Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 23, br. 1, str. 53-61
Korovi u organskoj proizvodnji začinskog i lekovitog bilja
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresabrana@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Organska poljoprivreda: Unapređenje proizvodnje primenom đubriva, biopreparata i bioloških mera (MPNTR - 31027)

Ključne reči: korovi; organska proizvodnja; začinsko i lekovito bilje; floristička analiza
Sažetak
Analizom korovske flore u organskoj proizvodnji začinskog i lekovitog bilja (koprive, bosiljka, nane, mirođije, čubra, nevena i melise) konstatovana je ukupno 21 vrsta. U ispitivanoj flori dominiraju terofite sa 71,42%, dok su geofite i hemikriptofite prisutne sa po 14,29%. Najveće je učešće korovsko-ruderalnih biljaka (80,96%). Slede ih ruderalni i segetalni korovi prisutni sa po 9,52%. Biljnogeografska analiza flore pokazuje dominantno prisustvo korovskih vrsta širo- kog rasprostranjenja sa 80,95% (kosmopolitskih - 47,62%, evroazijskih - 19,05%, adventivnih - 9,52% i cirkumpolarnih - 4,76%). Biljne vrste užeg rasprostranjenja prisutne su sa 19,05% (pontsko-centralnoazijske - 9,52%; subatlanske - 4,76% i srednjeevropske - 4,76%). Ekološka analiza flore urađena je prema Landolt (2010), a pokazala je da je ispitivana korovska flora dobro prilagođena uslovima umereno kontinentalne klime istraživanog područja (Kx = 3,19), a ispitivani agroekosistem okarakterisan je kao topao (Tx = 4,05) i dobro osvetljen (Lx = 3,91). Utvrđeno je da je ispitivano stanište vlažno (Fx = 2,48), slabo kisele do slabo neutralne hemijske reakcije (Rx = 3,48), umereno do bogato mineralnim jedinjenjima (Nx = 3,76), slabije zaslanjeno (Ss - 33,33%), umereno bogato organskim materijama (Hx = 2,81) i umereno aerisano (Dx = 2,62).
Reference
Anačkov, G., Bjelić-Čabrilo, O., Karaman, I., Karaman, M., Radenković, S., Radulović, S., Vukov, D., Boža, P., ur. (2011) IASV Lista invazivnih vrsta na području AP Vojvodine / List of invasive species in AP Vojvodina. Novi Sad: Departman za biologiju i ekologiju, Verzija 0.1beta
Berenji, J.B. (2009) Uloga sorte i sortnog semena u organskoj poljoprivredi. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 1, str. 11-16
Čanak, M., Parabućski, S., Kojić, M. (1978) Ilustrovana korovska flora Jugoslavije. Novi Sad, Srbija: Matica srpska
Červenski, J., Adamović, D., Sikora, V., Vasić, M., Gvozdanović-Varga, J., Berenji, J., Maksimović, L., Đalović, I., Terzić, S., Popović, V., Vasić, R., Petrović, A., Savić, A. (2013) Seme i proizvodi iz organske proizvodnje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. u: 47. Savetovanje agronoma Srbije, Zlatibor, 3-9. 2. 2013, Zbornik referata, 93-103
Džigurski, D., Knežević, A., Ljevnaić-Mašić, B. (2010) Ecological analysis of the weed flora in organic production of kohlrabi (Brassica oleracea L. var. Gongylodes L.) (Brassicaceae burn., Capparidales). Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 19, br. 1, str. 31-37
Gajić, M. (1980) Pregled vrsta flore SR Srbije sa biljnogeografskim oznakama. Glasnik Šumskog fakulteta, ser. A “Šumarstvo”, 111-141: 54
Jávorka, S., Csapody, V. (1975) Iconographie der Flora des Südostlichen Mitteleuropa. Budapest, Hungary: Akademiai Kiado
Josifović, M., ed. (1970-1977) Flora Republike Srbije. I-IX. Beograd, Srbija: SANU
Kovačević, D. (2008) Njivski korovi-biologija i suzbijanje. Zemun, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 1-506
Landolt, E. (2010) Flora indicative - Ecological Indicator Values and Biological Attributes of the Flora of Switzerland and the Alps
Landolt, E. (1977) Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Zurich: Offentlichungen der Geobotanishen Institutes der ETH, Stiftung Rübel, 64 heft: 1-207
Ljevnaić-Mašić, B., Nikolić, L., Džigurski, D. (2012) Korovska flora u organskoj proizvodnji šargarepe - daucus carota l. (Apiaceae, araliales). Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 21, br. 1, str. 41-50
Nikolić, Lj., Džigurski, D., Ljevnaić-Mašić, B., Čabilovski, R., Manojlović, M. (2011) Weeds of lattuce (Lactuca sativa subsp. secalina) in organic agriculture. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(6): 736-743
SarićM., ed. (1986) Flora Republike Srbije. X. Beograd, Srbija: SANU
Tutin, G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964) Flora Europaea I. Cambridge, England: Cambridge University press
Tutin, G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1968-1980) Flora Europaea II-IV. Cambridge, England: Cambridge University press
Vrbničanin, S., Karadžić, B., Dajić-Stevanović, Z. (2004) Adventivne i invazivne korovske vrste na području Srbije. Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 1-12
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb1401053L
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2018.

Povezani članci