Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 44, br. 2-3, str. 165-172
O pravnom silogizmu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: pravni silogizam; formalna logika; dijalektički silogizam
Sažetak
Kako se valjanost forme odnosi na ispravnost sadržine zaključka? Da li su premise pravnog silogizma istinite? Da li su one nužne? U čemu se sastoji vrednost silogističke forme zaključivanja? Šta je dijalektički silogizam i kakav je njegov odnos prema problemskom i sistemskom mišljenju? To su osnovna pitanja na koja ce odgovara u ovom tekstu.
Reference
Bodenheimer, V. (1971) Jurisprudence. (prema: Radomir D. Lukić, Metodologija prava, Naučna knjiga, Beograd, str. 333-8)
Diederichsen, U. (1966) Topiches und systematisches Denken in der Jurisprudenz. Neue juristische Wochenschrift, str. 697. i d
English, K. (1957) Sinn und Tragweise juristischer Systematik, Studium genervte, X
Lukić, R.D. (1977) Metodologija prava. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje društvenih nauka
Mayer, M. (1984/1985) Logique et argumentation. Bruxelles: Presses Universitaires de Bruxelles
Perelman, C. (1976) Logique juridique - Nouvelle rhetorique. Paris: Dalloz, Deuxieme edition
Petrović, G. (1972) Logika. Zagreb: Školska knjiga
Poznić, B. (1978) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Stoqar, S.J. (1981) System and topoi. Rechtstheorie, vol. 12, br. 4 str. 385-393
Viehweg, T. (1974) Topik und Jurisprudenz. Munchen, itd: Beck
Zippelius, R. (1967) Problemjurisprudenz und Topik. Neue juristische Wochenschrift, str. 2229 i d
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka