Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, br. 4, str. 91-114
Uporedna tehno-ekonomska analiza primene postupka odlaganja pepela i šljake iz termoelektrana, toplana i metalurških postrojenja konvencionalnim postupcima i vraćanjem istih 'na mesto nastanka' odnosno u prostore napuštenih rudnika uz prethodnu pripremu i uz upotrebu savremenih tehnologija odlaganja, rekultivacije i remedijacije i najsavremenijih metoda zaštite
aRudinst inženjering d.o.o., Beograd
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola, Srbija
cUniverzitet u Beogradu, Institut za primenu nuklearne energije - INEP, Srbija

e-adresapdimovski2@gmail.com
Ključne reči: ekologija; ekonomija; održivi razvoj; rudarstvo; industrijske štete
Sažetak
Dosadašnja iskustva u proizvodnji i preradi metala, nemetala i ugljeva, ukazala su na ozbiljnost problema odlaganja otpadnih materija na površini terena, sa svim pratećim posledicama po poljoprivredno zemljište i ukupan ekosistem kao celinu. Obzirom da se radi o godišnjim količinama od nekoliko miliona m3 ovog materijala, koji je gotovo uvek u izvesnoj meri otrovan, a ne retko i kancerogen, pitanje njegovog odlaganja u prirodi (najčešće na poljoprivrednom zemljištu ili neposredno uz njega u blizini postrojenja u kojima se stvara) i samim tim narušavanje ukupnog ekosistema mora biti tretirano sa odgovarajućom pažnjom. Stoga, odlaganje ovih materija predstavlja ozbiljan problem, koji zahteva ekološki prihvatljiva i ekonomski održiva rešenja.
Reference
Dimovski, P. (2003) Ekološki aspekt problema odlaganja nusprodukata prerade u metalurškim postrojenjima i termoelektranama na poljoprivredno zemljište sa predlogom rešenja' - Monografija Održivi razvoj poljoprivrede i zaštita životne sredine. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Dimovski, P. (2012) Ekološko - ekonomski aspekt odlaganja pepela i šljake iz termoelektrana, toplana i metalurških postrojenja na obradivom i drugom poljoprivrednom zemljištu. Bačka Topola: Fakultet za biofarming, doktorska disertacija
Dimovski, P. (1992) Opravdanost i domen primene zapisivanja otkopanog prostora pri podzemnoj eksploataciji ležišta uglja. Beograd: RGF, magistarski rad
Dražović, D., i dr. (2010) Studija opravdanosti i rekonstrukcije sistema za prikupljanje, pripremu, transport i odlaganje pepela i šljake TENikola Tesla A sa idejnim projektom i studijom o proceni uticaja na životnu sredinu. Rudarski institut d. o. o, Rezime projekta
Dželetović, Ž., Filipović, R., Antić-Mladenović, S., Jakovljević, M. (1993) Prikaz mogućih rešenja korišćenja odlagališta pepela i šljake termoelektrana Nikola Tesla A i B. u: Energetika Beograda - stanje i perspektive, Savez društava inženjera i tehničara Beograda, Beograd, 28-29 oktobar 1993, zbornik radova, str. 380-390
Dželetović, Ž., Lazarević, M., Filipović, R., i dr. (1997) Studija ispitivanja kvaliteta semena biljaka gajenih na odlagalištu pepela i šljake, u okviru projekta Usavršavanje metoda biološke rekultivacije postojećih površina odlagališta pepela i šljake termoelektrana koje sagorevaju kolubarski lignit. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Institut za primenu nuklearne energije - INEP
Dželetović, Ž., i dr. (2001) Izveštaj o mogućnostima za usavršavanje postojećeg postupka biološke rekultivacije odlagališta pepela i šljake termoelektrana koje sagorevaju kolubarski lignit. Univerzitet u Beogradu - Institut za primenu nuklearne energije - INEP
Grechko, A.V., Denisov, V.F. (2003) Technical Science (State Scientific Center, Russian Federation - Institute 'Gintsvetmet') The solution of ecological problem of solid municipal waste - bet of domestic technological research. Moscow
Hauarnek, P., i dr. (2001) Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies - UNIDO-Comfar Unit. Vienna, Austria: UNIDO
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/rudrad1204091D
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka