) Razumevanje međunarodnih razlika u finansijskom izveštavanju. u: Korporativno upravljanje u tranziciji, Kragujevac: Ekonomski fakultet
Stefanović, R.D. (2004) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja - suština i inicijalna primena. Bankarstvo, vol. 33, br. 1-2, str. 15-20
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1402147I
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2019.