Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 36  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 34, br. 1, str. 40-46
Vrste gljiva - prouzrokovači nekroze izdanaka gajene i divlje kupine. I - Septocyta ruborum (Lieb.) Petrak, Gnomonia rostellata (Fr.) Wehm., Phomopsis spp., Didymella applanata (Niessl.) Sacc.
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: kupina; parazitne gljive; Septocyta ruborum; Gnomoniarostellata; Phomopsis spp.; Didymella applanata
Sažetak
U radu se iznose osnovne karakteristike vrsta Septocyta ruborum, Gnomonia rostellata, Phomopsis spp. i Didymella applanata, parazita kupine, koji se sve češće i intenzivnije pojavljuju u nas. Zbog veoma intenzivnog razvoja nekroze tkiva, koje uzrokuju, ispoljava se zaraza jakog stepena i pojava simptoma tipa uvelosti i izumiranja izdanaka i rodnih grančica. Pouzdanu identifikaciju vrsta moguće je izvršiti samo mikroskopiranjem, usled sličnosti simptoma koje prouzrokuju. Potpunije poznavanje ovih parazita kupine, njihove pojave, simptoma bolesti i mikoloških odlika gljiva, garant su uspešne i pravovremene zaštite na terenu.
Reference
Arsenijević, M. (1989) Ljubičastocrvenkasta pegavost i izumiranje izdanaka kupine. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 5-6, str. 273-279
Arsenijević, M., Guberinić, Đ., Petrov, M. (1989) Karakteristike nekih izolata Septocyta ruborum (Lib.) Petrak (syn. Rhabdospora ramealis / Rob ex Desm.) Sacc., R. ruborum (Lib.) Jorstad izolovanih iz gajene kupine. Zaštita bilja, 190: 505-515
Arsenijević, M., Špica, G., Filipović, M. (1995) Nesazreli plodovi voćaka kao test patogenosti Phomopsis spp. poreklom s kupine i oraha. u: VII Kongres mikrobiologa Jugoslavije, Herceg Novi, Zbornik rezimea, Društvo mikrobiologa Jugoslavije, 12-16 juna, Vi-11 (11): 153
Arsenijević, M., Veselić, M. (1995) Gnomonia rostellata (Fr) Wehm.: The pathogen of blackberry cultivated plants (Rubus fruticosus L., agg). Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Sttutgart, 107 (4). 366-374
Arsenijević, M., Veselić, M. (1998) Mogućnost korišćenje plodova jabuke za testiranje patogenosti gljiva izolovanih iz nekrotične kore i ksilema raznih vrsta voćaka. Zaštita bilja, 225, str. 239-249
Arsenijević, M., Veselić, M. (1997) Development of Gnomonia rostellata (Fr) Wehm in vitro. Zeitschrift fur pflanzenkrankheiten und pflanzenschutz, 104(5): 492-500
Babović, M., Delibašić, G. (1994) Purpurna pegavost stabla kupine u okolini Valjeva. u: Šestović, Nešković, Perić [ur.] Zaštita bilja juče, danas, sutra, Zemun: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Ellis, M.A., Converse, R.H., Williams, R.N., Williamson, B. (1991) Compendium of raspberry and blackberry diseases and insects. Minnesota, USA: APS Press
Muntanola-Cvetković, M., Borić, B. (1985) Phomopsis - uzročnik nove bolesti pitome kupine u Jugoslaviji. Zaštita bilja, 173, str. 325-334
Veselić, M. (1994) Morfološke, odgajivačke i patogene odlike Gnomonia rostellata (Fr.) Wehm., parazita gajene kupine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Veselić, M., Arsenijević, M. (1998) Hostrang of Gnomonia rostellata (Fr.) Wehm., the pathogen of blackberry (Rubus fruticocus L.) plants. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 33 (3-4), str. 291-296
Veselić, M., Arsenijević, M. (1998) Provera patogenosti nekih vrsta gljiva parazita kupine korišćenjem plodova jabuke. Zaštita bilja, 223, str. 71-76