Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 53, br. 4-6, str. 249-263
Oporezivanje prometa kod ugovora o zajedničkoj izgradnji i ugovora o građenju
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Projekat:
Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihiovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište (MPNTR - 179001)

Ključne reči: građevinarstvo; građevinski objekat; porez na dodatu vrednost; promet; ugovor o građenju; ugovor o zajedničkoj izgradnji
Sažetak
Građevinarstvo je složena i kompleksna privredna grana, koja angažuje veliki broj firmi i radnika, te je od posebnog značaja za privredu Srbije i njen razvoj. Autori se u radu bave poreskim implikacijama građevinske delatnosti, sa aspekta poreza na dodatu vrednost. Analizirajući ugovor o zajedničkoj izgradnji i ugovor o građenju, oni ukazuju na specifičnosti oporezivanja prometa građevinskih objekata i građevinskih usluga. Poseban kritički osvrt je dat na važeće rešenje, prema kojem u situaciji kada su i izvođač radova, i investitor obveznici poreza na dodatu vrednost, poreski dužnik koji obračunava porez na dodatu vrednost nije izvođač radova, već investitor. Iako je takvom odredbom zakonodavac hteo da poboljša likvidnost ovog sektora srpske privrede, ostaje dilema da li će se ova intencija ostvariti u praksi, što zavisi od efikasnosti države u povraćaju poreza na dodatu vrednost izvođaču građevinskih radova.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka