Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Raslojavanje života (roman Sara Petra Sarića)
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpsku književnosti i jezik

e-adresakosticdragomir@yahoo.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: Petar Sarić; deobe; kuća; rat; zlo; dobro; Sara; Knjiga
Sažetak
Roman Sara (2008) Petra Sarića (1937) je uzbudljiva priča o životu jedne porodice u brdima na granici Crne Gore i Hercegovine od njenog nevoljnog osamostaljenja (deobom među braćom) neposredno pred Veliki rat (tek naznačen) sve do II svetskog rata, kada dolazi do njene dezintegracije, raslojavanja i propadanja. Složene strukture u kojoj se tradicionalni iskaz (pripovedanje u trećem licu) meša sa tehnikom to­ka svesti. Zanimljivo je da je u samom romanu naglašena autopoetička vizija stvaralačkog koncepta. Tekst je pokušaj da se roman osvetli (protumači) iz pozicije samog romana.
Reference
Egerić, M. (2010) Nad romanom Sara petra Sarića. Letopis Matice srpske, god. 186, knj. 486, sv. 4, 726-729
Gordić, S. (2009) Odgonetanje sudbinskog u običnom, čudesnog u malom. Letopis Matice srpske, god. 185, knj. 483, sv. 1-2, 262-263
Jerkov, A. (2014) Između savremenosti i jedne drugačije nesavremenosti. u: Savremena srpska proza, (zbornik), br. 26
Nedić, M. (2014) Romani Petra Sarića. u: Savremena srpska proza (zbornik), br. 26
Pavlović, Z. (2013) Srpska književnost na Kosovu i Metohiji. Kosovska Mitrovica: Književno društvo Kosova i Metohije, II sveska
Radisavljević, Z. (2009) Rat je stariji od čoveka. Politika, 10, III 2009. 9. III 2015
Rakočević, Ž. (2014) Umetnost življenja, razjovori na Kosovu i Metohiji s početka 21. veka. Priština: Srpsko slovo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna kritika
DOI: 10.5937/zrffp45-8894
objavljen u SCIndeksu: 05.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Učitelj fak Prizren-Leposavić (2015)
Hermeneutika i poezija
Aleksić Slađana V.