Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 69, br. 1, str. 1-11
Pogodnost oplemenjenog pešterskog treseta za gajenje rasada paprike
Institut za zemljište, Beograd, Srbija

e-adresabiljana-s@sbb.rs
Ključne reči: treset; paprika; zeolit; mikroelementi
Sažetak
U radu su ispitane pogodnosti Pešterskog treseta za proizvodnju rasada paprike, kroz različite tretmane ogleda. Treset je oplemenjen jednakim dozama kompleksnog mineralnog đubriva NPK=15:15:15 i različitim dozama kreča, zeolita, mikroelemenata i perlita, a zatim su praćeni biološki indikatori rasada. Najbolji rezultati su zapaženi kod varijanti sa pešterskim tresetom oplemenjenim samo NPK đubrivom, odnosno, NPK đubrivom i mikroelementima. Dodavanje mikroelemenata nije imalo pozitivnog efekta na dužinu biljke i broj listova, ali je uticalo na formiranje malo većeg broja cvetnih pupoljaka.
Reference
*** (2017) Pravilnik o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje sredstava za ishranu bilja. SG RS, 30
*** Reykva katalog. http://www.rekyva.eu/en
*** (1994) Pravilnik dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja. Sl. glasnik RS, 23
Beatović, D., Jelačić, S., Moravčević, Đ., Vujošević, A. (2009) Uticaj supstrata na kvalitet rasada matičnjaka (Melissa officinalis L.). Agroznanje (Agro-knowledge), Banja Luka, University of Banjaluka, Faculty of Agriculture
Bjelić, V., Moravčević, Đ., Beatović, D., Jelačić, S. (2009) Uticaj stajnjaka na proizvodnju rasada paprike. u: Savetovanje o biotehnologiji (XIV), Čačak, 27-28. Mart, 2009, Zbornik radova, 143-147
Cativello, C. (1995) Use of growing supstrates with zeolites for seedling vegetables and pot plant production. Acta Hort, 401, 251-257
Damjanović, M., Marković, Ž., Zdravković, J., Todorović, V. (1994) Primena supstrata i smeša supstrata u proizvodnji rasada paradajza gajenog u kontejnerima. Savremena poljoprivreda, 42: 172-177
Damjanović, M., Zdravković, M., Marković, Ž., Zečević, B., Đorđević, R., Stanković, Lj. (2006) Domaći supstrati u proizvodnji rasada povrća. u: Prirodne i mineralne sirovine i mogućnosti njihove upotrebe u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, Beograd, str. 179-189
Jankauskiene, J., Brazaityte, A. (2008) The influence of various substratum on the quality of cucumber seedlings and photosynthesis parameters. Sodininkyste ir darţininkyste, 27(2): 285-294
Kolar, M., Dubsky, M., Šramek, F., Pintar, M. (2010) The effect of natural zeolite in peat based growing media on Pelargonium zonale plants. Europ. J. Hort. Sci, 75 (5). 226-230
Kuzmanović, Đ., Brebanović, B., Cokić, Z., Perović, V., Pavlović, B., Bošković-Rakočević, Lj. (2009) Mikrobiološka aktivnost u prirodnim tresetima. u: IV simpozijum sa međunarodnim učešćem - 'Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji', 23-24. oktobar 2009, Beograd
Mačkić, K. (2016) Vodno fizička svojstva karbonatnog černozema u uslovima navodnjavanja povrća. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Doktorska disertacija
Marković, V. (2002) Kvalitetan rasad - uslov uspešne proizvodnje povrća. u: Zbornik radova sa II savetovanja 'Savremena proizvodnja povrća', Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet, str. 13-28
Marković, V., Takač, A., Ilin, Z. (1995) Enriched zeolite as a substrate component in the production of pepper and tomato seedlings. Acta Horticulturae, 396(396): 321-328
Marvić,, et al. Use of Pester peat for production of pepper seedlings. Zemljište i biljka, Vol. 67, No. 2, 57-69
Miladinović, M., Damljanović, M., Koković, N., Perović, V. (2006) Definisanje i ispitivanje različitih supstrata proizvedenih na bazi pešterskog treseta u proizvodnji rasada paprike. u: Prirodne mineralne sirovine i mogućnosti njihove upotrebe u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, Beograd: Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, Monografija, 213-223
Miladinović, M., Maksimović, S., Koković, N., Perović, V., Božić, M. (2008) Mogućnost korišćenja Pešterskog treseta za proizvodnju pokrivke šampinjona. u: Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem 'Ekološka istina - Eco ist '08' u organizaciji Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, 01-04. 06. 2008., Sokobanja, Zbornik radova, pp 272-275
Miladinović, M., Koković, N., Perović, V., Jaramaz, D., Dinić, Z. (2011) Namena i biološki potencijal 'Pešterskog' treseta. u: Peti simpozijum sa međunarodnim učešćem - 'Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji', Poljoprivredni fakultet u Zemunu, Univerzitet u Beogradu, str. 138, ISSN/ISBN: 978-86-7834-129-8
Miladinović, M., Perović, V., Brebanović, B., Koković, N., Jaramaz, D. (2010) Određivanje ukupnih i eksploatacionih količina treseta Pešterske tresave. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 16, br. 1-2, str. 245-250
Miladinović, M., Damljanović, M., Koković, N., Kostić, L., Vukčević, P., Andrić, A. (2008) Definisanje najkvalitetnijih supstrata za rasadničku proizvodnju paprike. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 14, br. 1-2, str. 105-114
Momirović, N. (2011) Supstrati - kako prepoznati najbolje. Agroplod, http://www.agroplod.rs/zemljoradnja/povrtarstvo
Moravčević, Đ., Pavlović, R., Bjelić, V. (2007) Ispitivanje supstrata na kvalitet rasada krastavca. u: XII Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, Vol.12. (13), 367-370
Pavlović, R., Bošković-Rakočević, L., Stevanović, D. (2009) Optimizacija hranidbenog režima smeša supstrata u funkciji kvaliteta rasada paradajza. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 15, br. 1-2, str. 121-127
Pavlović, R., Bošković-Rakočević, L., Stevanović, D. (2010) Efekat primene tresetnih supstrata u proizvodnji rasada paradajza. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 16, br. 1-2, str. 193-198
Riley, J.L. (1986) Laboratory methods for testing peat. u: Open File Report, Ontario Peatland Inventory Project, 5572, 108 p
Sawan, O.M.M., Eissa, A.M. (1996) Sawdust as an alternative to peat moss media for cucumber seedlings production in greenhouses. Acta Horticulturae, 434(434): 127-138
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj2001001S
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka