Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Spontano nastala aneurizma temporalne superficijalne arterije - prikaz slučaja
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
bKlinički centar Srbije, Klinika za neurohirurgiju, Beograd, Srbija
cUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za hirurgiju, Srbija
dKlinički centar Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Beograd, Srbija
eUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija + Klinički centar Srbije, Klinika za neurohirurgiju, Beograd, Srbija

e-adresavojinkg@gmail.com
Ključne reči: aneurizma; temporalna superficijalna arterija
Sažetak
Aneurizme temporalne superfi cijalne arterije (TSA) su vrlo retke. Od 1861. godine do danas je opisano manje od 200 slučajeva. Najčešći uzrok nastanka ovih aneurizmi su tupe povrede glave, ali je opisan i veliki broj aneurizmi jatrogene etiologije, dok su spontano nastale aneurizme još ređe. Opisali smo slučaj pacijenta muškog pola, starog 17 godina, kod kojeg je dijagnostikovana sponatno nastala aneurizma TSA. Tri meseca pre hospitalizacije, pacijent je primetio postojanje tumefakcije u čeonoslepoočnoj regiji sa desne strane. MSCT angiografi ja krvnih sudova poglavine je ukazala na aneurizmu čeone grane TSA dijametra 15mm. Aneurizma je hirurški eksicidirana, postoperativni tok je uredno protekao. Patohistološka analiza je pokazala da se radi o pravoj aneurizmi. Protokol za zbrinjavanje TSA aneurizmi podrazumeva kliničko praćenje, kompresiju aneurizme, injekciju trombina, endovaskularni tretman i hiruršku resekciju. Hirurška resekcija se pokazala kao siguran i efikasan modalitet lečenja i još uvek je metoda izbora.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.1515/SJECR-2017-0037
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka