Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
1993, vol. 41, br. 1-2, str. 218-225
Mesto 'Topike' u Aristotelovom delu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: topika; Aristotel; Organon
Sažetak
Da li je Topika akroamatski ili egdozički (ezoterički) Aristotelov spis? - Da li je Topika logički ili praktički (retorički i poetički) Aristotelov spis? - Da li je sadašnje mesto Topike u Organonu valjano određeno, ili ona treba da stoji između Hermeneutike i Analitika? - Je li Topika nastala pre Aristotelovog otkrića silogizma, pre Analitika?- Da li j e Topika nastala kao celina ili su neki njeni delovi naknadno napisani? - .Kakav je odnos izmenu Topike i sofističkih pobijanja? Da li ih je Aristotel zamislio kao jedno delo, jedinstven spis? - Kako problemski sistematizovati Organon i Topiku u njemu.
Reference
Aristotel (1948) Ustav atenski. Zagreb
Aristotel (1970) Organon. Beograd: Kultura
Forster, E.S. (1976) Indroduction. u: Aristotel [ur.] Topica, Cambridge, MA, itd: Harvard University Press, str. 266
Gohlke, P. (1936) Die Enstehung der aristotelischen Logik. Berlin, (prema: Forster, E. S. M. A. Indroduction - Aristotel, Topica, Cambridge, Massachusetts/London, Harvard University Press/William Heinemann Ltd. , str. 266.)
Mayer, H. (1900) Die Syllogistik des Aristoteles. Tubingen, (prema: Forster, E. S. M. A. Indroduction - Aristotel, Topica, Cambridge, Massachusetts/London, Harvard University Press/William Heinemann Ltd. , str. 266.)
Prantl, K. (1927) Geschichte der Logik im Abendlande. Leipzig: Gustav Fock
Ravaisson (1983) Essai sur la Metaphysique d'Aristote. u: Thionville Eugene [ur.] De la theorie des lieux comumuns dans les topiques d'Aristote et des principales modifications qu'elle a subies jusqu'u nos jours, Paris: Vrin, str. 18-19
Solmsen, F. (1929) Die Entwicklung der aristotelischen Logik und Rhetorik. Berlin, (prema: Forster, E. S. M. A. Indroduction - Aristotel, Topica, Cambridge, Massachusetts/London, Harvard University Press/William Heinemann Ltd. , str. 266.)
Thionville, E. (1983) De la théorie des lieux comumuns dans les topiques d'Aristote et des principales modifications qu'elle a subies jusqu'u nos jours. Paris: Vrin, (edition reprise de l'ouvrage paru & Paris 1855)
Višić, M. (1987) Poimanje i značaj besedništva kod drevnih naroda. u: Aristotel [ur.] Retorika, Beograd: Slobodan Mašić, str. XXX (predgovor)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka