Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 21  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 10, br. 10, str. 211-230
Narcisoidnost kao društveno strukturirani defekt sagledan u kontekstu virtuelne realnosti
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresajelena.zekovic@yahoo.com
Ključne reči: narcizam; mediji; novi mediji; virtuelna realnost; društveno strukturirani defekt
Sažetak
Ovaj tekst problematizuje pitanje narcisiodnosti, sagledane u kontekstu virtuelne realnosti sa ciljem da da preciznije eksplikacije u vezi sa time da li i na koji način tehnološki struktuiran svet utiče na narcističke oblike ispoljavanja kod čoveka. Pored toga, u radu se sagledava kako savremena kulturološka matrica podstiče ispoljavanje narcističkih manifestacija, koje se u virtuelnom svetu potvrđuju mnoštvenošću slika, poznatih kao selfiji, a koje individua pušta u virtuelni prostor, sa ciljem jačanja sopstvene grandiozne predstave i zadobijanja virtuelne podrške. U radu se iznosi stav da mogućnosti informacionokomunikacionih tehnologija doprinose uzletu narcističkih težnji, s tim, što se razlozi za narcističke manifestacije "pronalaze" u ruhu kapitalističe paradigme. Takođe, iznosi se stav da se u postmoderni određeni patološki oblici ljudskog ispoljavanja (u slučaju ovog rada narcistički) racionalizuju, tako što se "oblače" u ruho trendizacije, čime se objašnjavaju kao normalizovane prakse, samim tim što ih značajan procent individua pokazuje. From je to nazvao društveno-strukturirani defekt.
Reference
Bodrijar, Ž. (1991) Simulacija i simulakrumi. Novi Sad: Svetovi
Bodrijar, Ž. (1994) Prozirnost zla. Novi Sad: Svetovi
Castells, M. (2000) The rise of the network society. New Jersey: Wiley Blackwell, The second edition
Ćalović, D. (2011) Tematizacija društvenih pitanja u digitalnoj umetnosti. Kultura, br. 131, str. 74-87
Ćalović, D. (2011) U potrazi za estetikom medija. Kultura, br. 133, str. 42-55
Ćalović, D. (2012) Ne/kultura medijskog okularocentrizma. Kultura, br. 137, str. 49-61
Debor, G. (1999) Društvo spektakla. Zagreb: Arkzin
From, E. (1986) Čovjek za sebe. Zagreb: Naprijed
Laš, K. (1986) Narcistička kultura. Zagreb: Biblioteka psiha
Lipovecki, Ž. (2008) Paradoksalna sreća, ogled o potrošačkom društvu. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižanrica Zorana Stojanovića
Lipovecki, Ž. (2011) Doba praznina, ogledi o savremenom individualizmu. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Terkl, Š. (2011) Sami zajedno. Beograd: Klio
Turkle, S. (2005) The second self-computers and human spirit. Cambridge, MA: The MIT Press
Vasić, M. (2015) Nova duhovnost i scijentizam u 21 veku. Beograd: Službeni glasnik
Vuksanović, D. (2007) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika 2. Beograd: Čigoja
Vuksanović, D. (2013) Društveni mediji i problem narcizma - skica za raspravu. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije Komunikacije, mediji, kultura, br. 5; str. 375-386; Beograd: Megatrend Univerzitet
Vuksanović, D. (2012) Vizuelna kultura u eri medija. Kultura, br. 134, str. 309-315
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1810211N
objavljen u SCIndeksu: 09.04.2020.