Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 13, br. 1, str. 212-239
Ustavna obaveza istovetnog poreskog tretmana braka, vanbračne zajednice i istopolnih zajednica u Republici Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaskostic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: istopolna partnerstva; diskriminacija; brak; oporezivanje; Ustav
Sažetak
U ovom radu autor usmerava svoju pažnju na načelno pitanje poreskog tretmana istopolnih zajednica u poređenju sa tretmanom koji je predviđen za heteroseksualne bračne i vanbračne zajednice u srpskom pravu. Različit tretman određenih društvenih pojava može predstavljati zabranjeni oblik diskriminacije samo pod uslovom da pokažemo da su posmatrane pojave uporedive, i to upravo iz perspektive objekta zaštite koji je predviđen zabranom diskriminacije. Problem sa kojim se suočavamo jeste da se naše razumevanje određenih pojava menjalo kroz vreme, za šta je najbolji primer činjenica da bi i Aristotel, tvorac koncepta diskriminacije, imao problem da razume tvrdnju da su svi ljudi jednaki u svojim pravima i obavezama pred zakonom. Autor polazi od premise da poreski tretman istopolnih zajednica treba posmatrati kroz vizuru načela jednakosti u poreskom pravu, koje je sadržano u čl. 91. st. 2. Ustava Srbije kojim se nalaže da je obaveza plaćanja poreza i drugih dažbina opšta i da se zasniva na ekonomskoj moći obveznika. Stoga u slučaju da istopolna zajednica sadrži iste one aspekte koji utiču na ekonomsku moć obveznika, aspekte koji postoje u slučaju heteroseksualnog braka i vanbračne zajednice, Ustav Srbije nam nalaže da joj obezbedimo istovetan poreski tretman koji je posledica života u heteroseksualnoj zajednici. Na ovaj način autor otvara prostor i za kritički osvrt na poreske norme Nacrta zakona o istopolnim zajednicama iz 2021. godine, odnosno za predlaganje rešenja koja bi omogućila lakše, a pre svega održivije, postizanje osnovnog cilja kome se teži, a to je svakako otklanjanje diskriminacije istopolnih zajednica u srpskom pravnom sistemu.
Reference
*** (2009-2021) Zakon o budžetskom sistemu. Sl. glasnik RS, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21
*** (2001-2021) Zakon o porezu na dohodak građana. Sl. glasnik RS, br. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21
*** (2001-2021) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Sl. glasnik RS, br. 25/01, 80/02, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21
*** (2004-2020) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Sl. glasnik RS, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20
*** (1994-2002) Zakon o porezima na imovinu. Sl. glasnik RS, br. 43/94, 53/95, 54/96, 42/98, 18/99, 21/99, 27/99, 33/99, 48/99, 54/99, 42/02, 45/02, 84/02
*** (2001-2021) Zakon o porezima na imovinu. Sl. glasnik RS, br. 26/01, 42/02, 45/02, 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14, 95/18, 99/18, 86/19, 144/20, 118/21
*** (2002-2021) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Sl. glasnik RS, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21
*** (2001) Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak. Sl. glasnik RS, br. 38/01
*** (2005-2015) Porodični zakon. Sl. glasnik RS, br. 18/05, 72/11, 6/15
*** (1990) Ustav Srbije. Sl. glasnik RS, br. 1/90
*** (2006/2022) Ustav Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98/06, 16/22
*** (2021) Zakon o zabrani diskriminacije. Sl. glasnik RS, br. 22/09, 52/21
Council of Europe (2022) Expert Opinion on the Draft Law on Same-Sex Unions of Serbia. Strasburg, 28 May 2022, https://rm.coe.int/opinion-same-sex-unionsserbia/1680a2b5b3
Draškić, M. (2020) Komentar Porodičnog zakona. Beograd: Službeni glasnik, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Petrašević, T., Duić, D., Buljan, E. (2017) Prava istospolnih zajednica u Evropskoj uniji s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku. Strani pravni život, 61(3)
Popović, D. (2020) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, osamnaesto, izmenjeno i dopunjeno izdanje
Popović, D., Ilić-Popov, G. (2011) Jednakost građana u poreskom pravu. Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, 33
Popović, D. (2018) Vanzakonska forma braka u praksi Evropskog suda za ljudska prava - uporedna analiza dva slučaja. u: Draškić M.; Šarkić N.; Arsić J. [ur.] Porodični zakon - dvanaest godina posle, Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Rečević, T. (2021) Međunarodni uticaj na demokratiju u Srbiji. u: Spasojević D. [ur.] Podrivanje demokratije - procesi i institucije u Srbiji od 2010. do 2020. godine, Crta
Schmid, S. (2015) Income Tax Treatment of Same-Sex Couples: Windsor vs. State Marriage Bans. Marquet Law Review, 98(4)
Seto, P.T. (2008) The Unintended Tax Advantages of Gay Marriage. Washington and Lee Law Review, 65(4)
Vuković, I. (2021) Istopolne zajednice u Srbiji? - pravne nedoumice i moguće uređenje. Beograd: Dosije
Wasik, M. (2019) The Other Side of Tax Discrimination: Lack of Recognition for Same-Sex Couples and Its Fiscal Consequence. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, 40(2)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-37467
primljen: 18.04.2022.
prihvaćen: 09.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 05.08.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka