Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 3, str. 250-267
Nepoštovanje ustavnosti u oblasti oporezivanja zarada u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaskostic@ius.bg.ac.rs
Sažetak
Ovaj rad se bavi problemima koji proizlaze iz nepoštovanja koncepta bruto zarade prilikom propisivanja olakšica poslodavcima na terenu poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u Srbiji. Autorova istraživanja pokazuju da su takve mere prouzrokovane široko rasprostranjenim verovanjem da previsoke stope poreza i doprinosa na zarade u Srbiji ključno doprinose problemu hronične nezaposlenosti, pri čemu se starao da argumentovano razvrgne tu 'iluziju'. U radu se pokazuje da je sklonost srpskog zakonodavca, uočena pre više od jedne decenije, da pruža olakšice poslodavcima na teret zarade koja pripada zaposlenom u suprotnosti ne samo sa zahtevom za postojanjem jedinstvenog pravnog sistema Srbije već vodi i kršenju većeg broja prava izričito zagarantovanih Ustavom Srbije (pravo na imovinu, pravo na socijalno obezbeđenje, pravo na pravičnu naknadu) i odredbe člana 1 Protokola 1 uz Konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
Reference
Altiparmakov, N. (2003) Da li su fiskalni nameti na zarade u Srbiji regresivni. FS Istraživački papir, 13, http://www.fiskalnisavet.rs/doc/istrazivacki-radovi/da_li_su_fiskalni_na meti_na_zarade_u_srbiji_regresivni.pdf, 17. avgust 2018
Arandarenko, M., Vukojević, V. (2008) Labor Costs and Labor Taxes in the Western Balkans. Washington DC: World Bank
Arsić, M., Ranđelović, S. (2017) Ekonomija oporezivanja - teorija i politika. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
European Commission (2011) Commission staff working paper: Analytical report: Accompanying the document communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Commission opinion on Serbia’s application for membership of the European Union. Brussels, Union {COM(2011) 668}, SEC(2011) 1208
Fiskalni savet Republike Srbije (2017) Fiskalna kretanja u 2017. godini i preporuke za 2018. godinu. Beograd
IMF (2013) Country Report Serbia No. 13/207: 2013 Article IV Consultation. Washington D.C, Selected Issue Paper, https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13207.pdf, 17. avgust 2018
Kostić, S. (2008) Poreski tretman prihoda koje ostvare upućeni zaposleni po osnovu svog rada koji obavljaju na teritoriji Republike Srbije. Pravo i privreda, vol. 45, br. 9-12, str. 116-125
Krstić, G. (2016) Why income inequality is so high in Serbia: Empirical evidence and a measurement of the key factors. Economic Annals, LXI(210)
Krstić, G., ur. (2013) The Shadow Economy in Serbia - New Findings and Recommendations for Reform. Belgrade: USAID Business Enabling Project
Krstić, G., Radulović, B. (2015) Shadow economy in the business and enterpreneurial sector. u: Krstić G., Schneider F. [ur.] Formalizing the Shadow Economy in Serbia: Policy Measures and Growth Effects, Springer Open
Popov, I.G., Kostić, S. (2006) Government amends employment: Personal taxes. Tax Notes International, 7
Popović, D. (2010) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1803250K
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka